Çelik Sektöründe 2016-44. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-44. Hafta’nın Öne Çıkanları

Avrupalı CEO’lar, Çelik Sanayii İle İlgili Doğru Kararlar Alınması Yönünde Çağrıda Bulundu

20-21 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde, AB’de yerleşik 58 çelik firmasının CEO’larının, Avrupa devlet başkanlarına çelik sanayi ile ilgili önemli hususlarda doğru kararların alınmasının önemini vurgulayan bir açık mektup kaleme aldıkları haber veriliyor. Söz konusu toplantıda ele alınacak önemli konular arasında, Çin’i piyasa ekonomisi statüsüne yükseltmek, ticari savunma önlemlerinin yenilenmesi ve emisyon ticareti sisteminin bulunduğu, Avrupa’da faaliyet gösteren çelik sektörünün nerdeyse tamamını temsil eden üst düzey yöneticilerinin, AB hükümet yetkililerinden, adil ticareti sağlamak için daha hızlı ve etkili önlemler geliştirilmesi, ABD ile Çin’e piyasa ekonomisi statüsü verilmesi hususunda birlik olunması ve ekonomik ve teknolojik fizibilitenin dışında maliyet yükü olmayan bir emisyon ticareti sistemi kurmaları yönünde çağrıda bulundukları aktarılıyor. Mektupta “Bu toplantıda siz, AB liderleri, Avrupa çelik sanayiinin inovatif, sürdürülebilir ve küresel çapta rekabet edebilir seviyeye ulaşmasını sağlayacak kararlar alacaksınız. Doğru kararlar almanız, sektörümüzün sürdürülebilirliği, çelik alanında istihdam ve yatırımların devamlılığı demektir.” İfadeleri yer alıyor. ( Metal Expert, 18 Ekim 2016 )

İran’da Yerleşik ESCO, İlk Ray Kontratını İmzalayacak

İran’da yerleşik Esfahan Steel Company’nin (ESCO), Ekim ayının başında ray üretiminin başlamasının ardından, ilk ray kontratını imzalamak üzere olduğunu açıkladığı, üretilen ilk rayların iç piyasaya satılacağı, ancak firmanın dış piyasaya yönelik satışlar yapmayı da planladığı haber veriliyor. ESCO’nun, İran İslam Cumhuriyeti Demiryolları ile 40.000 tonluk ilk ray kontratının, bugün imzalanacağını açıkladığı ve İran’da ray talebinin yakın gelecekte artmasını temenni ettiklerini belirttiği aktarılıyor. Ayrıca ESCO’nun, 5 yıllık ekonomik kalkınma planı kapsamında, 1,8 milyon ton ray gerekecek olan 1.500 kilometrelik demiryolu inşası projesinde hükümetten destek beklediği rapor ediliyor. Diğer taraftan ESCO’nun, dış piyasaya yönelik ray satışlarından da umutlu olduğu ve dış piyasada ortaklık kurmak istediği vurgulanıyor. ( Metal Expert, 18 Ekim 2016  )

İran’da Yerleşik KSC, Uzak Doğu Slab Piyasasında Konumunu Güçlendiriyor

İran’ın en büyük yarı mamul üreticisi konumundaki Khouzestan Steel Company’nin (KSC), konumunu güçlendirmeye devam ettiği, geçtiğimiz haftalarda firmanın, söz konusu rota ile pek çok büyük çaplı satış bağlantısına imza atmayı başardığı ifade ediliyor. Uzak Doğu’da slab talebinin artmasının, Kasım sevkiyatlı İran menşeli slaba yönelmelerine neden olduğu, bu nedenle geçtiğimiz hafta Endonezya’ya İran çıkışlı 20.000 ton slabın, fob 325 $/ton seviyesinden satışının gerçekleştiği kaydediliyor. Ayrıca Ekim ayının başında Tayvan ve Tayland ile 50.000 ve 40.000 ton slab satış bağlantısı yapıldığı belirtiliyor. KSC’nin, rekabete rağmen Uzak Doğu slab piyasasındaki konumunu güçlendirmeye devam etmeyi hedeflediği, bunun yanı sıra aynı rotada Hormozgan Stel Complex’in de oldukça aktif olduğu ve mevcut İran yılının ilk altı aylık döneminde firmanın, sözkonusu rotaya yönelik ihracatını 10 katına çıkardığı ( 365.100 ton) rapor ediliyor. Uzak Doğu piyasasında KSC’nin, Rusya, Brezilya ve Japonya ile rekabet halinde olacağı vurgulanıyor. ( Metal Expert, 18 Ekim 2016  )

