Çelik Sektöründe 2017 - 40.Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2017 - 40.Haftanın Öne Çıkanları

Elektrot Kıtlığı Nedeniyle Türkiye’de İthal Kütük ve Hurda Fiyatları Arasındaki Fark 5 Yılın En Yüksek Seviyesine Ulaştı

Türkiye’de ithal kütük fiyatları ve ithal hurda fiyatları arasındaki farkın Eylül ayında 5 yıldan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı, söz konusu durumun, tesislerin hurdadan çok kütük alımlarına yönelmelerine neden olan elektrik ark ocaklarında kullanılan grafit elektrot kıtlığından kaynaklandığı haber veriliyor.

Türkiye’de ithal kütük fiyatlarının, 21 Eylül tarihinde cfr 530-535 $/ton ile zirveye ulaştığı, daha sonra 28 Eylül’de cfr 495-510 $/tona gerilediği, böylece ithal HMS 1&2 (75:25) kalite hurda fiyatları arasındaki farkın 22 Eylül’de 222.50 $/tona yükseldiği ve söz konusu seviyenin, kütük fiyatlarındaki keskin artış nedeniyle 260 $/tona ulaştığı 2012 yılının Haziran ayından bu yana görülen en yüksek fark olduğu duyuruluyor. Cuma günü Türkiye’de ithal HMS 1&2 (75:25) kalite hurda fiyatlarının, cfr 290- 304 $/ton seviyesine gerilemesiyle, fiyat farkının 205.5 $/tona indiği aktarılıyor.

Piyasa oyuncularının, orta vadede kütük-hurda fiyat farkının, Çin’in tatil sonrasında kütük piyasasına alıcı olarak mı yoksa satıcı olarak mı gireceğine bağlı olacağını belirttikleri, Orta Doğu’da yerleşik diğer kaynakların ise Türkiye’de ithal hurda ve kütük fiyatları arasındaki farkın belirlenmesinde Avrupalı hurda tedarikçilerinin kilit rol oynayacağını ifade ettikleri ve Avrupalı büyük hurda tedarikçilerinin yeniden piyasaya girmeleri ile söz konusu farkın kapanacağını öngördükleri kaydediliyor.

Avrupa iç piyasasındaki yüksek hurda fiyatlarının, ihraç fiyatlarını desteklediği, bu nedenle geçtiğimiz hafta içinde Türkiye’nin Kanada’dan daha düşük fiyatlardan üç hurda kargosu sipariş ettiği belirtiliyor. Diğer taraftan Türkiye’nin başlıca uzun mamul üreticisi olması bakımından elektrik ark ocaklarının, yakın zamanda keskin bir şekilde yükselen grafit elektrot fiyatlarından olumsuz yönde etkilendiği ve geçtiğimiz hafta Atina’da düzenlenen Irepas toplantısında grafit elektrot fiyatlarının, 2016 yılındaki 2.000 $/tondan, 22.000- 40.000 $/ton seviyesine sıçradığının dile getirildiği hatırlatılıyor. Söz konusu keskin sıçrayışın, çevre denetlemeleri sonucunda bazı elektrot tesislerinin kapanması nedeniyle Çin’de elektrot arzında düşüş yaşanmasından kaynaklandığı ve piyasa kaynaklarına göre, mevcut elektrot fiyatları ile, nihai ürün fiyatlarının düşmesinin mümkün görünmediği, tesislerin ya elektrot kullanarak hurdadan üretim yapacakları ya da kütük alacakları, her koşulda üretim maliyetlerinin yüksek olacağı ifade ediliyor. ( Metal Bulletin, 03 Ekim 2017 )

