Çelik Sektöründe 2016-40. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-40. Hafta’nın Öne Çıkanları

OECD Çelik Komitesi: 800 Milyon Tona Ulaşan Kapasite Fazlalığı Sürdürülebilir Değil

OECD Çelik Komitesi’nin 81. Toplantısı 8-9 Eylül 2016 tarihlerinde Paris’te gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, OECD Çelik Komitesi:
· Küresel çelik piyasasındaki sınırlı toparlanmanın yanı sıra, şirketlerin mali zayıflıkları, çözüm sağlanamamış olan kapasite fazlalığı ile ilgili endişelerini dile getirmiştir.
· Kapasite fazlalığı sorununa çözüm bulmanın, çelik sanayii ve çelik işçileri açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamıştır.
· 4-5 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde alınan kararları ve G20 ile OECD üyelerinin katılımlarıyla 9 Eylül tarihinde düzenlenen Çelik Kapasite Fazlalığı Üzerine Küresel Forum’daki müzakereleri memnuniyetle karşılamıştır.
· Ticari engeller ve haksız ticaret ile ilgili kaygılara, bunun yanı sıra haksız ticaret ve ticari kısıtlamaların altında yatan sebeplere değinmiştir.
· Son olarak hammadde piyasasındaki en son gelişmeler yanında, hammadde ihracatındaki kısıtlamanın etkilerini ele almıştır.

Çelik piyasalarında toparlanma sınırlı olsa da önemli bazı yapısal sorunlar hala çözüme ulaştırılamadı

OECD Çelik Komitesi toplantısında, küresel ekonomik görünümün iç açıcı görünmediğine vurgu yapılmıştır. İç piyasada talebin zayıf seyretmesi ve gelişmiş ekonomilerde üretimin büyümesinin yanı sıra, gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin yavaşlaması geçtiğimiz ayları şekillendiren temel gelişmeler olmuştur. OECD’nin 1 Haziran 2016 tarihinde yayımladığı en son Ekonomik Görünümü Raporu’nda, Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hâsılasının 2017 yılında %3’den %3.3’e çıkacağı yönündeki öngörülere rağmen, büyümenin sınırlı olacağı tahmin edilmektedir. 2016 yılının başından bu yana, çelik sanayiinde piyasa koşulları düzelme eğilimi göstermektedir. 2015-2017 arasındaki üç yıllık dönemde, küresel çelik talebindeki büyümenin kademeli olarak yavaşlayacağı öngörülmektedir.

Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) geçici tahminlerine göre, yılın başına kıyasla 2016 ve 2017 yıllarında küresel çelik talebinin, Çin’de talebin daralmasına rağmen başta Asya’nın desteği ile, beklenenden daha yüksek oranda artacağı öngörülmektedir. Büyüme ivmesinin düşüşünü sürdürmesi ve söz konusu düşüşün yakın zamanda tersine dönmesi beklenmemektedir. Gelişmiş ekonomilerde çelik talebindeki büyüme, düşük faiz oranlarına rağmen istikrarlı ancak zayıf seyrederken, gelişmekte olan ekonomilerde büyümenin çeşitlilik göstereceği tahmin edilmektedir. Talebin, yatırımların düşük faiz oranlarına rağmen aşağı yönlü seyretmeye devam etmesi nedeniyle çoğunlukla tüketime dayalı bir gelişim göstereceği; buna ek olarak bazı bölgelerde büyümenin yavaşlaması, tırmanan jeopolitik belirsizlikler, şirket borçları ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, ekonomik görünüme risk teşkil eden unsurlar arasında yer aldığı değerlendirilmektedir. 

