Çelik Sektöründe 2022 - 46. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2022 - 46. Haftanın Öne Çıkanları


Nucor, BM Karbonsuz Enerji Sözleşmesi Bünyesine Katılıyor

Birleşmiş Milletler 24/7 Karbonsuz Enerji Sözleşmesi’nin, Nucor'u dünyanın elektrik sistemlerinde karbondan arındırma çabalarını hızlandırmak için çalışan küresel kuruluşlar listesine memnuniyetle dahil ettiği belirtiliyor. Sözleşmenin, bir dizi ilke ve eyleme ortak bağlılık gösteren enerji üreticileri, alıcılar, tedarikçiler, operatörler, yatırımcılar ve organizatörleri kapsadığı ifade ediliyor. Nucor CEO'su Leon Topalian’ın “Artan enerji talebini karşılarken aynı zamanda karbonsuz bir enerji geleceği elde etmemiz için, rüzgar, güneş ve hidrodan nükleer enerjiye kadar her türlü temiz, sıfır karbonlu enerji kaynağını benimsememiz kritik önem taşıyor," dediği aktarılıyor. Nucor’un mevcut durumda çelik fabrikalarına 7/24 temiz enerji tedarikçileri ile elektrik sağlamak için çalıştığı bildiriliyor. ( Kallanish, 21 Kasım 2022 )

Tata Steel Port Talbot’taki 5 No’lu Yüksek Fırınına Dijital Tarama Teknolojisi Kuracak

Hint çelik üreticisi Tata Steel’in bağlı kuruluşu Tata Steel Europe, İngiltere’de bulunan Port Talbot çelik üretim tesisindeki 5 No’lu yüksek fırınına dijital tarama teknolojisi olan “Topscan” sistemini kuracağını açıkladı. Şirket bu kurulum için 1 milyon £ yatırım yapıyor. Topscan teknolojisi yüksek fırında ihtiyaç duyulan kok miktarını azaltarak şirkete her yıl milyonlarca pound tasarruf ettirebilecek ve karbon emisyonunu yılda en az 50.000 ton azaltacak. Söz konusu teknoloji aynı zamanda fırının istikrarını ve verimliliğini de artıracak. Topscan teknolojisinin kurulumunun Kasım ayının sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. ( SteelOrbis, 22 Kasım 2022 )

Baowu'nun HyCROF Yüksek Fırını %21 Karbon Azaltımı Sağladı

Baowu'nun Bayi Steel'deki hidrojenle zenginleştirilmiş karbon döngüsü ve oksijen (HyCROF) yüksek fırınının, %21 karbon emisyonu azaltma hedefine ulaştığı bildiriliyor. Baowu Başkanı Chen Derong’un, “Çin ilk kez 400 metreküp seviyesinde düşük karbonlu metalürjik yüksek fırın inşa etti” dediği kaydediliyor. Bu yılın Temmuz ayında Baowu’nun, 430 metreküp BF'yi ateşlediği ve oksijen ergitme testini, %35'ten %100'e çıkan konsantrasyon ile tamamladığı, buna ilaveten hidrojen açısından zengin ergitme testini de tamamladığı belirtiliyor. Karbon emisyonlarında %20'lik bir azalmaya ek olarak, yüksek fırın katı yakıt tüketiminde de %30'luk bir azalışın sağlandığı aktarılıyor. Temmuz ayında Baowu’nun, BF'nin ateşlenmesi ve işletilmesinin, 2025 hedefi olan %30'dan fazla karbon azaltımına ulaşmak için önemli bir başlangıç olacağını umduğunu belirttiği bildiriliyor. HyCROF sürecini büyütmek için çalışmaların şimdiden başladığı ve Baowu’nun, 2023'te 1000 metreküpün üzerindeki BF'lere dağıtmayı planladığı anlaşıyor. Baowu'nun Genel Müdür Yardımcısı Hou Angui'ye göre Baowu, 2025 yılına kadar müşterilerine milyonlarca ton yüksek kaliteli düşük karbonlu çelik sağlamayı ve hatta sıfır karbonlu çelik sağlamayı bekliyor. ( Kallanish, 23 Kasım 2022 )