OECD Çelik Komitesi: Çelik Piyasası Toparlanıyor

Ancak Arz Dengesizlikleri ve Mali Hassasiyet Hala Endişe Kaynağı Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 28-29 Eylül’de Paris’te gerçekleşen 83. Çelik Komitesi toplantısında, Çelik Komitesi, küresel ekonominin politika desteğiyle 2010 yılından bu yana görülen en yüksek hızda büyüdüğünü belirtti. Ayrıca, büyüme ülkeler arasında daha senkronize hale geldi ve bu büyümeye bazı bölgelerde istihdam artışları eşlik etti, ticaret büyümesinde ise ivme kazanan bir iyileşme görüldü. Eylül ayı Geçici Ekonomik Görünüm raporunda, küresel gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyümesinin bu yıl %3,5 ve 2018 yılında %3,7 civarında yer alacağı tahmin ediliyor. Ancak, güçlü ve sürdürülebilir bir orta vadeli küresel büyüme sağlanamıyor. Görünümdeki riskler arasında, politika belirsizliği, mali piyasalarda artan hassasiyet, ücret artışındaki zayıflık ile devam eden eşitsizlik ve gelişen piyasa ekonomilerindeki büyümenin geçmiş standartlara ne ölçüde döneceği yer alıyor. Çelik Komitesi'ne göre, bu yılın ilk yarısında dünya çelik üretiminin yıllık %4,3 artmasıyla 2017 yılında çelik piyasası koşulları ılımlı bir iyileşme gösterdi ve çeşitli piyasalarda toparlanma işaretleri görüldü. Küresel piyasayı çevreleyen belirsizliklerin azalması ve yatırım ortamının iyileşmesi ile birlikte, çelik talebindeki artış bölgeler arasında daha senkronize görünüyor. 2017 yılının ilk yarısında üretim yıllık %4,3 artış göstermesine rağmen, Dünya Çelik Birliği’nin (worldsteel) ön değerlendirmesi, 2017 ve 2018 yıllarında çeliğe yönelik fiili talep artışının, arz-talep dengesizliği endişelerini ortadan kaldırmayacağını öne sürüyor. Bununla birlikte OECD Çelik Komitesi, kapasitenin talebe ayarlanmasının yavaş olması, işçilerin karşılaştığı zorluklar, uluslararası çelik piyasalarındaki ticari sürtüşmeler ve mali hassasiyetten kaynaklanan olumsuzluklar ışığında, toparlanmanın sürdürülebilir olup olmadığının belirsiz olduğunu belirtti. ( SteelOrbis, 03 Ekim 2017 )

Nucor CEO’su: Beyaz Saray Çelik İthalatına Vergi Uygulanması Konusunda Kararlı

Nucor CEO’su John Ferriola’nın, ABD başkanı Donald Trump’ın 232. madde soruşturması kapsamında çelik ithalatına vergi uygulanması konusunda kararlı olduğuna ilişkin Beyaz Saray’dan teminat aldığı bildirildi. Ferriola, Bloomberg’le yaptığı bir röportajda, Trump’la direkt görüşmediğini ancak Trump yönetiminden bir yetkiliden, Trump’ın hala çelik vergilerini desteklediği ve bu konuyu haftada birkaç kez gündeme getirdiği yönünde bilgi aldığını belirtti. Geçtiğimiz hafta ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un vergi reformu tamamlanana kadar 232. madde soruşturmasının erteleneceğini açıklamasının ardından Trump’ın bu yılın sonuna kadar vergi yasa tasarısını istediği bildirildi. Nucor, Ticaret Bakanlığı’nın mevcut antidamping vergisi ve telafi edici vergi sistemlerinin ötesinde daha güçlü bir koruma sistemi talep eden ABD’li çelik üreticileri arasında yer alıyor. ( SteelOrbis, 03 Ekim 2017 )

MMK Yeni 3 No’lu Galvanizleme Hattıyla Galvanizli Çelik Üretimi Kapasitesini Artırdı

Almanya merkezli tesis üreticisi SMS Group, Rus çelik üreticisi Magnitogorsk Iron and Steel Works’ün (MMK), SMS tarafından tedarik edilen, 3 No’lu sürekli sıcak daldırma hattında üretime başladığını duyurdu. SMS, MMK’nın Magnitogorsk’daki 11 No’lu haddeleme tesisinde kurulan söz konusu hattın yıllık 360.000 mt galvanizli soğuk şerit işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Yeni 3 No’lu sürekli sıcak daldırma hattıyla birlikte MMK’nın galvanizli çelik üretimi kapasitesinin yıllık %20’den fazla artarak 2 milyon mt’un üzerine çıkacağı bildirildi. Tesiste üretilen ürünler ise inşaat ve paketleme sektörlerine satılıyor. ( SteelOrbis, 03 Ekim 2017 )

OECD Çelik Komitesi: Küresel Çelik Üretim Kapasitesi Yavaşça Düşüyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 28-29 Eylül’de Paris’te gerçekleşen 83. Çelik Komitesi toplantısında, Çelik Komitesi, OECD’den edinilen en son bilgilere göre küresel çelik kapasitesinin düşük talep seviyeleri ile uyumlu olarak yavaş gerilemeler kaydettiğine dair bazı işaretler gösterdiğini açıkladı. Bu küçük düşüşler, küresel kapasite fazlasının önemli ölçüde azaltılması için yeterli değil. Kapasite fazlası, küresel çelik sektörünün ve uluslararası ticaretin mali ve ekonomik sürdürülebilirliğine etkileriyle küresel çelik sektörü üzerinde büyük bir tehdit olmaya devam ediyor.