Dünya çelik üretimi, 2016 yılının ilk aylarında keskin bir düşüş göstermiş, ancak daha sonra gerileme yavaşlamıştır. Söz konusu hafif toparlanmaya rağmen, Ocak Temmuz döneminde dünya çelik üretimi, 2015 yılının aynı döneminde kıyasla %1,2 oranında daha düşük bir seviyede bulunmaktadır. 2015 yılında küresel çelik üretim kapasitesi, 2,37 milyar tona ulaşarak, 2005 yılından bu yana yıllık ortalama, %5,7 oranında büyüme göstermiştir. Ancak, dünya çelik üretim kapasitesindeki artış 2014 ve 2015 yıllarında %2 seviyesine gerilemiş ve 2016-2018 yılları arasında daha da düşeceği beklenmektedir. Son on yıl içerisinde çelik kapasitesindeki büyümenin çoğu OECD üyesi olmayan ekonomilerde görülmüştür. OECD üyesi olmayan ülkelerin kapasitesindeki artış, 2015 yılında küresel kapasitedeki toplam büyümenin %72’sini teşkil etmektedir. Önümüzdeki yıllarda küresel talebin kısmen zayıf seyredeceği göz önünde bulundurularak, çelik sektörüne yatırımın da azalması beklenmektedir.

Kapasite kapatma faaliyetlerinden az sayıda yeni projenin etkileneceği, OECD bölgesinin kapasitesinde 2018 yılına kadar önemli bir değişiklik beklenmediği, ayrıca 2016-2018 yılları arasında küresel çelik kapasitesinin 58 milyon ton civarında artarak, 2018 yılının sonuna kadar 2,43 milyar tona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Çelik Komitesi, çelik kapasitesi ile ilgili gelişmeleri şeffaflık çerçevesinde paylaşmak amacıyla kapsamlı bilgilere odaklanmayı sürdürmeyi kabul etmiştir. Bölgelerin çoğunda talep, asgari ölçüde toparlanarak 2016 yılında sadece 1,5 milyar ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Söz konusu talep seviyesi, 800 milyon tonun üzerinde kapasite fazlalığıyla birlikte, arz fazlalığının sürdürülemez olduğuna işaret etmektedir. Bazı kapasite fazlalığı azaltma faaliyetleri ve çelik üretim tesislerinin devre dışı bırakılmasıyla birlikte, arzın hafifçe değişikliğe uğraması, çelik piyasasının dibe vurmak üzere olduğunun bir işareti olabileceğine dikkat çekilmiştir.

Diğer taraftan pozitif ivmenin güçlü ve sürdürülebilir olup olmadığının belirsizliğini korumasının yanı sıra, şirketlerin mali zayıflıkları ve henüz çözüme kavuşturulamamış olan kapasite fazlalığı sorununun görünümü bulanıklaştırdığı; bu nedenle sözkonusu ivmeden, çelik sanayiinin yeniden yapılandırılmasının işçiler üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurarak, gerekli yapısal ve arz yanlı politikalar için yararlanılması gerektiği vurgulanmıştır. Komite, 4-5 Eylül 2016 tarihlerinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde alınan kararların, G20 ve OECD üyelerinin 9 Eylül’de Çelik Kapasite Fazlalığı Üzerine Küresel Forum’da detaylı bir şekilde görüşülmesini desteklemektedir.

Ticari önlemler, hükümetlerin piyasalara müdahalesine ve diğer faktörlere tepki olarak artmaya devam ediyor

Küresel çelik sanayii, kapasite fazlalığı, küresel çelik talebindeki düşüş ve giderek tırmanmakta olan ticari gerginlikler nedeniyle, zorlu koşullarla karşı karşıya kalmaktadır. Çelik ticaretine yönelik önlemler keskin bir şekilde artarken, küresel çelik ihracatı güçlü konumunu koruyarak, 2014 yılından bu yana 300 milyon ton seviyesinin üzerinde seyretmeye devam etmektedir. Toplantıda, ticari önlemlerin, uluslararası yükümlülüklerle uyum içerisinde olması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Hammadde piyasası mümkün olduğu kadar açık olmalı Komite, çelik üretiminde kullanılan hammaddelere ilişkin piyasaları ve ilgili ihracat politikalarındaki gelişmeleri de ele almıştır. Hammadde piyasasındaki rahatlamaya ve geçtiğimiz yıllarda fiyatların kayda değer seviyede düşmesine rağmen, dünya çapında ihracatı kısıtlayıcı önlemler giderek yaygınlaşmaktadır.
Komite, ön araştırmalar sonucunda daha açık hammadde ihracat politikalarının, iç ve dış piyasada çelik tedarik zincirini olumlu yönde etkileyeceğini tespit etmeye ek olarak, hammadde ihracatındaki kısıtlamalarla, hammaddelere uzun vadede erişimi sağlamada son derece önemli bir rol oynayan maden sektörü arasındaki olası bağlantıları gözden geçirmiş ve DTÖ’nün bu alanda belli başlı istisnalara müsaade ettiği hususuna dikkat çekmiştir. ( Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 19 Eylül 2016)