Salzgitter ve Mubea Sürdürülebilir Çelik Üretimine Yönelik İş Birliği Yapıyor

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter Group’un bağlı kuruluşu Salzgitter Flachstahl GmbH, Alman otomotiv tedarikçisi Mubea ile sürdürülebilir çelik üretimi, yeşil çelik işleme ve geri dönüşüm konularında iş birliği yapmak için bir mutabakat anlaşması imzaladı. Mubea önümüzdeki yıllarda yeşil çelik ürün kullanımını önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Buna ek olarak, şirket karbon emisyonunu 2025 yılına kadar en az %25 oranında azaltmayı hedefliyor. Bu nedenle Mubea, Salzgitter’in SALCOS® - Salzgitter Düşük Karbonlu Çelik Üretimi programına odaklanıyor. Salzgitter 2033 yılı itibarıyla karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmek için 2025 yılının sonundan itibaren hidrojen bazlı çelik üretimi yapmayı planlıyor. Ayrıca Salzgitter halihazırda elektrik ark ocaklarında hurda kullanarak düşük karbonlu çelik ürünler üretiyor. ( SteelOrbis, 23 Kasım 2022 )

Baowu'nun HyCROF Deneyi 2.500 Metreküp Yüksek Fırınları Hedefliyor

Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd.'ye göre Baowu’nun, hidrojenle zenginleştirilmiş karbon döngüsü ve oksijen (HyCROF) yüksek fırın teknolojisini daha büyük tesislerde denemeye başladığı bildiriliyor. Sinosteel Engineering & Technology’nin, Bayi Iron and Steel'in Sincan'daki 2.500 metreküplük üç yüksek fırınının tamamında kademeli olarak gerçekleştirilecek olan deneyden sorumlu olduğu belirtiliyor. Ana amacının, yüksek sıcaklıkta kendinden sirkülasyonlu gaz enjeksiyon deneylerinin araştırmak ve geliştirmek olduğu, son olarak, yüksek fırınların karbon emisyonlarını azaltmak için tam oksijenli ergitmeyi başarmayı hedeflediği kaydediliyor. Baowu’nun, Bayi Steel tesisinde 430 metreküp BF'ye dayalı HyCROF teknolojisinin başarısını daha önce duyurduğu ve böylece karbon emisyonunda %21 oranında bir azalma sağladığı aktarılıyor. ( Kallanish, 24 Kasım 2022 )

Rio Tinto Daha Düşük Emisyonlu Demir Üretimi İçin Pilot Tesis Kurmayı Planlıyor

Küresel madencilik grubu Rio Tinto’nun, çelik değer zincirinin karbondan arındırılmasına yardımcı olma potansiyelini daha fazla değerlendirmek için düşük emisyonlu demir üretimi için daha büyük ölçekli bir pilot tesis geliştirmeyi planladığı anlaşılıyor. Grubun, Almanya'daki küçük ölçekli bir pilot tesiste Avustralya'daki madenlerinden çıkan cevherleri kullanarak düşük emisyonlu demir üretim sürecinin etkinliğini kanıtladığını belirttiği aktarılıyor. BioIron olarak bilinen sürecin, indirgeyici olarak metalürjik kömür yerine ham biyokütle ve çelik üretim sürecinde kullanılmak üzere Pilbara demir cevherini metalik demire dönüştürmek için mikrodalga enerjisi kullandığı ve madencinin, BioIron'ın sıfıra yakın karbon emisyonlu çelik üretimini destekleme potansiyeline sahip olduğunu, karbon yakalama ve depolama ile bağlantılıysa net negatif emisyonlara yol açabileceğini öne sürdüğü bildiriliyor. BioIron prosesinin, şimdi 1 ton/saat kapasiteli özel olarak tasarlanmış sürekli bir pilot tesiste daha büyük bir ölçekte test edileceği, pilot tesisin tasarımının devam ettiği ve Rio Tinto’nun, inşaatı için uygun yerleri araştırdığı rapor ediliyor. Çelik üretimi, dünyadaki karbon emisyonlarının %8'ini ve Rio Tinto'nun Kapsam 3 emisyonlarının %66'sını oluşturuyor. ( Kallanish, 24 Kasım 2022 )