Çelik Komitesi, kapasite artımına neden olacak ya da kapasite azaltımını engelleyecek piyasaya zarar veren tüm hükümet desteklerinin piyasa mekanizmaları geliştirilerek kaldırılması da dahil olmak üzere, aşırı kapasite sorununun ele alınmasının acil olduğunu tekrarladı. Çelik Komitesine göre, OECD, daha önce hesaba katılmayan kapatılmaları dahil edip, 2016 yılına ilişkin dünya ham çelik üretim kapasitesini 2,38 milyar mt'dan 2,36 milyar mt seviyesine indirerek hafifçe revize etti.
OECD ve OECD dışı ekonomilerdeki yeni kapasite eklemeleri ve kapanışların dikkate alınması gibi sebeplerden kaynaklanan 2017 yılının ilk yarısına ilişkin net kapasite değişikliği, mevcut küresel çelik üretim kapasitesini 2016 seviyesine göre %0,6 gibi hafif bir düşüşle 2,35 milyar mt seviyesine getirdi. Çelik üretim kapasitesindeki değişiklikler hızlı gerçekleşiyor ve yatırım ile kapanmalarla ilgili bazı belirsizlikler ve bilgi eksikliği bulunuyor. ( SteelOrbis, 04 Ekim 2017 )

Energoprom, Novosibirsk Elektrot Tesisi’nde UHP Elektrot Üretimine Yeniden Başladı

Rusya’da yerleşik Energoprom’un, Novosibirsk Elektrot Tesisi’nde (EPM-NovEZ) grafit elektrot üretimine yeniden başladığı bildiriliyor. Firmanın, Nadezhdensky Metallurgical Works ‘e 110 ton 610 mm UHP grafit elektrot sevkiyatı gerçekleştirdiği ve söz konusu sevkiyatın, tesiste 2011 yılından bu yana needle koka dayalı üretilen ilk UHP grafit elektrot grubu olduğu kaydediliyor. Mevcut durumda 200 ton elektrotun sevkiyat için hazırlandığı ve üreticinin, 2017 yılının sonuna kadar 1.000 ton elektrot tedarik etmeyi hedeflediği belirtiliyor. 31 Ağustos 2017 tarihinden düzenlenen Federal Anti-Tekel İdaresi toplantısında Energoprom Genel Direktörü Viktor Nechuyatov’un, grafit elektrot kapasitesini artırma hedefini açıkladığı ve söz konusu geliştirme stratejisinin, özellikle BDT’de olmak üzere dünya çapında ark ocaklarında üretim yapan çelik üreticilerinin karşı karşıya olduğu grafit elektrot sıkıntısını çözmeyi hedeflediği aktarılıyor. Rusya ve Ukrayna’da yerleşik elektrot tedarikçilerinin tüm sevkiyatlardaki payının % 22-25 aralığında olduğu ve mevcut miktarın ithal edildiği açıklanıyor. ( Metal Expert, 04 Ekim 2017 )

Kardemir Uzun Ömürlü “Sertleştirilmiş Ray” için TSI Belgesi Aldı

Kardemir’in uzun ömürlü sertleştirilmiş ray ürünü belgelendirmesi ile ilgili basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi. “Uluslararası Resmi Onaylı Belgelendirme Kuruluşu olan EB CERT (EISENBAHN-CERT) firması ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda, Kardemir’de üretimine başlanan R350HT kalite uzun ömürlü “Sertleştirilmiş Ray” ürününde 6 (49E1, 49E5, 54E1, 54E4, 60E1, 60E2) farklı ray tipi için uluslararası geçerliliğe sahip ray sertifikasyonu olan TSI (Karşılıklı İşletilebilirlik Standardı) belgesi alınmıştır. Kardemir ayrıca 9 (46E2, 49E1, 49E5, 50E4, 50E6, 54E1, 54E4, 60E1, 60E2) farklı ray tipinde R260 kalite ürünü için almış olduğu TSI belgesini başarı ile yenilemeye hak kazanmıştır. Türkiye’nin en önemli AR-GE projelerinden biri olan uzun ömürlü “Sertleştirilmiş Ray” ürünümüz, ülkemizin yüksek hızlı tren ve metro hatları başta olmak üzere, raylı sistemler altyapısında her yıl artan ve tamamı ithalat ile karşılanan uzun ömürlü ray ihtiyacına cevap verecektir. Ray üretiminde Türkiye’nin tek milli markası olan Kardemir, ilgili belgelendirme ile ülkemizin ihtiyacı olan tüm ray tip ve kalitelerini tedarik edebilir hale gelirken, hem Avrupa hem de Dünya pazarlarına da yüksek kalitedeki ürünleri ile hizmet verecektir.” ( Kardemir, 03 Ekim 2017 )