El Marakby Steel Yeni Çelik Tesisinde Üretime Başladı

Almanya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group, Mısır merkezli uzun çelik üreticisi El Marakby Steel’in SMS tarafından tedarik edilen yeni çelik tesisinde faaliyete başladığını duyurdu. Gize’de bulunan yıllık 350.000 mt üretim kapasiteli tesiste hammadde işleme sistemi, elektrik ark ocağı, pota ocağı ve üç bantlı kütük döküm hattı bulunuyor. El Marakby Steel CEO’su Hassan El Marakby, şirketin kendi kütük üretimini gerçekleştirerek yerel olarak değer yarattığını, ithalata olan bağlılığını azaltarak rekabet gücünü artıracağını ve aynı zamanda yeni tesis sayesinde ürün çeşidini de artırabileceğini belirtti. Şirket yeni tesisinde üretmeye başladığı inşaat demiri ile Mısır’ın karayolu ağını destekliyor. (SteelOrbis, 19 Eylül 2016 )

10 Çelik Grubu, G-20 Liderler Zirvesi’nin Sonuçları İle İlgili Temkinli İyimserlik Açıklamasında Bulundu

Kuzey Amerika, Güney Amerika, Latin Amerika ve Avrupa’da faaliyet gösteren 10 çelik grubu Çin’de sona eren G-20 Liderler Zirvesi’nin sonuçları ile ilgili temkinli iyimserlik açıklamasında bulundu. Gruplar açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Öncelikle, G-20 Hükümet Liderleri’nin dünya çelik sektöründeki global çelik kapasite fazlalığının endüstrimiz üzerinde yarattığı ciddi olumsuz etkilerin farkında olmalarından dolayı memnuniyetimizi belirtmek istiyoruz. Sorunun görülmesi önemli bir ilk adım niteliği taşımaktadır. Ancak bu ilk adımı, hükümetlerin kapasite fazlalığının azaltılmasına, devlet yardımlarına ve piyasaları bozan kamu müdahalelerine son verilmesine ve kısa vadede piyasa unsurları tarafından şekillenen adil bir pazarın oluşturulmasına yönelik somut politika önlemleri takip etmelidir. G-20 Liderler Bildirisi’nde yer alan, çelik sektöründeki kapasite fazlalığı sorununun çözülmesine yönelik “ortak tepki” verilmesine ilişkin taahhüt memnuniyetle karşılanmıştır.

Söz konusu kapasite fazlalığı ve kapasite fazlalığını besleyen kamunun müdahaleci politikaları, pek çok ülkede yaşanmakta olan ithalattaki artışın temel sebebini oluşturmaktadır” “G-20 Liderleri’nin kapasite fazlalığı konusunda bir Global Forum oluşturulması ve gelecekte yapılacak olan G-20 liderler zirvelerinde de Global Forum ile devam eden bir ilişki içerisinde olunması yönündeki taahhütleri, bizlere umut vermektedir. Büyük çelik üreticisi tüm ekonomilerin içerisinde yer alacağı güçlü bir Global Forum’un oluşturulmasının, Paris’te gerçekleştirilecek olan OECD Çelik Komitesi toplantılarının en önemli sonucu olacağı değerlendirilmektedir”

“Sanayimiz dönüm noktasındadır. Ya Hükümetler önlem alacak, yada krizde kalmaya devam edeceğiz. Şimdi Hükümetler ile sanayinin birlikte çalışarak Global Forum’u oluşturmaları ve bir gündem belirleyerek, mevcut krizi çözecek ciddi adımların atılması ile sonuçlanacak şekilde gündemi hayata geçirmeleri beklenmektedir. G-20 Liderler Bildirisi’nde de, 2017 yılında gerçekleştirilecek olan G- 20 Liderler zirvesine bu konuda bir ilerleme raporunun hazırlanması yönünde açık bir talimat verilmiş olduğundan, Global Forum’un mümkün olan en kısa zamanda çalışmalara başlaması gerekmektedir”