CISA, SASAC'tan Ayrıldı

Çin Demir Çelik Birliği'nin (CISA) Yönetim Kurulu Başkanı He Wenbo’nun, Salı günü yaptığı açıklamada, CISA'nın artık Devlete ait Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu (SASAC) tarafından yönetilmeyeceğini ve tamamen çelik işletmeleri tarafından yönetilen bir endüstri birliğine dönüştürüleceğini söylediği ifade ediliyor. CISA’nın bu hamlesinin, mevcut durumda SASAC tarafından yönetilen 15 endüstri birliği arasında benzer hamlede bulunan ilk pilot uygulama olduğu bildiriliyor. CISA'nın üyeleri arasında 218 çelik fabrikası ve 130 çelik sanayii ile ilgili işletme bulunduğu belirtiliyor. ( Kallanish, 24 Kasım 2022 )

AISU, Bölgesel Karbonsuzlaştırma İçin Teknik Komite Kurdu

Arap Demir ve Çelik Birliği’nin (AISU), bölgesel çelik üretiminde karbonsuzlaştırma konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere 2017 yılında oluşturulan ekonomik komitesine paralel olarak bir teknik komite oluşturduğu haber veriliyor. AISU Genel Sekreteri Dr. Kamel Djoudi’nin, komitenin "temiz çelik sanayiininn 2030 iklim ve enerji hedeflerine ulaşması ve 2050 uzun vadeli stratejisini uygulaması için etkili çözümler için bilgi ve öneriler sunarak çevresel yönlere odaklanacağını" belirterek “Çelik sanayiinin, küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık %7'sinden sorumludur; bu nedenle, bu sektörün karbondan arındırılması, iklim hedeflerine ulaşılmasında önemli bir rol oynuyor,” dediği aktarılıyor. Djoudi’nin, 2030 yılına kadar uygulanacak tahmini yatırım maliyetinin 85 milyar € olan 60 düşük karbon emisyonlu projeyi halihazırda benimsemiş olan AB örneğini aktardığı belirtiliyor. Djoudi’nin, bu ayın başlarında yaptığı açıklamaya göre, Arap bölgesinin 2022'deki 31,4 milyon ton ham çelik üretiminin %75'inin, 2012'deki 17,9 milyon tonluk ham çelik üretiminin %46'sına kıyasla doğrudan indirgenmiş demir yolu ile olacağı tahmin ediliyor. ( Kallanish, 25 Kasım 2022 )

Angang, Hidrojen Bazlı DRI Projesini Devreye Alacak

Kuzey Çinli Anshan Iron & Steel’in (Angang), bu hafta menkul kıymet yatırımcılarına yaptığı açıklamada, 2023 yılında Yingkou Şehrindeki Bayuquan Fabrikası’nda hidrojen bazlı demir üretimi projesini yürüteceğini açıkladığı ifade ediliyor. Projenin 10.000 ton/yıl doğrudan indirgenmiş demir üretim kapasitesine ulaşması bekleniyor. Geleneksel karbon metalurjisi ile karşılaştırıldığında, hidrojen metalurjisinin fosil yakıtlara olan bağımlılığı en aza indirmeye yardımcı olabileceği belirtiliyor. Çin Bilimler Akademisi ve Şanghay Üniversitesi ile Temmuz 2021'de imzalanan sözleşmeye göre, bu projenin, yeşil hidrojenin büyük ölçekli ve verimli üretimini sağlamak için uluslararası gelişmiş su elektroliz teknolojisini kullanacağı, ayrıca DRI üretimini desteklemek için yeni akışkan yataklı demir üretim teknolojilerinin geliştirileceği vurgulanıyor. ( Kallanish, 25 Kasım 2022 )

 

 ( Kaynak: TÇÜD Günlük Bülten )


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