Kayıtlar

Aralık, 2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çelik Sektöründe 2023 - 52. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 52. Haftanın Öne Çıkanları Çin’de 110 Çelik Üreticisi Karbon Emisyonunu Düşürme Çalışmalarını Tamamen Ya Da Kısmen Tamamladı Çin’in düzenlediği Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nda Çin’in düşük karbon salımını teşvik etmeye devam edeceği, aktif olarak karbondan arındırma çalışmaları yapacağı ve düşük karbonlu çevre dostu tedarik zinciri oluşturulmasını hızlandıracağını duyurdu. Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, çelik sektörünün Çin’in çevre dostu uygulamalarında öncü olduğunu, çevre dostu karbon salımı düşürülmüş bir tedarik zincirinin çelik sektörü için tarihsel bir görev değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu ifade etti.   Ba ş kan Yard ı mc ı s ı , 16 Aral ı k tarihi itibar ı yla Ç in ’ de 110 ç elik ü reticisinin d üşüş karbon sal ı m ı yapmak i ç in yenileme ve denetleme ç al ış malar ı n ı tamamen ya da k ı smen tamamlad ığı n ı belirtti. Yakla şı k 414 milyon mt ham ç elik ü retim kapasitesine sahip 84 ç elik ü r

Çelik Sektöründe 2023 - 51. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 51. Haftanın Öne Çıkanları Salzgitter Endüstriyel Hidrojen Üretimine Doğru Adım Atıyor Salzgitter ve ortağı Sunfire, Sunfire'ın SOEC elektrolizör teknolojisini endüstriyel ölçekte kullanıma sunma konusunda ilerleme kaydettiklerini belirtiyor. Mevcut durumda Salzgitter'in GrInHy3.0 ("Yeşil Endüstriyel Hidrojen") araştırma projesindeki en son durumu doğrulamak için Teknik Üniversitesi TU Bergakademie Freiberg ile görüşmelerde bulundukları anlaşılıyor. Salzgitter'e göre, yüksek sıcaklıktaki SOEC elektrolizörleri hidrojeni oldukça verimli ve düşük maliyetle üretebiliyor. GrInHy3.0 araştırma projesindeki ortakların, Sunfire'ın en yeni SOEC yığın teknolojisini Salzgitter Flachstahl şerit fabrikasının hidrojen ağına entegre ettikleri kaydediliyor. Tesisin, µDral pilot tesisinde demir cevherinin doğrudan indirgenmesi gibi işlemlerde kullanılacak saatte 16,5 kg hidrojen üreteceği bildiriliyor. Devreye alınması 2024 yılı için planlanıyor. ( Ka

Çelik Sektöründe 2023 - 50. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 50. Haftanın Öne Çıkanları Baosteel, Shandong Steel Rizhao Co.’nun Hisselerinin %49’unu Almayı Planlıyor Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel, Çin’in kuzeyindeki pazar payını artırmak ve düzenli bir yatırım geliri sağlamak adına Shandong Steel Rizhao Co. Ltd.’ye 10,7 milyar RMB (1,5 milyar $) yatırım yaparak şirketin hisselerinin %49’unu almayı planladığını duyurdu. Baosteel’in kurduğu Baowu Group, 2022 yılında toplam 131,84 milyon mt ham çelik üretimi yaparak worldsteel’in verilerine göre yılın en fazla ham çelik üreten şirketi olmuştu. Baowu Group yıllık ham çelik kapasitesini 2025 yılına kadar 200 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor. Shandong Steel Rizhao Co.’nun toplam varlıkları 2022 yılının sonunda 39,57 milyar RMB seviyesinde kaydedilmiş, şirket 42,2 milyar RMB faaliyet geliri ve 1,7 milyar RMB net kâr elde etmişti. Bu yıl 30 Eylül tarihi itibarıyla şirketin toplam varlıkları 39,2 milyar RMB seviyesinde yer alıyor. Şirketin faaliyet geliri ve net kârı i

Çelik Sektöründe 2023 - 49. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 49. Haftanın Öne Çıkanları Baowu Group’un Shangang’ı Devralımı Onaylandı Çin’in Piyasa Düzenleme Kurumu Çinli başlıca çelik üreticisi Baowu Group’un Shandong eyaleti merkezli devlete bağlı çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Group’u (Shangang) satın almasını onayladığını duyurdu. Baowu Group 2022 yılında 131,84 milyon mt ham çelik üreterek dünya liderlerinden biri olmuştu. Baowu Group yıllık ham çelik üretim kapasitesini 2025’e kadar 200 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor. Öte yandan Shangang 2022 yılında 29,4 milyon mt ham çelik üreterek Çin’in yedinci, dünyanın on birinci ham çelik üreticisi oldu. Yıllık 30 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olan Shangang çoğunlukla levha, şerit, profil, özel kalite ve inşaat kalite çelik üretiyor. Piyasa Düzenleme Kurumu’na göre Shangang ve Baowu Group’un birleşmesi tekelleşme karşıtı yasaları ihlal etmiyor. ( SteelOrbis, 04 Aralık 2023 ) Vale Biyoyakıt Kullanılan İlk Demir Cevheri Sevkiyatını Gerçekleştirdi

Çelik Sektöründe 2023 - 48. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 48. Haftanın Öne Çıkanları CISA: Çelik Sektörünün Gelişimi Kapasite Yönetimine Odaklanıyor 19. Çin Çelik Endüstrisi Zincir Piyasası Zirvesi'nde Çin Demir ve Çelik Endüstrisi Birliği (CISA) Yönetim Kurulu Başkanı He Wenbo’nun, Çin çelik sanayiinin arz ve talep arasındaki dengesizliği çözmenin ana yolu olarak kapasite yönetimini kullanması gerektiğini belirttiği ifade ediliyor. Aynı zamanda, Wenbo’ya göre, çelik fabrikalarının uzun vadeli canlılık sağlamak için düşük karbonlu üretime geçmesi gerekiyor. Çin çelik sanayiindeki mevcut çelişkinin, sınırlı çelik talebini karşılamak amacıyla yeterli çelik üretim kapasitesinin nasıl kullanılacağına dönüştüğü; bu durumun, düşük karbon emisyon hedeflerine ulaşmak için Çin'in çelik üretim kapasitesinin, geçiş sürecinde azaltılması gerektiği ve çelik fabrikalarının üretim kapasitesi konsantrasyonunu artırmak adına birleşmeleri ve yeniden organizasyonları destekleyebileceği anlamına geldiği vurgulanıyor. İhracatın