Bu bildiride imzası bulunan endüstri grupları: Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI), Avrupa Çelik Derneği (EUROFER), Çelik İmalatçıları Derneği (SMA), Kanada Çelik Üreticileri Derneği (CSPA), Meksika Çelik Derneği (CANACERO), Latin Amerika Çelik Derneği (ALACERO), Brezilya Çelik Enstitüsü, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Tüp ve Boru İthalat Komitesi (CPTI) ve Kuzey Amerika Vasıflı Çelik Endüstrisi (SSINA). ( Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 7 Eylül 2016 )

SASAC, Baosteel ve Wugang’ın Şirket Birleşmesini Onayladı

Çin’in Kamu Mülkiyetindeki Varlıkların Denetimi ve Yönetimi Komisyonu’nun (SASAC), Baosteel ve Wuhan Iron and Steel’in (Wugang) birleşmelerini onayladığı ve söz konusu planın Devlet Konseyi’ne iletildiği ifade ediliyor. Birleşme planının başarıya ulaşması durumunda, 104,97 milyar dolar değerinde ve 60 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük ikinci çelik üreticisinin doğacağı, buna ek olarak Baosteel’in, birleşme sonrasında idareyi ele alacağı, ayrıca yeni gurubun adının Baowu Iron and Steel Group olarak değiştirileceği, ardından Wugang’ın adı değiştirilerek Baosteel’in alt kuruluşu haline geleceği haber veriliyor. Bunun yanı sıra, hafta içinde şirket birleşme süreci ile ilgili detayların yayımlanacağı, ancak bazı detayların ve şirket evliliğinin yeni isminin onaylama sürecinde değişebileceği rapor ediliyor. Devlet güdümlü China Ocena Shipping Group ve her iki firmanın da (Wugang ve Baosteel) en büyük ikinci hissedarı konumuna yükselecek olan China National Petroleum Corporation’ın aralarında olduğu hissedarların da sözkonusu planı onaylamaları gerektiği, ayrıca yeni yönetim kadrosunun Baosteel ve Wugang’ın mevcut üst düzey yöneticileri arasından seçilmesine kesin gözüyle bakıldığı kaydediliyor. ( Kallanish, 20 Eylül 2016 )

Ağustos Ayında İran’ın Ham Çelik Üretimi %15 Oranında Arttı

İran Maden ve Maden Sanayii Kalkınma ve Yenileme Örgütü’nün (IMIDRO) verilerine göre Ağustos ayında İran’ın ham çelik üretimi % 14.5 oranında artışla 1.53 milyon ton seviyesine yükselirken, nihai mamul üretimi % 2.7 oranında düşüşle 1,31 milyon tonda kaldığı haber veriliyor. İran yılının ilk beş aylık döneminde ham çelik üretiminin % 5 oranında artışla 7,59 milyon tona ulaştığı, ayrıca İran’da yerleşik en büyük çelik üreticileri arasında üst sıralarda 2,29 milyon ton ile Mobarakeh Steel’in (alt kuruluşları dâhil değil), 1,48 milyon ton ile Khouzestan Steel ve 1.05 milyon ton ile Esfahan Steel’in bulunduğu, ardından sırasıyla 438.302 ve 289.161 tonla Mobarakeh Steel’in alt kuruluşu olan Hormozgan Steel ve Saba Steel’in geldiği belirtiliyor.

İran: Ülkedeki başlıca firmaların kapasite kullanım oranı

Üretici   Çelik Eritme Kapasitesi '000 tpy *5 Aylık Dönemde Çelik Üretimi '000 t* Kapasite Kullanımı, %
Mobarakeh Steel Company (incl. subsidiaries)**  9.200                  3.015,9                               79
Khouzestan Steel Company                                   4.000                   1.477,4                               89
Esfahan Steel Company                                         3.600                   1.048,5                               70
Khorasan Steel Company                                          630                       242,1                              92
Iran Alloy Steel Company                                         600                       154,3                              62
Iran National Steel Industrial Group                          430                         22,2                             12
Diğerleri                                                                 11.475                    1.627,6                             33
Toplam                                                                   29.955                    7.588,0                             61

