Çelik Sektöründe 2016-41. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-41. Hafta’nın Öne Çıkanları

Kapasite Kapatma Faaliyetleri Etkili Olmadı, Çelik Üretimi Geçtiğimiz Yılın Üzerine Çıkabilir

2016 yılında Çin’in ham çelik üretiminin, kapasite kapatma faaliyetlerine rağmen, geçtiğimiz yılın seviyesini geride bırakabileceği ifade ediliyor. Fiyatların toparlanmasıyla birlikte, geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren üretimin oldukça arttığı ve bunun sonucunda yılın ilk sekiz ayına ait verilerin, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki verilerin sadece biraz altında kaldığı haber veriliyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre, Ocak-Ağustos döneminde ham çelik üretimi sadece %0,1 oranında düşüşle 536,32 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği, söz konusu miktarın, Ocak-Şubat döneminde üretimin keskin bir şekilde azalması nedeniyle geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla daha düşük olduğu, ancak Mart ayından itibaren yıllık bazda çelik üretiminin artış göstermeye başladığı ve ilk çeyreğin sonunda, Çin hükümetinin para politikasına geri dönmesiyle, çelik talebinde patlama yaşandığı rapor ediliyor. Söz konusu durumun, yerli ve ihraç piyasalarda fiyatları yükselterek, çelik üreticilerinin marjını artırdığı, bunun sonucu olarak kârlılığın yükseldiğini gören tesislerin, canlanan piyasadan yararlanabilmek amacıyla üretimi artırdıkları kaydediliyor. Üretim artışının, Çin’in kapasite fazlalığını azaltma politikasıyla ters düştüğü, ancak Çin’de yerleşik firmaların, uzun zamandır atıl olan tesislerdeki ekipmanları devre dışı bırakarak, kapasite kapattıklarını öne sürdükleri, bu nedenle kapasite kapatma faaliyetlerinin etkili olmadığı bildiriliyor. Ayrıca geçtiğimiz yılki krizden sonra, “zombi” tesislerin çoğunun yatırımcı bularak, üretim faaliyetlerine yeniden başladıkları vurgulanıyor. (Metal Expert, 27 Eylül 2016 )

Çin’in Yeni Taşımacılık Politikası, Çelik Maliyetlerini Artırdı

Çin Ulaştırma Bakanlığı’nın, kamyonların kargo yüküne sınırlama getirdiği, söz konusu sınırlamanın hammadde ve çelik ürünlerinin maliyetinin artmasına neden olduğu haber veriliyor. Çin hükümetinin uygulamaya aktardığı yeni mevzuata göre, 2 aks yüklü kamyonların 18 ton, 3 aks yüklü kamyonların 25 ton, 4 aks yüklü kamyonların 31 ton ve 6 aks yüklü kamyonların ise 49 tonu geçmemesi gerektiği, ayrıca kargo yükünün sınırlandırılmasıyla birlikte, Çin’de yerleşik firmaların, tesislerine hammadde, limanlara nihai ürün taşımak için, daha çok kamyona ihtiyaç duyacakları rapor ediliyor. Buna ek olarak hükümetin yakın zamanda teslimatları incelemeye başlamasının, çelik talebinde düşüşe yol açacağı ve söz konusu faktörlerin tümünün, demir cevheri, koklaşabilir kömür ve nihai ürün fiyatlarını yükselteceği kaydediliyor. ( Metal Expert, 27 Eylül 2016 )

Goldman: Koklaşabilir Kömür Fiyatları 2017 Yılında 135 $/ton Seviyesine Düşecek

Yatırım Bankası Goldman Sachs’ın, Çin’de kömür üretimindeki sıkılaşmanın etkilerinin uzun süre hissedileceği beklentisiyle, 2017 ve 2018 yıllarında koklaşabilir kömür fiyatlarına yönelik tahminlerini yükselttiği haber veriliyor. Goldman Sachs’ın, Avustralya çıkışlı koklaşabilir kömür fiyatlarının, 2017 yılında ortalama 135 $/ton seviyesinde bulunacağını öngördüğü, söz konusu tahminin bankanın bir önceki öngörüsüne kıyasla % 64 oranına daha yüksek olduğu, diğer taraftan fiyatların 2018 yılında düşeceğini, ancak beklenen seviyeden %47 oranında daha yüksek olan 125 $/ton seviyesine gerileyeceğini öne sürdüğü kaydediliyor. Goldman analistlerinin raporuna göre, Çin hükümetinin uyguladığı politikaların, üretim miktarı arttıktan sonra bile küresel piyasalarda etkisinin hissedileceğini belirttikleri ifade ediliyor. Çin hükümetinin, Nisan ayında Shanxi eyaletinde faaliyet gösteren kömür firmalarının iş gününü 336’dan 276’ya indirdiği hatırlatılıyor. Buna ek olarak Avustralya çıkışlı koklaşabilir kömür fiyatlarının, 23 Eylül tarihinde %162-189 oranında yükselişle, fob 195-215 $/ton aralığına ulaştığı vurgulanıyor. ( Metal Expert, 27 Eylül 2016 )

