Çelik Sektöründe 2022 - 27. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2022 - 27. Haftanın Öne Çıkanları 


İtalyan EAO Üreticileri Yurtdışında DRI Yatırımlarını Değerlendiriyor

Federacciai Başkanı Antonio Gozzi’nin, bir dizi büyük İtalyan elektrik ark ocağı; (EAO) ile üretim yapan çelik üreticisinin, düşük maliyetli gaza sahip ülkelerde büyük ölçekli doğrudan indirgenmiş demir üretimine yatırım yapma olasılığını değerlendirmek için bir konsorsiyumda bir araya geldiğini söylediği ifade ediliyor. Federacciai Başkanı’nın, 30 Haziran'da Siderweb tarafından düzenlenen bir konferansta konuştuğu, buna göre. Cezayir, Mısır, Libya, İsrail, ABD ve Kıbrıs gibi ülkelerde DRI üretimi için beş modüle kadar yatırım yapma olasılığını değerlendirmek üzere çalışmaların sürdüğünü açıkladığı kaydediliyor. Gozzi, gaz maliyetleri nedeniyle İtalya'da DRI üretmenin ekonomik olarak uygun olmadığını, ancak İtalyan çelik üreticilerinin karbondan arındırma sürecinin bir parçası olarak sürekli bir tedarik sağlamaları gerektiğini ve olası yatırıma ilişkin kararın 2023 gibi erken bir tarihte alınabileceğini açıkladığı aktarılıyor. Gozzi’nin “Her bir DRI modülü 700 milyon dolara mal olabilir; bu nedenle kararın çok dikkatli alınması gerekir. Bu konuda İtalyan yetkililerle de konuşuyoruz,” dediği belirtiliyor. ( Kallanish, 04 Temmuz 2022 )

Baogang, Çin'in İlk CCUS Proje İnşaatına Başladı

Baotou Steel (Baogang) Group’un, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) projesinin ilk aşamasının temelini attığı, söz konusu projenin, çelik sanayiinin Çin'deki ilk CCUS tanıtım projesi olduğu ifade ediliyor. Birinci aşamanın, toplam 614 milyon CNY (92 milyon $) yatırıma mâl olacağı ve 500.000 ton/yıl karbondioksit yakalama kapasitesine sahip olacağı, sonraki iki adımın ise, sırasıyla 500.000 ton/yıl ve 1 milyon ton/yıl kapasite ekleyeceği anlaşılıyor. Endüstriyel atık baca gazından yakalanan karbon dioksitin, Baogang'ın karbonizasyon çelik cürufunun kapsamlı kullanım projesinin yanı sıra, petrol ve gaz teşvik projeleri için boru hatları aracılığıyla taşınacağı kaydediliyor. ( Kallanish, 04 Temmuz 2022 )

Simec Brezilya’daki Uzun Mamul Tesisinin Kapasitesini Artırmak İçin 300 Milyon $ Yatırım Yapıyor

Meksikalı çelik üreticisi Simec, Brezilya’da yer alan Pinda tesisinin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 300 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu. Uzun mamul üretimi yapan tesisin üretim kapasitesi söz konusu yatırımla birlikte yıllık 500.000 mt’dan yıllık 1 milyon mt seviyesine yükselecek. Yeni kapasite 2024 yılının Haziran ayında devreye alınacak. Yatırım kapsamında kurulacak yeni elektrik ark ocağı ve haddehane Alman teknoloji standartlarına uygun olarak Çin’de üretilecek. Simec’in Brezilya’da ArcelorMittal ve Gerdau’dan sonra en büyük üçüncü uzun mamul üreticisi olduğu ve ülkede birden fazla tesisi bulunduğu biliniyor. ( SteelOrbis, 04 Temmuz 2022 )

Worldsteel: Rüzgâr Enerjisi, Çelik Sanayiinin Sürdürülebilir Kalkınmaya Ulaşması İçin Gerekli Olacak