Diğer taraftan ilk beş aylık dönemde İran’ın nihai mamul üretiminin, % 1,6 oranında azalışla 6,72 milyon tona gerilediği vurgulanıyor. ( Kallanish/Metal Expert, 20 Eylül 2016 )

Anshan Steel ve Benxi Steel’in Birleşme Planı Yeniden Ele Alınıyor

Çin’in, 2016 yılının sonuna kadar Anshan Steel ve Benxi Steel’in birleşmesini gerçekleştirmeyi hedeflediği, ayrıca Çin Demir & Çelik Derneği Başkan Yardımcısı Chi Jindong’un, Baosteel ve Wuhan’ın şirket birleşmesinden sonra hükümetin sözkonusu birleşmeye öncelik vereceğini açıkladığı aktarılıyor. Buna ek olarak Ansteel Group ve Benxi Steel Group’un birleşmeye ikinci kez gittiği, 2005 yılında Liaoning eylatinde yerleşik iki devlet güdümlü firmanın, Anben Group’u oluşturduğu, ancak söz konusu şirket ortaklığının kağıt üzerinde kaldığı ve üretim faaliyetlerini gerçek anlamda etkilemediği ifade ediliyor. Çin’de yerleşik dördüncü en büyük çelik üreticisi olan Anshan Steel, geçtiğimiz yıl 31,58 milyon ton ham çelik üretimi yaparken, Benxi Steel’in 14.99 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirdiği kaydediliyor. ( SteelGuru/Metal Expert/Metal Bulletin/Kallanish, 21 Eylül 2016 )

Dünya Devleri Paris Zirvesi Sonrasına Hazırlanıyor

Dünyanın en büyük 600 şirketi, iş planlarını BM İklim Anlaşması kapsamında gözden geçiyor. Carbon Disclosure Project’in (CDP) 600 şirket hakkında yaptığı detaylı analiz, Paris Anlaşması’nın iş dünyasını dönüştürmeye başladığını gözler önüne seriyor. Paris Anlaşması’nın uluslararası bir yasa olarak yürürlüğüne girmesine ramak kala, uluslararası şirketler, Paris anlaşmasının, operasyonlarına, mal varlıklarına ve giderlerine dair etkilerini hesaplamaya ve iş planlarına iklim anlaşmasını yansıtmaya başladılar.

Şirketlerin, şehir ve eyaletlerin, çevresel performansı ile ilgili olarak küresel mekanizma kurmaya yönelik kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan CDP, Paris Anlaşması’nın onaylandığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP21) tarihinden itibaren topladığı özel sektör verilerini sunuyor. Verilere göre, toplam değeri 12 trilyon dolar olan 600 küresel büyük ölçekli şirket, iş planlarını Paris Anlaşması doğrultusunda düzenlemeye başladı. İklim değişikliği işleri etkiliyor CDP, 827 kurum ve kuruluşu kapsayan kapsamlı bir iklim değişikliği analizi ve anketi yürütüyor. Kurumlara sorulan sorular içerisinde şirketlere, operasyonlarında, mal varlıklarında ve harcamalarında değişikliğe yol açabilecek, iklim değişikliği ile ilgili herhangi bir risk ve/veya fırsatlar olup olmadığı soruluyor. Yüksek emisyonlu kamu hizmetleri sektöründe çalışan şirketlerin önemli bir kısmı (yüzde 47), iklim değişikliğinin işlerini etkilediğini ifade ediyor. Enerji gibi diğer yüksek emisyonlu sektörler de küresel iklim anlaşmasının sonuçlarını risk ve zorluk olarak belirtiyor. Ayrıca, anlaşmayı fırsat olarak nitelendiren şirketlerin sayısı (341) risk olarak nitelendiren şirket sayısından (272) daha fazla.