Lutz Karpowitz: Önümüzdeki 5-10 Yılda Çin’de Büyüme Artmayacak

25-27 Eylül tarihleri arasında Viyana’da düzenlenen SteelOrbis 2016 Güz Konferansı & 75. IREPAS Toplantısı’nda konuşan Commerzbank AG’den Lutz Karpowitz, küresel çapta faiz oranlarının oldukça düşük olmasına dikkat çekti. Büyük ekonomilerin merkez bankalarının hedeflerinin altındaki enflasyon oranlarıyla mücadele ettiklerini söyleyen Karpowitz, enflasyon oranının Avro bölgesinde bile eksi seviyelerde yer aldığını belirtti. Karpowitz’e göre, merkez bankaları bu problemi nicel gevşeme yöntemiyle çözmeye çalıştı, ancak bu yöntem işe yaramadı. Çünkü likidite yaratıldı ancak reel ekonomiye ulaşmada başarısız olması sebebiyle bankacılık sisteminde takılı kaldı. Karpowitz, Avrupa Merkez Bankası’nın hem negatif enflasyon oranlarına sahip olan hem de nicel gevşeme yöntemini uygulayan tek merkez bankası olduğunu ve bu durumun bankacılık sistemi için sadece masrafları artırdığını hatırlattı. ABD ile ilgili olarak ise Commerzbank yetkilisi, ABD merkez bankası Federal Reserve Bank’in (FED) her zaman faiz oranlarında artışa işaret ettiğini, ancak bu artışın hiçbir zaman gerçeğe dönmediğini söyleyerek, FED’in güvenilirliğini kaybettiği konusunda uyarıda bulundu. Karpowitz, düşük güvenilirlik ile istenen enflasyon hedeflerinin oluşturulmasının zor olacağını belirtti. Bununla birlikte Karpowitz, Çin’in yaşadığı yüksek sermaye çıkışları, yüksek orandaki kapasite fazlası ve borç oranı yüksek olan kurumsal sektör gibi problemlere değindi. Karpowitz, Çin’in ithalattan çok ihracat yaptığı için sermaye bilançosu fazlası olduğunu, ancak diğer yandan ülkenin çok fazla sermaye çıkışı olduğunu ve sermaye fazlası ve sermaye çıkışı arasındaki farkı kapatmak için ise Çin’in döviz rezervlerini harcadığını ifade etti. Karpowitz kapasite fazlası konusunda, kapasitelerin üretimden daha hızlı büyüdüğünü söyleyerek, Çin’deki problemin birçok kurumsal şirketin devlete ait olmasından kaynaklandığını belirtti. Fazla kapasitenin yatırımları azalttığı mantığı devlet teşvikleri sebebiyle Çin’de işlemezken, bankalardan daha fazla kredi sağlamaları isteniyor. Sonuç olarak kendi görüşünü paylaşan Karpowitz, önümüzdeki 5-10 yılda Çin’de büyümenin artmayacağını söyledi. Karpowitz’e göre, mevcut para politikaları ve düşük faiz oranlarıyla küresel ekonominin önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli bir gelişme göstermesi beklenmiyor. ( SteelOrbis, 27 Eylül 2016 )

Japonya İran’ın Petrokimya Projesini Finanse Edecek

Japonya’nın İran’ın bazı petrokimya projelerini geliştirmesine finansal destek sağlayacağı İran Petrol Bakanlığı tarafından açıklandı. Japon Marubeni şirketinin İran’ın Basra Körfezi Petrokimya Endüstri Şirketiyle (PGPIC) petrokimya projelerinin geliştirilmesi konusunda, 320 milyon Avroya (359,25 milyon ABD doları) kadar finansal destek sağlamak amacıyla bir anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Fonun USANCE akreditifi (L/C) olarak bilinen bir mekanizma aracılığıyla sağlanacağı ifade edilirken, yakın gelecekte PGPIC’e 640 milyon dolarlık diğer bir fonun sağlanması amacıyla Japonya ile baksa bir anlaşma daha yapılacağı da ekleniyor. Haziran ayında, Japonya ve Güney Kore’nin, İran’ın petrokimya projelerini finanse etmeye hazır olduğuna yönelik açıklamalar yapılmıştı. Iran Ekonomi ve Finans Bakanlığı’nın diğer ülkelerden kredi sağlayabilmek için devlet garantisi vermesi bekleniyor. ( Ekonomi Bakanlığı e-Bülten, 27 Eylül 2016 )