Voestalpine, Meksika ve Çin’e Yatırımlarını Sürdürüyor

Voestalpine Başkanı Wolfgang Eder’in, Voestalpine’in Meksika’da büyük çapta genişlemekte olduğunu ve firmanın Meksika ve Çin’de özellikle de otomotiv sektöründeki yatırımlarına dikkat çektiği belirtiliyor. Voestalpine’in Meksika’da aktif olan Avrupa markalarına parça üreten, vasıflı çelik üretimi için tavlama, yüzey işleme ve kaynaklama teknolojileri kullanan fabrikalara odaklanmayı planladığı, buna ek olarak Eder’in, otomotiv sektöründe Voelstapine’in sıcak şekillendirme yatırım yaptığı ve Kuzey Amerika’da kapasitesini genişletmek için 132 milyon dolar ayrıldığını belirttiği kaydediliyor. Eder’in ayrıca Çin’e daha fazla yatırım yapılmasının muhtemel göründüğünü belirttiği, ancak söz konusu hususta detay vermediği aktarılıyor. Voestalpine’in teknoloji biriminin, mevcut durumda demiryolu makası için ikinci bir ortak girişim için görüşme halinde olduğu rapor ediliyor. (Kallanish, 18 Ekim 2016 )

Türkiye HRC İthalatını Kısıtlamaya Yönelik Bir Başvuruda Daha Bulundu

HRC ithalatına yönelik bir önceki ticari dava başvurusunun, başvuru yapan taraflarca geri çekilmesine rağmen, Türkiye’de yerleşik tesislerin, iç piyasayı artan HRC ithalatına karşı korumak için yeni bir girişimde bulundukları haber veriliyor. Türkiye’de yerleşik tesislerin, Çin, Rusya ve Ukrayna çıkışlı HRC ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi için yeni bir başvuruda bulundukları, başvuru dosyasının, mevcut durumda davanın resmen açılması yönünde karar vermesi beklenen Türkiye Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilmekte olduğu ifade ediliyor. Değerlendirme süreci bitene kadar, dava ile ilgili detayların açıklanmayacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz yılın Ocak ayında Türkiye’nin, Rusya, Ukrayna, Çin, Japonya, Romanya, Fransa ve Slovakya menşeli HRC ithalatına karşı anti-damping davası açtığı, söz konusu soruşturmanın 2016 yılının Nisan ayında Türkiye tarafından kapatıldığı ve mevcut durumda Türkiye’de yerleşik tesislerin, HRC ithalatını kısıtlamak amacıyla, her türlü detayı göz önünde bulundurarak yeni bir adım daha attıkları aktarılıyor. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’nin, Rusya’dan 1.31 milyon ton HRC ithal ederken, Ukrayna ve Çin’den yapılan HRC ithalatının sırasıyla 230.000 ton ve 157.000 ton seviyesinde gerçekleştiği bildiriliyor. ( Metal Expert, 19 Ekim 2016 )

Malezya Çelik Sektöründe Şirket Birleşmelerini Teşvik Edecek

Malezya hükümetinin, kârlılığı artırmak için yerli çelik sektöründe şirket birleşmelerini teşvik etme planını yürürlüğe koymaya hazırlandığı ve Malezya Demir ve Çelik Federasyonu’nun (Misif) en az on üyesinin söz konusu planı desteklediği haber veriliyor. Misif’in, çelik sektöründeki kapasite fazlalığı göz önünde bulundurularak, iki yıl içerisinde şirket birleşmelerinin gerçekleşmesinin muhtemel göründüğünü, ayrıca söz konusu kapasite fazlalığının Malezya’dan kaynaklanmadığının altını çizdiği rapor ediliyor. Malezya’nın Çin çıkışlı çelik ithalatının, 2011 yılındaki 900.000 ton seviyesinden, 2015 yılında 3,4 milyon tona yükseldiği belirtiliyor. Malezya Çelik Enstitüsü Başkanı Jarrod Lim’in, hükümetin şirket birleşmelerini üç aşamada teşvik edeceğini, Kasım ayından itibaren hükümetin, şirket birleşmelerinin getireceği fırsatları tanıtacağını, olumlu sonuç alınırsa ikinci aşamada birleşme planlarının uygulanmaya başlayacağını ve son olarak çelik sektörünün sürdürülebilirliğini değerlendireceğini dile getirdiği kaydediliyor. Söz konusu sürecin beş yıl alacağı ve şirket birleşmelerinin, önümüzdeki iki yıl içerisinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğü bildiriliyor. ( Kallanish, 19 Ekim 2016 )