Düşük karbonlu gelecek kaçınılmaz

CDP’nin CEO’su Paul Simpson “Anlaşmanın resmi olarak yürürlüğe girmesi, küresel şirketler için bir dönüm noktası olacak. Anlaşma iş dünyasının artık eski çalışma ile devam edemeyeceğini ve düşük karbonlu geleceğin kaçınılmaz olduğunu ortaya koyuyor. Topladığımız veriler, birçok şirketin, bu yeni gerçekliğin hali hazırda farkına varıldığını, anlaşmanın ticari faaliyetlerini etkileyeceğinin kabul edildiğini ortaya koyuyor” diyor. Ülkelerin Paris Anlaşması’na verdikleri azaltım hedeflerinin yasal olarak bağlayıcı olmasıyla, tüm sektörlerdeki şirketlerin ticari faaliyetleri etkilenecek. Doğal olarak yüksek emisyon üreten sektörlerde faaliyet gösteren şirketler en çok etkilenecek olanlar. Örneğin, küresel emisyonların yüzde 5’inden sorumlu olan çimento sektörü, düşük karbon fiyatında bile (ton başına 10 dolar) yıllık ortalama 4,5 trilyon dolar daha az kazanç elde etme riski ile karşı karşıya. (Dünya, 21 Eylül 2016 )

Hebei Eyaletinde Yerleşik 6 Firma, Çelik Kapasitelerini Taşıyacak

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) raporlarından alınan bilgilere göre, 23 Ağustos tarihinde Hebei yerel yönetimi, bölgede faaliyet gösteren Hesteel Group’un alt kuruluşu Shijiazhuang Steel, Shougang Group’un alt kuruluşu Jingtang, Hebei Taihang Steel Group, Hebei Yongyang Special Steel, Tangshan Bohai Steel ve Jin’an Steel Group’un çelik kapasitelerinin taşınması ile ilgili programı yayımladı.

Kapasite taşıma proramına göre, yeni çelik projeleri faaliyete geçmeden ya da kapasite taşıma programı tamamlanmadan önce, söz konusu 6 firmanın 19 alt kuruluşu toplamda 27 yüksek fırın, 26 konverter ve 4 elektrik ark ocağını devre dışı bırakacak. Mevcut kapasitenin toplamda 16,33 milyon ton demir ve 17.62 milyon ton çelik kapasitesinin seviyesinde bulunmakta olup, söz konusu kapasitelerin taşınmasının ardından 6 firmaya ait toplamda 15,31 milyon ton pik demir ve 16,75 milyon ton çelik kapasiteli yeni 9 yüksek fırın ve 14 yeni konverter devreye girecek. Kapasite taşıma programıyla birlikte net pik demir üretim kapasitesi 1,02 milyon ton, net çelik üretim kapasitesi ise 0,87 milyon ton azalacak. ( Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 22 Eylül 2016 )

Atakaş Çelik, HDG Üretimi ve Satışına Başladı

Türkiye’de yerleşik çelik üreticisi Atakaş Çelik’in, sıcak daldırma galvanizli sac üretimine ve satışına başladığı belirtiliyor. Bir firma yetkilisinin, Atakaş Çelik’in HDG üretim ve satışının bu yaz başladığını belirttiği, ancak tesisin yıllık kapasitesi ile ilgili bir bilgi vermediği rapor ediliyor. Bunun yanı sıra firmanın, Ocak ayında 1,2 milyon ton kapasiteli soğuk haddeleme tesisinin faaliyete başlayacağı ve mevcut durumda söz konusu tesisin inşaatının devam etmekte olduğu, ayrıca Atakaş Çelik’in, 2016 yılının başında sürekli tavlama hattında ilk sac üretimini gerçekleştirdiği ifade ediliyor. ( Kallanish, 22 Eylül 2016 )

Baosteel ve Wugang’ın Şirket Birleşmesi, Çin Hükümetinden Onay Aldı

Çin’in Kamu Mülkiyetindeki Varlıkların Denetimi ve Yönetimi Komisyonu’nun (SASAC) açıklamasına göre, Baosteel ve Wuhan Iron and Steel’in (Wugang) şirket birleşmesinin, Çin Devlet Konseyi’nden onay aldığı haber veriliyor. SASAC’ın 22 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, Devlet Konseyi’nin Baosteel ve Wuhan’ın şirket evliliğine onay verdiğini belirttiği kaydediliyor. Söz konusu birleşmenin, 104,97 milyar dolar değerinde ve yılda 60 milyon ton kapasiteli dünyanın en büyük ikinci çelik firmasını oluşturacağı bildiriliyor. ( Kallanish, 23 Eylül 2016 )


( TÇÜD Günlük Bültenleri’nde yer alan, bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