İran’da Yerleşik Esfahan Steel, Ekim Ayında Seri Ray Üretimine Başlayacak

İran hükümetinin desteğini alan Esfahan Steel Company’nin (ESCO), Ekim ayında seri ray üretimine başlayacağı haber veriliyor. ESCO’nun ray üretimine başlamayı Haziran ayından bu yana iki kere ertelediği, ancak mevcut durumda firmanın yenilenmiş 650.000 ton kapasiteli ray hattının seri üretime hazır hale geldiği ifade ediliyor. Ayrıca firma yetkililerinin, Eylül ayının ilk yarısında küçük tonajlarda ray üretimi yapıldığını söyledikleri ve İran’daki en öneli ray alıcısının devlet olması nedeniyle, 1 Ekim tarihine kadar ray üretimine başlanacağına kesin gözüyle baktıkları rapor ediliyor. İran’ın, önceden ray tedarikini Hindistan ve Çin’den yaptığı, ancak mevcut durumda ESCO’da, İran hükümetinin yerli ray üretimini destekleyeceğini ve ray ithalatını sınırlandıracağı yönünde beklenti oluştuğu aktarılıyor. ( Metal Expert, 28 Eylül 2016 )

Güney Kore, Çelik Sanayiine Yönelik Yeniden Yapılandırma Planlarını Açıklayacak

26 Eylül tarihinde Güney Kore Ticaret Bakanı’nın, gemi inşaatı, çelik ve petrokimya gibi sıkıntı çeken sanayilerde rekabet gücünü artırabilmek adına bazı yeniden yapılandırma önlemlerinin alınacağını, söz konusu önlemlerin 30 Eylül tarihinde açıklanacağını belirttiği aktarılıyor. Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Joo Hyung-hwa’nın, çelik ve petrokimya sanayiinde hangi firmanın yeniden yapılandırma sürecine gireceğini açıklayacaklarını dile getirdiği kaydediliyor. Söz konusu yeniden yapılandırma önlemlerinin, danışmanlık firmalarının üç sanayi sektöründeki revizyonları baz alınarak uygulanacağı rapor ediliyor. ( SteelGuru, 28 Eylül 2016 )

Moody’s: Baosteel’in WISCO ile Birleşmesi Kredi Notunu Baskı Altına Sokar

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Çinli çelik üreticileri Baosteel Group ve Wuhan Iron and Steel Group’un (WISCO) birleşmesinin kredi negatif olduğunu ve birleşmenin Baosteel’in kredi notuna baskı uygulayacağını duyurdu. Moody’s, birleşmeyle birlikte kurulacak olan yeni şirketin, kapasite bakımından Çin’in en büyük şirketi olacağını ve aynı zamanda en büyük katma değerli ürün tedarikçisi olacağını, birleşme sayesinde üretim kapasitesinin verimliliğinin artacağını ve yerel piyasada rekabetten dolayı fiyatların düşürülmesi durumunu azaltacağını söyleyerek tüm bunların gerçekleşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Diğer yandan Moody’s, Wuhan Iron and Steel’in zayıf faaliyetleri ve zayıf finansal durumunun Baosteel’in finansal kapasitesini zayıflatacağını belirtti. 22 Eylül’de Çin’in Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu (SASAC), Baosteel ve Wuhan Iron and Steel Group’un birleşerek Çin’in en büyük çelik şirketini kuracaklarını açıkladı. ( SteelOrbis, 28 Eylül 2016 )

Maanshan Iron and Steel, Kapasite Fazlalığını Azaltmak Yerine Yeni Yüksek Fırınını Devreye Aldı

Çin’de yerleşik Maanshan Iron and Steel’in (Magang), 3.200 metreküplük yüksek fırınını devreye aldığı belirtiliyor. Firmanın, otomotiv sacı üretimini artırdığı ve bazı atıl çelik tesislerini devre dışı bırakmayı geciktirdiği haber veriliyor. Buna ek olarak firmanın, 3.800 metreküplük bir başka yüksek fırın inşa etmeyi planladığı, ancak söz konusu fırının ne zaman devreye alınacağına dair bir bilgi vermediği rapor ediliyor. Çin’in Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT), firmadan Hefei tesisindeki atıl kapasiteyi 2014 yılının sonuna kadar devre dışı bırakmasını talep ettiği, ancak Magang’ın 2016 yılının ilk yarısında, söz konusu tesisteki pik demir ve çelik kapasitesinin tamamını kapatabildiği, böylece 2,04 milyon ton çelik ve 1,06 milyon ton pik demir kapasitesini ortadan kaldırdığı aktarılıyor. Ayrıca firmanın, 2018 yılının sonuna kadar 4,2 milyon ton çelik kapasitesi kapatmayı hedeflediği bildiriliyor. Buna ek olarak Magang’ın 2015 yılında 18.01 milyon ton pik demir ve 18,82 milyon ton ham çelik üretimi yaptığı, bunun yanı sıra bu yıl pik demir kapasitesini 13,76 milyon ton, ham çelik kapasitesini ise 14,63 milyon ton seviyesinde azaltmayı hedeflediği, ancak Ağustos ayının sonunda ham çelik üretimi, %0,46 oranında artışla 12,5 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği ifade ediliyor. ( Kallanish, 29 Eylül 2016 )

