Kayıtlar

2023 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çelik Sektöründe 2023 - 52. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 52. Haftanın Öne Çıkanları Çin’de 110 Çelik Üreticisi Karbon Emisyonunu Düşürme Çalışmalarını Tamamen Ya Da Kısmen Tamamladı Çin’in düzenlediği Merkezi Ekonomik Çalışma Konferansı’nda Çin’in düşük karbon salımını teşvik etmeye devam edeceği, aktif olarak karbondan arındırma çalışmaları yapacağı ve düşük karbonlu çevre dostu tedarik zinciri oluşturulmasını hızlandıracağını duyurdu. Çin Demir Çelik Birliği (CISA) Başkan Yardımcısı Luo Tiejun, çelik sektörünün Çin’in çevre dostu uygulamalarında öncü olduğunu, çevre dostu karbon salımı düşürülmüş bir tedarik zincirinin çelik sektörü için tarihsel bir görev değil, aynı zamanda bir zorunluluk olduğunu ifade etti.   Ba ş kan Yard ı mc ı s ı , 16 Aral ı k tarihi itibar ı yla Ç in ’ de 110 ç elik ü reticisinin d üşüş karbon sal ı m ı yapmak i ç in yenileme ve denetleme ç al ış malar ı n ı tamamen ya da k ı smen tamamlad ığı n ı belirtti. Yakla şı k 414 milyon mt ham ç elik ü retim kapasitesine sahip 84 ç elik ü r

Çelik Sektöründe 2023 - 51. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 51. Haftanın Öne Çıkanları Salzgitter Endüstriyel Hidrojen Üretimine Doğru Adım Atıyor Salzgitter ve ortağı Sunfire, Sunfire'ın SOEC elektrolizör teknolojisini endüstriyel ölçekte kullanıma sunma konusunda ilerleme kaydettiklerini belirtiyor. Mevcut durumda Salzgitter'in GrInHy3.0 ("Yeşil Endüstriyel Hidrojen") araştırma projesindeki en son durumu doğrulamak için Teknik Üniversitesi TU Bergakademie Freiberg ile görüşmelerde bulundukları anlaşılıyor. Salzgitter'e göre, yüksek sıcaklıktaki SOEC elektrolizörleri hidrojeni oldukça verimli ve düşük maliyetle üretebiliyor. GrInHy3.0 araştırma projesindeki ortakların, Sunfire'ın en yeni SOEC yığın teknolojisini Salzgitter Flachstahl şerit fabrikasının hidrojen ağına entegre ettikleri kaydediliyor. Tesisin, µDral pilot tesisinde demir cevherinin doğrudan indirgenmesi gibi işlemlerde kullanılacak saatte 16,5 kg hidrojen üreteceği bildiriliyor. Devreye alınması 2024 yılı için planlanıyor. ( Ka

Çelik Sektöründe 2023 - 50. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 50. Haftanın Öne Çıkanları Baosteel, Shandong Steel Rizhao Co.’nun Hisselerinin %49’unu Almayı Planlıyor Çinli başlıca çelik üreticisi Baosteel, Çin’in kuzeyindeki pazar payını artırmak ve düzenli bir yatırım geliri sağlamak adına Shandong Steel Rizhao Co. Ltd.’ye 10,7 milyar RMB (1,5 milyar $) yatırım yaparak şirketin hisselerinin %49’unu almayı planladığını duyurdu. Baosteel’in kurduğu Baowu Group, 2022 yılında toplam 131,84 milyon mt ham çelik üretimi yaparak worldsteel’in verilerine göre yılın en fazla ham çelik üreten şirketi olmuştu. Baowu Group yıllık ham çelik kapasitesini 2025 yılına kadar 200 milyon mt’a çıkarmayı hedefliyor. Shandong Steel Rizhao Co.’nun toplam varlıkları 2022 yılının sonunda 39,57 milyar RMB seviyesinde kaydedilmiş, şirket 42,2 milyar RMB faaliyet geliri ve 1,7 milyar RMB net kâr elde etmişti. Bu yıl 30 Eylül tarihi itibarıyla şirketin toplam varlıkları 39,2 milyar RMB seviyesinde yer alıyor. Şirketin faaliyet geliri ve net kârı i

Çelik Sektöründe 2023 - 49. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 49. Haftanın Öne Çıkanları Baowu Group’un Shangang’ı Devralımı Onaylandı Çin’in Piyasa Düzenleme Kurumu Çinli başlıca çelik üreticisi Baowu Group’un Shandong eyaleti merkezli devlete bağlı çelik üreticisi Shandong Iron and Steel Group’u (Shangang) satın almasını onayladığını duyurdu. Baowu Group 2022 yılında 131,84 milyon mt ham çelik üreterek dünya liderlerinden biri olmuştu. Baowu Group yıllık ham çelik üretim kapasitesini 2025’e kadar 200 milyon mt’a çıkarmayı planlıyor. Öte yandan Shangang 2022 yılında 29,4 milyon mt ham çelik üreterek Çin’in yedinci, dünyanın on birinci ham çelik üreticisi oldu. Yıllık 30 milyon mt ham çelik üretim kapasitesine sahip olan Shangang çoğunlukla levha, şerit, profil, özel kalite ve inşaat kalite çelik üretiyor. Piyasa Düzenleme Kurumu’na göre Shangang ve Baowu Group’un birleşmesi tekelleşme karşıtı yasaları ihlal etmiyor. ( SteelOrbis, 04 Aralık 2023 ) Vale Biyoyakıt Kullanılan İlk Demir Cevheri Sevkiyatını Gerçekleştirdi

