Çelik Sektöründe 2020 - 23. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2020 -  23. Haftanın Öne Çıkanları

AB, Daha Kısıtlayıcı Çelik Koruma Önlemlerini Özetledi

Avrupa Birliği’nin, mevcut çelik koruma önlemlerinde önerilen daha kısıtlayıcı değişikliklerin ana hatlarını çizmek için Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) resmi bir belge sunduğu bildiriliyor. Buna göre Temmuz ayı başından Haziran 2021 sonuna kadar yeni önlemlerin uygulanması gerektiği belirtiliyor. Belgede “Covid-19 salgınından kaynaklanan şok, çelik pazarının işleyişini önemli ölçüde etkileyen koşullarda temel ve istisnai bir değişikliği temsil ediyor. Komisyon, bu nedenle, gözden geçirme kapsamındaki ayarlamaları şekillendirirken bu etkileri göz önünde bulundurmanın gerekli olduğunu düşünüyor ” ifadelerinin yer aldığı kaydediliyor. İlk olarak, Komisyon’un, ithalatta aşırı artışı önlemek için ülkeye özgü tüm kotaları üç ayda bir yönetilecek şekilde ayarlayacağı, ayrıca, son çeyrekte ülkeye özgü kota tahsisi olan ülkeler tarafından kalan kota (residual) kullanma olasılığına önemli sınırlamalar uygulanacağı ifade ediliyor. Söz konusu genel değişikliklere ek olarak, önemli ürünler için yeni kuralların getirilmesine yönelik bir planın da bulunduğu bildiriliyor. Örnek olarak, HRC kotalarının genelden ülkeye özele kayacağı ve başlıca ithalatçıların tahsislerden büyük oranda yararlanma olasılığını daha da sınırlandıracağı aktarılıyor. Yeni değişikliklerle birlikte, Rus tedarikçilerin, anti-damping vergilerine tabi olmasına rağmen sıcak rulo ithalat kotalarında en büyük paya sahip olacakları, Rusya’yı, Türkiye ve Hindistan’ın izleyeceği vurgulanıyor. Paslanmaz HRC için ise, ülkeye özgü menşe kuralı ortadan kaldırılarak ve üç aylık küresel hesaplama uygulanarak, spesifik kotaların genel hale getirileceği kaydediliyor. Son olarak, Komisyon’un büyük kaynaklı boru kotalarını mühendislik projelerinde kullanılan malzemeler için küresel bir tahsise ve mühendislikte kullanılmayan malzemeler için ülkeye özgü bir kota sistemine tabi tutacağı belirtiliyor. Önerilen kota sisteminin gözden geçirilmesinin, kota tahsisinin başlangıçta Eurofer tarafından talep edildiği gibi % 75 oranında sınırlandırılmadığı; bununla birlikte, ithalatı ek olarak kontrol etmek için yeni sınırlamaların getirildiğini teyit ettiği bildiriliyor. ( Kallanish, 01 Haziran 2020 )

He Wenbo: Çinli Üreticiler Yurt Dışı ve Yerel Demir Cevheri Yatırımlarına Odaklanmalı

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA) parti komitesi sekreteri He Wenbo, yurt dışı demir cevheri kaynaklarını artırmayı önerdi ve Çinli çelik üreticilerini, yurt dışı madencilik şirketlerinin öz kaynaklarına ve madencilik varlıklarına doğrudan yatırım yapmak için yurt dışına açılarak, Çin yerel demir cevheri arzını kısmen artırmaya teşvik etti. He Wenbo’ya göre, demir cevheri bazlı çelik üretimi küresel çelik üretiminin %75’ini oluşturuyor. Çin’in payı küresel piyasadaki ortalama seviyenin üzerinde yer alırken, yerel cevherin yüksek maliyeti nedeniyle Çin demir cevherini ithal etmek zorunda. İstikrarlı demir cevheri tedarikini sağlamak için Çinli üreticilerin yurt dışındaki yatırımlarına, büyük madencilerle iş birliğine ve Afrika ile Kanada’daki madenlerin geliştirilmesine devam etmesi gerektiğini belirtildi. He Wenbo, yerel demir cevheri üretim gelişimi için bir fon oluşturulması amacıyla, demir cevheri ithalatındaki katma değer vergisinden elde edilen gelir kullanılarak, Çin’in yerel demir cevheri üretiminin artırılması ve toplam talebin %20’sinden fazla seviyede tutulması gerektiğini belirtti. Bu fonun yılda yaklaşık 90 milyar RMB (12,6 milyar $) olması gerektiği belirtildi. Çin’de ithal demir cevheri fiyatları Mayıs ayında genel bir yükseliş eğilimi göstererek, 19 Mayıs’ta 1 Mayıs’ta kaydedilen 83,3$/mt CFR seviyesinden en yüksek seviye olan 97,5$/mt CFR seviyesine çıktı. SteelOrbis’in verilerine göre, fiyatlar çelik üreticilerinden gelen iyi talep nedeniyle, Mayıs ayının sonlarında sınırlı bir aralıkta dalgalandı. ( SteelOrbis, 01 Haziran 2020 )

