Çelik Sektöründe 2016-13. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-13. Hafta’nın Öne Çıkanları

İran, 2019 Yılına Kadar Yassı Çelik Kapasitesini Arttıracak

Yaptırımların kaldırılmasıyla, İran’da yerleşik otomotiv ve petrokimya sektörleri başta olmak üzere, İran sanayinin önümüzdeki yıllarda hızla büyümesinin beklendiği, söz konusu yüksek büyüme potansiyelinin de, yassı ürün tüketimi açısından İran’ı cazip bir nokta haline getirmesinin beklendiği, bu beklentiler çerçevesinde, İran’da yerleşik üreticilerin yassı ürün haddeleme kapasitelerini arttırmayı planladıkları bildiriliyor.

Mevcut durum itibariyle, 10 milyon tonun altında kalan İran’ın yıllık yassı çelik tüketiminin, 2019 yılına kadar 13.5 milyon tona çıkmasının beklendiği, 2019 yılında söz konusu tüketimin % 60 oranındaki kısmı tek başına Mobarekeh Steel olmak üzere, % 70’inin yerli üreticiler tarafından karşılanmasının öngörüldüğü, geriye kalan % 30 oranındaki kısmın ise, Çin, Kazak ve Rus ürünleri ile karşılanmasının beklendiği bildiriliyor.

İran’da mevcut tesislerin kapasitelerinin arttırmaya yönelik çalışmalarının yanında, yeni tesis yatırımlarının da planladığı ve 2019 yılına kadar İran’ın sıcak haddeleme kapasitesinin iki misli artış göstererek, 23 milyon tonun üzerine çıkacağı haber veriliyor. Yerli üretimi ve yerli üreticilerin yatırımlarını desteklemek amacıyla, İran Hükümeti’nin, mevcut durum itibariyle % 10-15 aralığında bulunan yassı ürün gümrük vergilerini, 20 Mart 2016 tarihinde başlayacak olan yeni İran yılında % 25-30 seviyesine yükseltmeyi planladığı kaydediliyor. Geçtiğimiz yıl yassı ürün ithalatına % 10-15 oranında vergi uygulanmaya başlanmasının İran’ın yassı ürün ithalatı üzerinde ciddi bir etki yarattığına dikkat çeken piyasa oyuncularının, “Vergilerin % 25 seviyesine çıkartılması, İran piyasasının ithalata kapatılması anlamına gelecek” dedikleri kaydediliyor.

İran: HRC Kapasite Artış Planları, Milyon ton
Firma Adı
Mevcut Kapasite
Gelecekte Kurulacak Kapasite (2017-2019)
Toplam
Mobarakeh Steel (iştirakler dahil*)
6.2
5.0
11.2
Gol Gohar Iron and Steel Development
-
3.0
3.0
Arvand Jahanara Steel
-
2.4
2.4
Esfahan Steel Company
-
1.0
1.0
Pars Kohan Diyar Parsian Steel
-
1.6
1.6
Ferro Gilan
2.0
-
2.0
Diğer tesisler
0.2
-
0.2
Boru tesislerindeki sıcak haddeleme kapasitesi
0.6
1.2
1.8
TOPLAM
9.0
14.2
23.2
* – Sepid Dasht Steel Complex, Hormozgan Steel Complex, Saba Steel Complex


( Metal Expert, TÇÜD Günlük Bülten 17 Mart 2016 )

ArcelorMittal Trinidad’daki Tesisini Arz Fazlası Yüzünden Kapatıyor, Fiyatlar Tepe Taklak