Japonya’da Yerleşik Showa Denko Dünyanın En Büyük Grafit Elektrot Üreticisi Oldu

Petrokimyadan elektroniğe kadar geniş bir yelpazede faaliyet gösteren Japonya’da yerleşik Showa Denko’nun (SDK), grafit elektrot sektöründeki rakibi SGL GE Holding’in satın alımını tamamlayarak dünyanın en büyük elektrot üreticisi konumuna geldiği haber veriliyor.
Showa Denko’nun, 3 Ekim tarihinde SHOWA DENKO CARBON Holding GmbH adıyla SGL’nin % 100’ü kendisine ait iştiraki haline geldiğini basın açıklamasında duyurduğu ve söz konusu basın açıklamasına göre SGL GE’nin tamamen satın alınmasının tamamlanması ile Showa Denko’nun, Japonya, ABD ve Çin’de mevcut olan tesislerin yanı sıra Almanya, Avusturya ve İspanya’da bir tesis olmak üzere Avrupa’da ve Güneydoğu Asya’da (Malezya) grafit elektrot tesisinin bulunduğu kaydediliyor.

Satın almanın ardından Showa Denko’nun yıllık grafit elektrot üretiminin, Çin’de yerleşik başlıca üretici Fangda Carbon’un kapasitesinden en az %20 seviyesinde daha yüksek olan 250.000 tonu geçeceği, bunun yanı sıra ABD’de faaliyet gösteren ve Graftech’in üretiminin 200.000 tonun altında olduğu ifade ediliyor. Firmanın, satın alma işlemlerini tam da grafit elektrot fiyatlarının keskin bir şekilde yükseldiği ve erişimin kısıtlı olduğu dönemde tamamladığı ve Showa Denko’nun Malezya’daki tesisinin tam kapasite çalıştığı, tesisin sipariş defterinin 2018 yılının ortalarına kadar dolu olduğu vurgulanıyor. ( Metal Expert, 05 Ekim 2017 )

İran Çelik Sanayii Elektrot Kıtlığı Nedeniyle Sıkıntı Yaşıyor

İranlı çelik üreticilerin, grafit elektrot kıtlığı nedeniyle aylardan bu yana sıkıntı çektikleri belirtiliyor. Khorasan Steel Company Genel Müdürü Hossein Ahmadi’nin, bugün çelik sanayiinin karşı karşıya kaldığı en büyük sorunun arz kıtlığı nedeniyle makul olmayan ölçüde sıçrayan grafit elektrot fiyatlarından kaynaklandığını dile getirdiği aktarılıyor. İran’ın elektrotu çoğunlukla Hindistan ve Çin’den tedarik ettiğini, ancak küresel piyasadaki kıtlık nedeniyle ithalatın baskılandığını belirten Ahmadi’nin, belli başlı ülkelerin grafit elektrot üretimi yapabildiğini ve bunlardan sadece ABD, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde sözkonusu hammaddenin nasıl üretileceğine dair “know-how” mevcut olduğunu ifade ettiği kaydediliyor. Buna ek olarak Ahmadi’nin, yaptırımların kalkmasının ardından toparlanma yaşandığını, ancak mevcut durumda yeni sorunun İran’ın başlıca elektrot tedarikçilerinin hammadde tedarik etmede sıkıntı yaşaması olduğunu belirttiği rapor ediliyor. (SteelGuru, 05 Ekim 2017 )

Çemtaş Yeni Sürekli Isıl İşlem Fırınında Test Aşamasına Geçti

Bursa merkezli çelik üreticisi Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş (Çemtaş), sürekli ısıl işlem fırını yatırımının montaj çalışmalarının tamamlandığını ve fırında test aşamasına geçtiğini duyurdu. Test çalışmalarının bu yılın dördüncü çeyreğinin sonuna kadar devam etmesi ve bu süre sonunda söz konusu fırının devreye alınması planlanıyor. Bu sene şubat ayının sonunda ise şirket, aynı yatırım programı kapsamında tedarik edilen yığma ısıl işlem fırınını devreye aldığını açıklamıştı. Söz konusu ekipmanlar İtalya merkezli tesis üreticisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Centro Combustion tarafından tedarik edilirken, şirketin tav fırının yenilenmesi, yeni yığma ısıl işlem fırını ve sürekli ısıl işlem fırını tedariki yatırımlarını kapsayan 5,3 milyon € değerindeki anlaşma ise taraflar arasında 26 Kasım 2015 tarihinde imzalanmıştı. ( SteelOrbis, 05 Ekim 2017 )

