Kayıtlar

Ekim, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çelik Sektöründe 2016-45. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-45. Hafta’nın Öne Çıkanları ÇİB Yassı Çelik Sektörü Temsilcilerini Bir Araya Getirdi Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB), yassı çelik sektörü temsilcilerini “Sektör Sorunları Çalıştayı”nda Ekonomi, Gümrük Bakanlığı ve TSE yetkilileri ile bir araya getirerek, yetkililerden sektöre destek sözü aldığını açıkladı. ÇİB, söz konusu çalıştayda sektörün karşı karşıya olduğu sorunlar; yassı çelik sektöründe haksız rekabetin önlenmesi, dahilde işleme rejimi, kalitesiz, sertifikasız ve ikinci sınıf ürün girişi ile yapısal dönüşüm olmak üzere dört başlıkta ele alındığını ve ortaya çıkan görüş ve çözüm önerilerinin ise Ekonomi, Gümrük Bakanlığı ve TSE yetkilileri ile paylaşılarak destek istendiğini belirtti. Çalıştayda konuşma yapan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serdar Koçtürk, Amerika ve Avrupa Birliği’nde rakip ülkelere yönelik uygulanmaya başlanan koruma tedbirleri ve soruşturmaların önümüzdeki dönemde Türkiye’nin ihracatını daha art

BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1985 -1989 15. DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ

BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1985 -1989 15. DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ A) HEDEFLER 340. Toplam demir ve çelik mamulleri talebinin plan dönemi sonunda 7088 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Böylece, fert başına demir çelik mamulleri tüketiminin 1983 yılındaki 90 kg/kişi seviyesinden 1989 yılında 140 kg/kişi'ye yükseltilmesi hedef alınmıştır. 341. Son yıllarda demir ve çelik mamulleri ihracatında önemli artışlar gerçekleşmiş olup bu gelişmenin 1984 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Ancak Plan döneminde öngörülen yurt içi talep artışı nedeni ile ihracat artış hızının yılda ortalama yüzde 7,9 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir, öngörülen demir çelik mamulleri ihracat hedefinin gerçekleştirilebilmesi, Ülkemizin sektördeki mukayeseli üstünlüğünün iyi değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır. 342. Plan döneminde toplam talebin karşılanabilmesi amacıyla 1984 -1989 yılları arasında üretimin yılda ortalama yüzde 9,4 oranında artırılması planlanmıştır.

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 XV.DEMİR ÇELİK SANAYİİ s.583 1. ÜÇÜNCÜ PLAN DÖNEMİNDE GELİŞMELER : 1959. III. Plan döneminde demir - çelik sektörünün yatırım uygulamaları ve üretimi plan hedeflerinin gerisinde kalmıştır. 1960. Buna karşın toplam sıvı çelik talebi III. Plan döneminde yılda ortalama % 16,5 artmış, böylece III. Plan döneminde demir - çelik ürünlerine olan toplam talep yıllık ortalama % 15,7'lik bir hızla gelişmiş ve 1962 yılında 24,1 Kg olan kişi başına sıvı çelik tüketimi 1977 yılında 119,9 Kg'a yükselmiştir. 1961. III. Plan döneminde sıvı çelik üretimi 1,5 milyon tondan 1,9 milyon tona çıkmış, üretimdeki artış oranı yılda ortalama % 5,1 olmuştur. Ham demir üretiminde plan hedeflerinin % 46,3'üne, sıvı çelik üretiminin ise % 41'ine ulaşabilmiştir. Böylece; 1962'de 10,1 Kg. olan kişi başına sıvı çelik üretimi, 1977'de ancak 46 Kg.'a çıkmıştır. (Tablo 352). 1962. Bu dönemde uzun ürünler yurt içi talebi pla