Dünya’nın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal’in, Trinidad ve Tobago’daki doğrudan indirgenmiş demir, kütük ve filmaşin üreten tesisi ArcelorMittal Point Lisas’ı, zorlu piyasa koşullarından dolayı kapatacağı bildiriliyor. Kasımdan beri üretim yapmayan tesisi canlandırmak için pek çok çözüm aranmasına rağmen ArcelorMittal’ın, tesise büyük zarar ettiren “yerel ve uluslararası zorluklar” sebebiyle bu tesisi tasfiye etmeye karar verdiği belirtiliyor. Şirketin basın açıklamasına göre ihraca yönelik bir işletme olan ArcelorMittal Point Lisas’ın uluslararası çelik fiyatlarının düşüşünden ve çelik ürünlerindeki kapasite fazlalığından ciddi şekilde etkilendiği kaydediliyor. Ayrıca, artan gaz, elektrik faturası ve Point Lisas’ın ana pazardaki ürünlerinde gözlenen ithalat artışının da firmanın faaliyetlerine zarar verdiği belirtiliyor. ( Metal Expert, 15 Mart 2016 )

Doğalgaz Fiyatlarındaki Düşüş Ezz Steel’in Kazançlarını Artıracak
EFG Hermes’in, Mısır’ın geçen hafta çelik endüstrisi için doğal gaz tarifesini 7 $/milyon BTU değerinden 4.5 $/m BTU değerine azaltması sonucunda, Ezz Steel için 2016 yılı kazanç tahminini %120 yükselttiği bildiriliyor. Daha önce gaz fiyatlarının 8 $/m BTU değerine yükselmesi beklenirken, bu azalmanın sürpriz yarattığı; düşük gaz fiyatlarının daha fazla doğrudan indirgenmiş demir (DRI) kullanımına yol açacağı ve böylece Ezz Steel’in marjlarının büyüyeceği, ancak yatırım bankasının uzun vadeli gaz fiyatların sonunda 7$/m BTU değerine döneceğinden, ihtiyatlı yaklaştığı belirtiliyor. Düşük gaz fiyatları neticesinde, Ezz Steel'in DRI üretim maliyetinin 25-30$/ton düştüğü ve bunun, DRI ve hurdaya dayalı üretim modelleri arasında daha geniş bir maliyet avantajına yol açacağı ifade ediliyor.
Mevcut durum itibariyle Mısır’da DRI tabanlı çelik fabrikalarının hurda tabanlı fabrikalar üzerinde 50 $/ton maliyet avantajına sahip olduğu, dolayısıyla özellikle geçen Aralık’ta yeni 1.850.000 ton/yıl kapasiteli Süveyş-tabanlı DRI tesisinin devreye alınmasıyla Ezz Steel’in kârının büyüyeceği bildiriliyor.
İnşaat demiri ithalatı üzerindeki %8 oranında koruyucu vergi ve ithalatı engelleyen dolar sıkıntısı nedeniyle; Mısır’da çelik fiyatlarının diğer bölgelere kıyasla “… esnek” olmaya devam ettiğinin görüldüğü belirtiliyor. Gaz fiyatlarındaki indirim sonucu 2016 mali yılında, Ezz’in brüt kâr marjı %15 artarken, üretim maliyetinde %3.4 düşüş beklendiği, böylece net zararda %64 daralma (29 m$) görüleceği iddia ediliyor. Yatırım Bankasının; hükümetin, herhangi bir fiyat artışını sınırlandırmak veya gaz fiyat hareketinin şu anki seviyelerini korumak için Mısırlı çelik üreticilerinin üzerinde baskı oluşturacağına inandığı ifade ediliyor.
Önceden, Mısır hükümetinin çelik ithalat tarifelerini arttıracağının tahmin edildiği, ama şimdi bunun yerine mevcut vergilerin devam edeceğine inanıldığı bildiriliyor. Doğal gaz satış fiyatlarını düşürmek için alınan kararın, satılan malların maliyeti üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağı; dolayısıyla Ezz Steel’in, ithal çelik fiyatları ile rekabet edebileceği ölçüde kendi fiyatlarını düşürmesinin mümkün olacağı belirtiliyor. ( Kallanish, 14 Mart 2016 )

( Bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