Çelik Sektöründe 2018 - 52. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2018 - 52. Haftanın Öne Çıkanları


Küresel Paslanmaz Çelik Üretimi Artış Eğilimini Sürdürdü

Küresel paslanmaz çelik üretiminin, yılın dokuz aylık döneminde artış gösterdiği belirtiliyor. Uluslararası Paslanmaz Çelik Forumu’nun (ISSF) verilerine göre, Ocak-Eylül döneminde küresel paslanmaz çelik üretiminin % 10 oranında artışla 39,1 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği ve üretimde en büyük artışın, paslanmaz çelik üretimi %8,5 artışla 20,7 milyon tona yükselen Çin’de görüldüğü kaydediliyor. ISSF’ye göre, söz konusu dönemde Avrupa’da paslanmaz çelik üretimi, % 1,6 oranında artışla 5,6 milyon tona yükselirken, ABD’de üretimim % 4 artışla 2,2 milyon ton seviyesine çıktığı bildiriliyor. Çin ve Güney Kore hariç Asya’da paslanmaz çelik üretiminin % 4,9 artışla 6,2 milyon tona ulaştığı aktarılıyor. “Diğer ülkeler” olarak sınıflandırılan Rusya, Brezilya, Güney Kore, Güney Afrika ve Endonezya’nın paslanmaz çelik üretiminin ise, Ocak-Eylül döneminde neredeyse ikiye katlanarak, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 2,8 milyon tondan 4,3 milyon ton seviyesine yükseldiği ifade ediliyor. ( Metal Expert, 24 Aralık 2018 )

DTÖ'nün Çelik Raporu Sektörü Umutlandırdı

Çelik üreticileri, Türkiye'nin talebiyle ABD'ye karşı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) nezdinde kurulan panelin Türkiye lehine sonuçlandırılmasını memnuniyetle karşılarken sürecin henüz tamamlanmadığını belirtti. ABD'nin, Türkiye'den petrol ve hat borusu ithalatında yüzde 15 telafi edici vergi uygulaması, DTÖ'ye taşınmıştı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamında kurulan ABD-Çeşitli Tüp ve Borulara Uygulanan Telafi Edici Önlemler panelinin, ABD'nin uyguladığı vergilerin DTÖ anlaşma ve kurallarına aykırı olduğunu teyit ettğini duyurmuştu. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin, Erdemir'in hissedarı OYAK'ın yönetiminde kamu görevlileri olduğu için Erdemir'in bir kamu kuruluşu olduğunu ve özel sektör kuruluşlarına düşük fiyatlı ürün sattığı iddiasıyla Türkiye aleyhine dosya açtığını hatırlattı. Erdemir'in bir özel sektör kuruluşu olduğunu ve başka firmalara da piyasa şartlarına uygun fiyatlarla ürün sattığını anlatan Yayan, bu nedenle ABD'nin telafi edici vergi kararını alırken mesnetsiz varsayımlara başvurduğunu vurguladı. DTÖ nezdinde kurulan panelin Türkiye lehine karar vermesinden sonra iki durumun ortaya çıkabileceğini ifade eden Yayan, ABD telafi edici vergi kararını geri çekebilir ki ümidimiz o yönde ya da ABD yeni argümanlarla yeni başvuru yapabilir. Ancak bize göre Erdemir bir kamu kuruluşu olarak görülseydi buna ilişkin tespit daha önce de yapılabilirdi. O yüzden aksi bir karar beklemiyoruz diye konuştu. Yayan, ABD'nin DTÖ kararını uygulamaması halinde Türkiye'nin uğradığı zarar oranında misilleme yapma hakkının bulunduğunu da kaydetti.

"ABD zamana oynuyor"

Çelik Federasyonu Başkanı Namık Ekinci de ABD'nin telafi edici vergi kararının ilk olarak 2013'te karşılarına bir engel olarak ortaya çıktığını belirterek, Biz bu engeli ancak Mart 2017'de dava edebildik. Davayı kazanmamızda emeği geçen tüm ilgililere teşekkür ederiz ifadesini kullandı. Bundan sonraki süreçte ABD'nin vergi uygulamasını DTÖ kararı doğrultusunda düzeltebileceğini ancak bunun düşük bir ihtimal olduğunu anlatan Ekinci, şunları kaydetti: Yüksek ihtimalle ABD, kararı temyiz edecek, böyle olursa süreç uzayabilir. ABD Başkanı Donald Trump, görev süresi bitecek DTÖ'deki 3 hakimin atamalarını bloke ederek çalışmaları engelleyebilir. Bu sebeple sürecin önü açık görünüyor. Buradan da anlaşılacağı üzere ABD, haksız oldukları bir davanın neticelenme süresini uzatarak zamana oynuyor. Uzayan süreyi kendileri açısından kazanç olarak değerlendiriyorlar. ( AA/Memleket/Milliyet, 21 Aralık 2018 )

Çin Çelik Sektörünün Enerji Tüketimi 2019’da Azalacak

Çin Metalürji Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü (MPI) tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin çelik sektörünün enerji tüketiminin 2018 yılında %8,9 artmasının beklenirken, bu artışın ham çelik üretiminde beklenen %11 artışa bağlı olduğu belirtildi. Ancak, 2019 yılında ham çelik üretiminin yıllık bazda %2,4 düşmesi öngörüldüğü için sektörün enerji tüketiminin %3,4 azalacağı tahmin ediliyor. MPI, Çin’deki çelik stoklarının 2020 yılında 10 milyar mt’a, 2025 yılında ise 12 milyar mt’a çıkacağını öngörüyor. Öte yandan, 2020 yılına kadar Çin’in yıllık hurda arzının 210 milyon mt’a çıkacağı, 2025 yılında ise 270-300 milyon mt’a ulaşacağı bekleniyor. ( SteelOrbis, 24 Aralık 2018 )