Shougang, Hebei Group ile Birleşmeye Hazır Olmadığını Açıkladı

Shougang Group’un, Hebei Iron & Steel Group ile birleşme planlarına son vermesi üzerine, Shenzhen Borsası’nda hisse alım satımına yeniden başladığı haber veriliyor. Shougang’ın, yeniden yapılandırmaya hazır olmaması nedeniyle, Hebei Iron & Steel Group ile birleşmeyeceği ve bu durumda Çin çelik sanayinde sadece iki büyük şirket evliliğinin gerçekleşeceği kaydediliyor. Baosteel ve WISCO’nun birleşerek Baowu Steel’i oluşturacağı, birleşecek diğer iki firmanın ise Ansteel ve Benxi Steel olacağı aktarılıyor. ( Metal Expert/Metal Bulletin/Kallanish, 30 Eylül 2016 )

CSN, CBSteel ile Maden Şirketinin Hisse Satışını Görüşüyor

Companhia Siderúrgica Nacional’ın (CSN), Çin’de yerleşik CBSteel’e Congohas Minerios maden şirketinin %25 hissesinin satışıyla ilgili olarak görüşme haline olduğu ifade ediliyor. Congohas Mineiros’un, Vale’den sonra Brezilya’daki en büyük ikinci demir cevheri üreten maden şirketi olduğu, buna ek olarak Congohas Mineiros’un %87,52’lik hissesinin CSN’e ait olduğu ve CBSteel’in de söz konusu şirketin hissedarı olması durumunda firmaya lojistik destek vereceği kaydediliyor. Çin Kalkınma Bankası’nın da söz konusu hisse satışıyla ilgilenmekte olduğu ve ilk görüşmelerin, CSN’in Congohas Mineiros’daki hisselerinin %30’unun satışına işaret ettiği rapor ediliyor. ( Kallanish, 30 Eylül 2016 )

Liberty House Tata Steel’in İskoçya’daki Dalzell Tesisini Yeniden Açtı

Uluslararası çelik ve maden grubu Liberty House, Hindistan merkezli çelik üreticisi Tata Steel Limited’in bağlı kuruluşu olan Tata Steel UK’in 2015 yılının aralık ayında çelik sektöründeki kriz sebebiyle kapattığı İskoçya, Motherwell’deki Dalzell çelik tesisini resmi olarak yeniden açtığını duyurdu. Liberty, İngiltere’nin en büyük levha tesisi olan Dalzell tesisinde şu an 120 işçinin bulunduğunu ve bu işçilerin çoğunun tesisin eski işçileri olduğunu bildirerek, önümüzdeki 18 ay içinde istihdamı 200 kişinin üzerine çıkarmayı planladığını belirtti. Bununla birlikte şirket, Dalzell tesisinin Motherwell ekonomisine yıllık 15 milyon £ katkı sağlamasını bekliyor. ( SteelOrbis, 30 Eylül 2016 )

Voestalpine Avusturya’da Otomotiv Sektörüne Yönelik Kapasitesini Artırmaya Devam Ediyor

Avusturyalı çelik üreticisi voestalpine AG, Avusturya, Linz’de dünyanın en büyük lazer kaynaklı çelik taslak tesisini açtığını duyurdu. Yüksek mukavemetli çelikten yapılan söz konusu ürünler daha sonra otomobil parçalarına dönüştürülüyor. Voestalpine, tesisin otomotiv sektörüne yönelik çelik taslak üretiminin gelecekte 20 milyona ulaşacağını ve ürünlerin Linz’den tüm dünyaya ihraç edileceğini belirtti. Küreselleşme stratejisini öne çıkarmaya devam eden voestalpine, aynı zamanda Avusturya’ya da odaklanmaya devam ettiğini ve bu kapsamda Linz’deki yeni tesise 30 milyon € civarında yatırım yaparak otomotiv sektörüne yönelik kapasitesini artırdığını ifade etti. Bununla birlikte, yeni tesisin 70 kişilik istihdam yarattığı ve yıllık beş milyon lazer kaynaklı çelik taslak üretim kapasitesi (mevcut 15 milyon çelik taslak üretimine ek olarak) sayesinde şirketin gelirini önümüzdeki yıllarda 113 milyon €’dan 160 milyon €’ya çıkarması bekleniyor. ( SteelOrbis, 30 Eylül 2016 )


( TÇÜD Günlük Bültenleri’nde yer alan, bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