AB’nin Sıcak Sac Kotalarını Ülke Bazlı Yapması Türkiye’yi Zorlayacak

Avrupa Birliği, Dünya Ticaret Örgütü’ne ithalat kotalarında yapmayı önerdiği değişiklikleri bildirdi. Önerilen en büyük değişiklik ise şu an global kotaya tabi olan sıcak sac ürünlerinde ülke bazlı kota uygulanması. AB, 1 Temmuz 2020 itibarıyla, bu kategori için 2015-2017 dönemindeki ithalatın %5’ine ulaşan ülkeler için ülke bazlı kota uygulamayı planlıyor. Diğer ülkeler ise geri kalan kotayı kullanacak. Hâlihazırda antidamping soruşturmasına konu olan ve telafi edici vergi için de soruşturma açılma olasılığı bulunan Türk sıcak sac üreticileri şimdi de yeni ülke bazlı kota sisteminden en çok etkilenen taraf olacak. SteelOrbis’in görüştüğü bir piyasa kaynağı, “Bu Türkiye için büyük bir problem, şu an bir çeyrekte sadece 345.000 mt sıcak sac satılabilecek, daha önce 500.000 mt’un üzerinde satış yapılmıştı,” şeklinde konuştu. Ayrıca, beklenen antidamping vergisi kısa vadede satışlar üzerinde başka bir baskı yaratıyor. Bir tüccar “Normalde toplam hacim üç üretici için de yetmeyeceğinden üreticiler satış yapmak için acele ederdi. Ama şu an ilave tehditler olduğu için tereddütlü davranıyorlar,” dedi. Sonuç olarak, Türkiye’nin sıcak sac ihracatının en azından önümüzdeki haftalarda zorlu olacağı ve bunun da üretici fiyatları üzerinde ekstra baskı yaratacağı öngörülüyor.

Avrupa’ya sıcak sac satan diğer başlıca üreticiler olan Rusya, Hindistan ve Güney Kore’nin kota hacimleri yeterli olduğu için önlemlerdeki yeniliklerden etkilenmesi beklenmiyor. Hindistan ve Kore’nin iç piyasa satışları, Asya’ya yapılan satışlar ve Avrupalı müşteriler arasında dengeyi sağlaması bekleniyor. Bununla birlikte, Rus Severstal, tek başına, Türkiye’nin toplamından daha büyük bir kotaya sahip durumda. Piyasada AB’nin Severstal için 17,6€/mt olarak belirlenen antidamping vergisini revize etmek istediği yönünde söylentiler mevcut. Bir diğer önemli değişiklik ise, ithalat akışını daha stabil hale getirmek ve ani ithalat artışı riskini en aza indirmek için kotaların artık çeyreklik olarak uygulanması yönünde yapılan öneri. AB, ayrıca ülke bazlı kotadan yararlanan ülkelerin kullanabileceği “kalan kotaya” erişimi daha düzenli hale getirmek istiyor. Böylece, “kalan kotaların” çoğunlukla ülke bazlı kotası bulunan ülkeler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi ve daha küçük ihracatçıların korunması hedefleniyor. EUROFER’in kota hacimlerinde %75’e varan düşüşler yapılması talebinin aksine, kota hacimlerinde kayda değer değişiklikler yapılmadı. EUROFER verilerine göre, 2019 yılında AB’nin sıcak sac ithalatı 7,61 milyon mt, 2020’nin ilk çeyreğinde ise 1,73 milyon mt seviyelerinde yer almıştı. Özellikle AB’nin başlıca tedarikçilerinden Türkiye’den yapılan sıcak sac ithalatı, 2019’un ikinci yarısında 947.000 mt olurken, yeni kota düzenlemeleriyle birlikte, Türkiye 2020’nin ikinci yarısında AB’ye sadece 689.781 mt sıcak sac ihraç edebilecek. 2020’nin ilk çeyreğinde Türkiye’nin AB’ye yaptığı sıcak sac ihracatı 530.000 mt oldu. (SteelOrbis, 02 Haziran 2020 )

Worldsteel, Çelik Talebinin 2020 Yılında Çin Dışındaki Tüm Bölgelerde Düşmesini Öngörüyor

Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel), 2020 ve 2021 için kısa vadeli görünümünü açıkladığı ve küresel çelik talebinin virüsten sonra 2022'ye kadar tamamen toparlanmasını öngördüğü bildiriliyor. COVID-19 krizinin, 2020 yılında % 3 oranında keskin bir şekilde daralması öngörülen dünya ekonomisinde büyük bir krize neden olduğu ve çelik endüstrisinin, duruşlar, tüketim, ve tedarik zincirlerindeki genel bir duraklama yaşanması ile etkilendiği kaydediliyor. Dünya Çelik Ekonomi Komitesi Başkanı Al Remeithi’nin, “Mayıs ayında kısıtlamaların hafifletilmesiyle durumun yavaş yavaş iyileşmesini bekliyoruz, ancak toparlanma yolu yavaş olacak” dediği aktarılıyor. Sonuç olarak, worldsteel’in çelik talebinin 2020'de % 6,4 azalışla 1,65 milyar tona düşmesi, ancak 2021'de % 3,8 toparlanarak 1,72 milyar ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Worldsteel’in, bu yıl küresel çelik talebindeki düşüşün, Çin'de dünyanın geri kalanından daha hızlı bir iyileşme ile hafifletileceğini vurguladığı ifade ediliyor. Çin'deki çelik talebinin toparlanmasının inşaatın, özellikle altyapı yatırımlarının etkisiyle 2020'nin ikinci yarısında daha belirgin olacağını belirten worldsteel’in, Çin’in çelik talebinin, çelik talebini sürdürmek ve desteklemek için bu yıl başlatılan altyapı projelerinin desteğiyle 2020 yılında % 1 artmasını beklediği kaydediliyor. Türkiye’nin çelik talebinin, 2020 yılında % 3, 2021 yılında ise % 9,3 artması bekleniyor. Gelişmiş ülkelerdeki çelik talebinin, tüketici ve hizmet sektörlerindeki gerilemeye bağlı olarak 2020 yılında % 17,1 oranında azalması bekleniyor. Aynı zamanda, “önemli iş kayıpları ve iflaslar, zayıf güven ve devam eden sosyal mesafe önlemlerinden” kaynaklı olarak 2021'de sadece % 7,8 oranında kısmi bir iyileşme olacağı öngörülüyor. ABD'de pandeminin, ikinci çeyrekte dibe ulaşması beklenen keskin bir durgunluğa neden olduğu, ayrıca, krizden önce hâlihazırda sıkıntılı olan enerji sektörü yatırımının, petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak aşağı yönlü baskı yarattığı bildiriliyor. COVID-19 ile mücadele etmek için daha az donanımlı olan gelişmekte olan ekonomilerde (Çin hariç) worldsteel’e göre çelik talebinin 2020'de % 11,6 azalması, ancak 2021'de % 9,2 oranında önemli bir toparlanma göstereceği tahmin ediliyor. Özellikle Hindistan’ın sanayi faaliyetlerinin durma noktasına gelmesi ile 2020 yılında çelik talebinde % 18'lik bir düşüş yaşayacağı ve 2021'de talebin hükümet teşvikiyle desteklenerek % 15 artacağı belirtiliyor. Worldsteel’in, MENA bölgesindeki petrol üreticisi ülkelerin, COVID-19 salgınının çifte şoku ve petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle en sert darbe alan ülkeler arasında yer aldığını belirttiği aktarılıyor. ( Worldsteel/Metal Expert/Kallanish, 05 Haziran 2020 )

Antonio Marcegaglia: AB’de İthalatın Önemi Azalacak

İtalya’nın en büyük çelik işleme şirketi Marcegaglia Group’un CEO’su Antonio Marcegaglia bu hafta konuştuğu bir webinarda, AB koruyucu önlemlere ilişkin endişelerini dile getirdi. Marcegaglia, uluslarüstü politikaların sınırlarının altını çizmek zorunda olduğunu belirtti. Acil önlemlere hiçbir zaman karşı çıkmadığını ifade eden Marcegaglia ancak tüm bu tedbirlerin piyasanın yararına olmadığını dile getirdi. Marcegaglia “İşleme faaliyetlerine dayalı olan İtalya gibi bir ülke için kendi kendine yetmeye odaklanmak iyi olmayabilir,” dedi ve ithalatın öneminin bölgeselleşmenin hızının artmasıyla kaçınılmaz bir şekilde azalacağından emin olduğunu dile getirdi. Marcegaglia bunun sonucunda Avrupalı piyasa oyuncularının gelecekte daha büyük önem kazanacağını ifade etti. Daha önce de belirtildiği gibi, Avrupa Komisyonu mevcut koruyucu kotalarında yenilikler yapılmasını önermişti ve bu da özellikle, ağırlıklı olarak ithalata dayalı Marcegaglia gibi çelik üreticileri açısından önemli bir hammadde olan Türkiye’den ithal sıcak sacın cezalandırılması anlamına geliyor. Avrupa üye ülkeleri 12 Haziran tarihinde önerilen yeniliklere ilişkin oylama yapacak. Bununla birlikte, Türkiye’den AB’ye yapılan sıcak sac ihracatı, AB’nin Türkiye çıkışlı sıcak saca antidamping soruşturması açma kararından etkilendi. Bu durum da, Türk tedarikçileri Çin gibi alternatif yerler aramaya itecek. ( SteelOrbis, 05 Haziran 2020 )


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