2016 Arap Çelik Zirvesi: MENA Çelik Piyasasının Korunması Gerekiyor

Düşük tüketim, arz fazlalığı yüzünden kızışan rekabet ve yüksek üretim maliyetleri gibi zorlu koşullarda üretim yapmak zorunda kalan MENA’da yerleşik çelik üreticilerinin, pazar paylarını ithalat karşısında korumayı hedefledikleri haber veriliyor. Söz konusu hususun, bu hafta Dubai’de düzenlenen 2016 Arap Çelik Zirvesi’nde ele alınan ana başlık olduğu belirtiliyor. Düşük fiyatlı ithalattan korunmanın, bu yıl pek çok faktör nedeniyle her zamankinden daha fazla önem arz ettiği, küresel kapasite fazlalığının yanı sıra bazı ülkelerde uygulanan anti-damping önlemlerinin, özellikle de Çin çıkışlı düşük fiyatlı ithal çelik ürünlerinin, MENA piyasasına akın etmesine yol açmasının, söz konusu faktörlerden en önemlisi olduğu kaydediliyor. Arap Demir ve Çelik Birliği Genel Sekreteri Mohammed Laid Lachgar’ın, açılış konuşmasında çelik piyasasının artık bir talep değil, arz piyasası olduğunu belirttiği ifade ediliyor. Ayrıca, GCC ülkelerinde çelik tüketiminin azaldığı ve dış piyasadaki tedarikçilerin arttığı bir dönemde, ithalatın artmasının endişe verici olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak yerli tesislerin, enerji fiyatlarının yükselmesi nedeniyle rekabet güçlerini kaybettikleri bildiriliyor. 2015 yılında düzenlenen Arap Çelik Zirvesi’nden bu yana, GCC ülkelerinde yerleşik üreticilerin, yerli çelik sanayini korumak için pek çok adım attıkları, HDG ve PPGI ithalatına korunma önlemi soruşturması açmanın yanı sıra, piyasadaki damping faaliyetlerine yerel hükümetlerin dikkatini çekmek ve çelik sanayindeki gelişmelerin tartışılıp, paylaşıldığı bir platform kurdukları, buna ek olarak ithalat vergisinin % 15 seviyesine çıkarılması hususunun ele alındığı aktarılıyor. ( Metal Expert, 20 Ekim 2016)

Çin Kapasite Fazlalığını Azaltma Hedefine Ulaşmak Üzere

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı’nın (MIIT), 2016 yılının ilk dokuz aylık döneminde, bu yılki 45 milyon ton seviyesindeki kapasite hedefinin % 80’ine ulaştığını, ancak çelik üretimini azaltmayı başaramadığını ve Ocak-Eylül döneminde ham çelik üretiminin % 0,4 oranında arttığını belirttiği haber veriliyor. Hebei eyaletindeki en büyük çelik üretim merkezi olan Tangshan’ın, Ekim ayının sonuna 2016 yılı için belirlediği 7,23 milyon ton seviyesindeki kapasite kapatma programını tamamlayacağı aktarılıyor. ( Metal Expert, 21 Ekim 2016 )

Süveyş Kanal Otoritesi, Suudi Arabistanlı Yetkililer ile Yeni Bir İnşaat Demiri Tesisi İçin Anlaşma İmzaladı

Süveyş Kanal Otoritesi’nin, Salı günü Suudi Uluslararası Uzmanlık Derneği Akademisi ile Mısır’ın Ain Sokhna kentinde yeni bir inşaat demiri tesisi kurmak için ortaklık anlaşması imzaladıkları haber veriliyor. 1,2 milyon ton nervürlü demir üretim kapasiteli söz konusu yeni tesisin, Süveyş Kanalı’nın Kuzey Batısında bulunan Ain Sokhna’da Süveyş Kanal Otoritesi’ne ait bir araziye inşa edileceği belirtiliyor. Ortaklık anlaşmasının, Süveyş Kanal Otoritesi Başkanı Mohab Mameesh ile Suudi Prens Walid bin Saud bin Musaed bin Abdel Aziz tarafından imzalandığı, ayrıca söz konusu anlaşmanın 500 milyon dolar değerinde olduğu ve buna ek olarak da 1 milyar dolar yatırım yapılacağı kaydediliyor. Üretimin ne zaman başlayacağı hususunda kesin bir açıklama yapılmadığı vurgulanıyor. ( Metal Bulletin, 21 Ekim 2016 )

( TÇÜD Günlük Bültenleri’nde yer alan, bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