Japon Tokai Carbon ABD’de Grafit Elektrot Tesisi Aldı

ABD merkezli Demir ve Çelik Teknolojileri Birliği (AIST), Japon grafit elektrot üreticisi Tokai Carbon Co. Ltd’in Almanya merkezli SGL Carbon’ın ABD’deki grafit elektrot faaliyetlerini 114,4 milyon $ karşılığında satın aldığını duyurdu. Bu sayede Tokai’nin Kuzey Amerika piyasasına giriş yaptığı bildirildi. AIST, SGL Carbon’ın ABD’deki grafit elektrot faaliyetlerini alması sayesinde şirketin Kentucky ve Arkansas tesislerinin yıllık 30.000 mt grafit elektrot kapasitesine sahip olduğunu belirtti. Tokai ise söz konusu tesislerin alınması sayesinde dünyanın en büyük elektrik ark ocaklı çelik üretimi piyasasında varlığını artırmasına ve Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika üslerinden oluşan üçlü bir yapı tarafından desteklenerek küresel bir rakip olarak sağlam bir ticaret üssü kurmasına olanak sağlayacağını açıkladı. ( SteelOrbis, 06 Ekim 2017 )

Gerdau Şili’deki Uzun Çelik Faaliyetlerini Satıyor

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau, Şilili aile şirketleri Matco ve Ingeniería e Inversiones ile Şili’deki faaliyetlerinin %100 hissesinin satışı için anlaşma imzaladığını duyurdu. Söz konusu faaliyetlerinin satışı ile Gerdau, varlıklarını düzenleyerek karlılığını artırmaya ve borçlarını azaltmaya odaklanacağını belirtti. 154 milyon $ değerindeki anlaşma için Şili’deki antitröst yetkililerinin onayının beklendiği bildirildi. Satılan faaliyetler ise Gerdau’nun yıllık toplam 520.000 mt üretim kapasitesine sahip uzun çelik birimlerini kapsıyor. ( SteelOrbis, 06 Ekim 2017 )

Hindistan “Sıradaki Çin” Olabilir Mi?

Hindistan'ın Çin'in adımlarını takip edip etmeyeceğini değerlendiren Avustralya hükümetinin tahminlerine göre ekonomisinin gelecek yirmi yılda genişlemesi ve daha fazla insanın şehirlere akın etmesiyle birlikte Hindistan'ın bakırdan demir cevherine kadar her şeye ilişkin tüketimini artırma potansiyeli bulunuyor. Avustralya Sanayi Bakanlığı'nın Cuma günkü çeyreklik raporunda, “Bu yüzyılın başından itibaren Çin'de olduğu gibi Hindistan da tarihte eşi benzerine az rastlanır büyük bir şehirleşme dalgasının ortasında bulunuyor.” ifadesi yer aldı. Raporda, Hindistan'ın şehir nüfusunun 2016 yılındaki 439 milyondan 2035'te 642 milyona tırmanabileceği, başka bir deyişle her yıl 10 milyon insan artış kaydedebileceği belirtildi. Hindistan ekonomisinin büyümesi, Avustralya gibi doğal kaynak zengini ve ihracatçılarının ilgisini giderek daha fazla çekiyor.

Hindistan, BHP Billiton Ltd. gibi şirketler için Çin'in ekonomik büyümesinin yavaşlaması sonrasında yeni fırsatlar yaratabilir. Avustralya'da yapılan bir çalışmaya göre Hindistan'ın gelişmesi Çin'e kıyasla daha az kaynak yoğun olacak olmasına karşın, yine de emtia tüketiminde önemli ölçüde artış potansiyeli bulunuyor. Sanayi Bakanlığı'nın raporunda, “Yüksek nüfusa sahip ve hızla gelişen orta gelirli bir ülke olarak Hindistan'ın metal tüketiminin önemli miktarda artması büyük bir ihtimal.” dendi. Buna karşın, Çin'e kıyasla imalat ve inşaattaki görece düşük yatırımdan dolayı Hindistan'ın yolunun büyük ihtimalle düşük yoğunluklu Latin Amerika ülkeleriyle yüksek yoğunluklu Çin arasında olacağı belirtildi. ( BloombergHT, 06 Ekim 2017 )


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