AYM'den Kendi Elektriğini Üreten Sanayicileri Sevindiren Karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), kendi elektriğini üreten sanayicileri ve çatısında ürettiği elektriği kullanan vatandaşları sevindiren bir karar aldı. AYM, İskenderun Demir Çelik'in başvurusu üzerine, mülkiyet ihlali hükmüne vararak zararın telafisi için yeniden yargılama yapılmasını kararlaştırdı. AYM'nin kararı, çatısında kendi elektriğini üretenleri de ilgilendiriyor. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca imalat, taşıma gibi faaliyetlerde kullanılan elektrik tüketiminde yüzde 1; bunların dışında kalan elektrik tüketiminde yüzde 5; havagazının satış bedelinden de yüzde 5 oranında vergi alınıyor. Kanunda, verginin, elektrik ve havagazı dağıtımını yapan şirketlerce, satış bedeli üzerinden hesaplanarak tahsil edileceği düzenleniyor. İskenderun Demir Çelik (İSDEMİR), İskenderun Payas Belediyesi ile elektrik ve havagazı tüketim vergisi konusunda mahkemelik oldu. Belediye, İskenderun Demir Çelik'in, kendi üretiminde kullanılmak üzere ürettiği kok gazı ve elektrik için dağıtım şirketlerinin satış fiyatı üzerinden elektrik ve havagazı tüketim vergisi ödemesini istedi. İSDEMİR'in açtığı dava üzerine dosyayı inceleyen Hatay 1. Vergi Mahkemesi, İSDEMİR'in başvurusunu reddetti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Danıştay Dokuzuncu Dairesi, belediyenin kendi ihtiyacı olan elektrik ve havagazını kendisi üreten İSDEMİR'in vergi ödemesi gerektiğini, ancak verginin, dağıtım şirketlerinin satış fiyatı üzerinden değil, otoprodüktör şirketlerin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye satış fiyatı üzerinden hesaplanmasını kararlaştırdı.

AYM İSDEMİR'İ HAKLI BULDU

İSDEMİR, hukuki yolların tükenmesi üzerine konuyu bireysel başvuruyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşıdı. İSDEMİR'in bireysel başvurusunda, tükettiği elektrik ve kok gazını yine kendisi tarafından üretenlerin vergi ödeyeceğine ilişkin kanunda hüküm bulunmadığı, mülkiyet haklarının ihlal edildiği belirtildi. Başvuruyu inceleyen AYM, İSDEMİR'i haklı bularak, mülkiyet ihlali sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasını kararlaştırdı.

VERGİDE KANUNİLİK ŞARTI

AYM kararında, İSDEMİR'in elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan bir kuruluştan temin etmek yerine kendi ürettiği elektriği ve kok gazını tükettiğine dikkat çekildi. Bundan dolayı, elektrik ve havagazı vergisinin ödenmesinde matrahın belirsiz olduğu, oysa matrahın, verginin kanunla düzenlenmesi gereken esaslı unsurlarından olduğu vurgulandı. Danıştay'ın, kanunda açıkça yer almadığı halde yoruma dayanarak matrah takdirinde bulunduğu kaydedilen kararda, bunun vergilerin kanuniliği ilkesine aykırı olduğu değerlendirildi. Kararda, mülkiyet ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında yarar bulunduğu ifade edildi.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

AYM'nin kararı kendi elektriğini üreten sanayici ve turizmcilerin yanı sıra çatısında elektrik üreten vatandaşları da yakından ilgilendiriyor. Bu durumdaki gerçek ve tüzel kişilerden elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınabilmesi için kanunda değişiklik yapılması, matrahın yasada açıkça düzenlenmesi gerekiyor. AYM kararı doğrultusunda, üretim maliyetinin matrah olarak kabul edilmesi durumunda, kendi ürettiği elektriği tüketenlerin ödeyeceği verginin matrahı düşeceği için daha düşük vergi ödenmesi söz konusu olacak. ( HaberTürk, 25 Aralık 2018 )

BSRM Kenya’da Çelik Tesisi Kuracak

Bangladesh Steel Re-rolling Mills Ltd (BSRM), Kenya’da günlük 400 mt kapasiteli yeni bir çelik tesisi kuracağını açıkladı. BSRM’nin söz konusu tesiste 4,7 milyon $’a tekabül eden %18’lik hisseye sahip olacağı belirtildi. Diğer yatırımcılar ise Moritanya, BAE ve Kenyalı yatırımcılar olacak. Açıklamaya göre, BSRM’nin yerel girişimi olan BMS Steel Ltd., iç pazara yönelik yıllık 400.000 mt kapasiteyle çubuk ve profil üretmek amacıyla 64 milyon $ yatırım yapmayı planlıyor. BSRM’yle birlikte diğer Bangladeşli yatırımcıların, yerel yatırımlara katkı sağlamak için elde ettikleri karı ülkeye geri getirmek koşuluyla Bangladeş Merkez Bankası’ndan dış yatırım izni aldıkları belirtildi. ( SteelOrbis, 28 Aralık 2018 )


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