Çelik Sektöründe 2023 - 48. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 48. Haftanın Öne Çıkanları CISA: Çelik Sektörünün Gelişimi Kapasite Yönetimine Odaklanıyor 19. Çin Çelik Endüstrisi Zincir Piyasası Zirvesi'nde Çin Demir ve Çelik Endüstrisi Birliği (CISA) Yönetim Kurulu Başkanı He Wenbo’nun, Çin çelik sanayiinin arz ve talep arasındaki dengesizliği çözmenin ana yolu olarak kapasite yönetimini kullanması gerektiğini belirttiği ifade ediliyor. Aynı zamanda, Wenbo’ya göre, çelik fabrikalarının uzun vadeli canlılık sağlamak için düşük karbonlu üretime geçmesi gerekiyor. Çin çelik sanayiindeki mevcut çelişkinin, sınırlı çelik talebini karşılamak amacıyla yeterli çelik üretim kapasitesinin nasıl kullanılacağına dönüştüğü; bu durumun, düşük karbon emisyon hedeflerine ulaşmak için Çin'in çelik üretim kapasitesinin, geçiş sürecinde azaltılması gerektiği ve çelik fabrikalarının üretim kapasitesi konsantrasyonunu artırmak adına birleşmeleri ve yeniden organizasyonları destekleyebileceği anlamına geldiği vurgulanıyor. İhracatın

Çelik Sektöründe 2023 - 47. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 47. Haftanın Öne Çıkanları ING Çelik Hurdasında Korumacılığın Artacağını Öngörüyor ING Bank, hurdaya yönelik artan ticari kısıtlamaların, hurdanın küresel karbondan arındırma çabasında artan değerinin iyi bir göstergesi olduğunu ve bunun sonucunda deniz yoluyla taşınan demirli hurda ticaret hacminin muhtemelen daha da düşeceğini belirtiyor. Hurda kaynaklarının ana potansiyelinin, Asya ülkelerinde olduğu; AB, Kuzey Amerika ve Japonya'da hurda kaynakları önemli bir büyüme göstermezken, talebin artmaya devam edeceğini belirten ING emtia stratejisti Ewa Manthey’nin bir raporda: "Elektrik ark ocağı üretimi yavaş yavaş çelik üretiminde önde gelen teknoloji haline geldiğinden, daha fazla ülke hurdayı korumak için ihracat yasakları uyguluyor," yorumunda bulunduğu aktarılıyor.  AB'de, Avrupa Parlamentosu’nun bu yılın başlarında Atık Sevkiyat Yönetmeliği'nin (WSR) revize edilmesine yönelik bir öneriyi onayladığı ve WSR değişikliklerine göre, 2025&

Çelik Sektöründe 2023 - 46. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 46. Haftanın Öne Çıkanları Eurofer, AB Çelik Sektörünün Karbondan Arındırılmasını Sağlamak İçin Ana Noktaları Belirledi Avrupa Çelik Derneği (Eurofer), Avrupa’da üretilen çeliğin enerji krizi, haksız uluslararası rekabet ve artan tek taraflı karbon maliyetlerinin baskısı altında kaldığına inanıyor. Eurofer’in, Yeşil Çelik dönüşümünü desteklemek için beş adımlı bir çözüm önerdiği belirtiliyor. Öncelikle Eurofer’in, AB hükümetine, yatırımları teşvik eden ve Avrupalı çelik üreticilerine yeşil yatırımları uygulamak için gereken mali kaynaklara yeterli erişim sağlayan ortak bir yeşil sanayi politikası oluşturma çağrısında bulunduğu kaydediliyor. Eurofer’in manifestosunda ayrıca, "kamu alım kriterleri, sera gazı kıstasları ve diğer piyasa teşvikleri yoluyla yatırımı daha da desteklemek amacıyla yeşil ürünler için öncü pazarlar oluşturmak" gerektiğini belirttiği aktarılıyor. İkinci olarak Eurofer’in, politika yapıcılardan Avrupa çelik sanayiinin karşı

Çelik Sektöründe 2023 - 45. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023  - 45. Haftanın Öne Çıkanları Küresel Hurda Kısıtlamaları Hindistan'ın Çelik Sektörünü Zora Sokuyor Avrupa Birliği'nin endüstriyel emisyonları azaltmayı amaçlayan hurda metal sevkiyatlarına yönelik potansiyel kısıtlamaları, Hindistan çelik sektörünün büyümesi açısından zorluklar oluşturabileceği bildiriliyor. Ülkeler, çelik üretiminde demir cevheri gibi kirletici maddelere olan bağımlılığı azaltmak için, hurdayı yurt içinde giderek daha fazla geri dönüştürüyor. Tüketici tabanının küçülmesi nedeniyle, hurda açığıyla karşı karşıya olan Hindistan, çelik üretim kapasitesini on yıl sonuna kadar ikiye katlayarak, 300 milyon tona çıkarma hedefine ulaşmak için büyük ölçüde ithalata bağımlı durumda bulunuyor. Hindistan, Türkiye'den sonra Avrupa'nın ikinci en büyük hurda alıcısı konumunda yer alıyor. Endüstri birliğinin bildirdiğine göre Hindistan, Avrupa'nın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Orta ve Güney Amerika, Asya ve Orta Doğu'dan da h