BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1985 -1989 15. DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ

BEŞİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI

1985 -1989

15. DEMİR VE ÇELİK SANAYİİ

A) HEDEFLER

340. Toplam demir ve çelik mamulleri talebinin plan dönemi sonunda 7088 bin tona yükselmesi beklenmektedir. Böylece, fert başına demir çelik mamulleri tüketiminin 1983 yılındaki 90 kg/kişi seviyesinden 1989 yılında 140 kg/kişi'ye yükseltilmesi hedef alınmıştır.

341. Son yıllarda demir ve çelik mamulleri ihracatında önemli artışlar gerçekleşmiş olup bu gelişmenin 1984 yılında da devam etmesi beklenmektedir. Ancak Plan döneminde öngörülen yurt içi talep artışı nedeni ile ihracat artış hızının yılda ortalama yüzde 7,9 oranında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir, öngörülen demir çelik mamulleri ihracat hedefinin gerçekleştirilebilmesi, Ülkemizin sektördeki mukayeseli üstünlüğünün iyi değerlendirilmesi ile mümkün olacaktır.

342. Plan döneminde toplam talebin karşılanabilmesi amacıyla 1984 -1989 yılları arasında üretimin yılda ortalama yüzde 9,4 oranında artırılması planlanmıştır. Böylece dönem sonunda entegre tesislerde 5,2 milyon ton/yıl, ark ocaklı tesislerde de 2 milyon ton üretim seviyesine ulaşılması hedef alınmıştır.

343. V. Plan döneminde, özellikle yan mamul ithalatının artırılarak, boş hadde kapasitelerinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

B) İLKELER VE POLİTİKALAR

344. (1) Ekonomik gelişmedeki önemli yeri nedeniyle dış rekabete açık, dünyadaki gelişmelere uyum sağlayabilecek, uygun fiyat, kalite ve miktarda üretim yapabilen bir demir ve çelik sektörünün geliştirilmesi temel politika olacaktır. Bu amaçla, mevcut entegre tesisler kendi içlerinde dengeli bir yapıya kavuşturulacak, sektörde verimliliği ve ürün kalitesini artırıcı, enerji tasarrufu sağlayıcı yatırımlar desteklenecektir.

(2) Demir - Çelik sanayiinin uygun fiyat, kalite ve miktarda üretim yapabilmesi, yatırım malları sektörlerinin ihracatının gelişimini sürdürebilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, gerektiğinde demir çelik hammadde, yarı ürün veya ürünlerinin ithalatı yapılacaktır. Bu kapsamda hammaddeler ithalatında kalite ve fiyat unsurları ile alternatif kaynakları değerlendiren bir stok ve tedarik politikası geliştirilecektir.

(3) Demir - çelik yatırımlarında yerli mühendislik ve imalat payının artırılması desteklenecektir.

(4) Döküm sanayiinin temel girdisi olan pik ürününün yeterli miktarda ve kalitede teminine öncelik verilecek ve bu sanayide verimliliği ve kaliteyi yükselten, ergitme ve döküm kapasitelerinde uyumluluğu artıran yatırımlar teşvik edilecektir.

TABLO : 61 — SIVI ÇELİK ÜRETİMİNİN GELİŞİM PROGRAMI (1984 - 1989)
(Bin Ton/Yıl)

Yıllar
Tesisler
Sıcak Maden Üretimi
Sıvı Çelik Üretimi
1984
Erdemir
1.471,0
1.575,0
İsdemir
1.000,0
900,0
Karabük
510,0
510,0
MKEK (1)
-
160,0
Özel sektör
-
1.400,0

Toplam
3.031,0
4.545,0
1989
Erdemir
2.044,0
2.200,0
İsdemir
2.450,0
2.300,0
Karabük
900,0
700,0
MKEK
300,0
Özel sektör
2.000,0

Toplam
5.394,0
7.500,0

TABLO : 62 — SIVI ÇELİK ÜRETİMİNİN METODLARA GÖRE DAĞILIMI
(Bin Ton)


1984
%
1989
%
Elektrik çeliği
1.560
34,3
2.300
30,6
Oksijen çeliği
2.475
54,4
4.500
60,0
Siemens martin çeliği
510
11,3
700
9,4
Toplam
4.545
100,0
7.500
100,0

(1) MKE Kırıkkale ve Asilçelik tesisleri üretimleri toplamı olarak verilmiştir.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