Dünya Çelik Derneği’nin (Worldsteel), iklim değişikliğinin etkisini hafifletmede yenilenebilir enerji teknolojilerinin kritik olduğunu ve bu yenilenebilir enerji ile ilgili inşaatların, çok sayıda çelik gerektireceğini belirttiği ifade ediliyor. Aslında, çelik üretiminin bir miktar karbon yaydığını ve bu nedenle, çelik sanayiinin çevre üzerindeki etkisinin nasıl azaltılacağının, birçok çelik üreticisinin ana sorunu olduğunu ifade eden Worldsteel’in, rüzgar enerjisinin fosil yakıtların kullanımını ve karbon emisyonlarını azaltabileceğini kaydettiği bildiriliyor. Dolayısıyla rüzgâr enerjisinin, rüzgâr gücüyle çelik üreten bir döngü hedefine ulaşmaya yardımcı olabileceği ve bu yeşil çeliğin yenilenebilir enerji tesisi inşasında kullanılacağı kaydediliyor. Her şeyden önce, çelik üretiminin daha az karbon yoğun, daha ucuz ve daha verimli bir geleceğe doğru ilerleyeceği vurgulanıyor. ( Yieh/Worldsteel, 04 Temmuz 2022 )

ABD Enerji Bakanlığı Çelikte Karbonsuzlaştırma Fonunu Hazırlıyor

ABD Enerji Bakanlığı’nın (DOE), çelik dahil Amerikan sanayi sektörünü karbondan arındırma çabalarını destekleyeceği ve ABD'yi net sıfır karbon emisyonu hedefine doğru ilerletecek bir finansman fırsatı duyurusu yayınlayacağını belirttiği kaydediliyor. Sanayi sektörünün, mevcut durumda enerji ile ilgili yerli karbondioksit emisyonlarının üçte birini oluşturduğunu belirten DOE'nin yeni finansman fırsatı duyurusunun, Amerika'nın hayati endüstrilerinin karbon ayak izini küçültebilecek bir dizi karbonsuzlaştırma teknolojisinin ilerlemesini destekleyeceği ifade ediliyor. DOE’nin, endüstriyel karbonsuzlaştırma için dört temel yol belirlediği; bunların enerji verimliliği, endüstriyel elektrifikasyon, düşük karbonlu yakıtlar, hammaddeler ve enerji kaynakları, karbon yakalama, kullanma ve depolama olduğu aktarılıyor. Programın, endüstriler arasında, cevher bazlı veya hurda bazlı demir-çelik üretim faaliyetlerinde karbonsuzlaştırmayı sağlayan ve diğer mevcut demir-çelik üretiminde yardımcı ve termal proseslerini temiz yakıt veya elektrik kullanmaya yönelten gelişmelere odaklanacağı belirtiliyor. ( Kallanish, 05 Temmuz 2022 )

Hindistan Çelik Bakanlığı Yerel Çelik Sektörüne Karbon Salımını Azaltmak İçin Süreli Eylem Planı Hazırlaması Direktifini Verdi

Hindistan Çelik Bakanlığı’nın yerel çelik sektörüne karbon salımını azaltmaya yönelik bir eylem planı hazırlaması talebinde bulunduğu öğrenildi. Hükümet ve çelik üreticileri arasında yakın zaman önce gerçekleştirilen bir görüşmede sektörden konuya ilişkin inisiyatif alması istendi. Hindistan’ın geçtiğimiz yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP26) verdiği taahhütleri yerine getirebilmesi için söz konusu eylem planına ihtiyaç duyduğu belirtiliyor. Hindistan 2070 yılına kadar net sıfır karbon salımı hedefini gerçekleştireceğini taahhüt ediyor ve dolayısıyla yerel çelik sektörünün karbon salımını azaltmaya yönelik süreli bir eylem planını devreye alma zorunluluğu bulunuyor. Hükümet ve sektör arasında gerçekleştirilen görüşmede, demir ve çelik sektörünün küresel karbon salımının %8’inden sorumlu olduğu ve yerel çelik üreticilerinin yeşil hidrojen kullanarak ve karbon yakalama ile depolama teknolojilerini hızlı bir şekilde devreye alarak yeşil çelik üretimini artırmasının gerekliliği vurgulandı. ( SteelOrbis, 05 Temmuz 2022 )

İTÜ, ÇİB ve MATİL’den Üniversite-Sanayi İşbirliği

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) ve Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları (MATİL) arasında Ar-Ge merkezi inşa edilmesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı. Çelik sektöründe katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, metal ve metal dışı sektöründeki etkinliğin artırılabilmesi, ortak eğitimlerin gerçekleştirilmesi, Ur-Ge ve Ar-Ge çalışmalarının yapılması kapsamında, İTÜ'ye ait Arı Mola 1 Mevkiinde Hidrojen Taşıma ve Depolanmasında kullanılacak çelik ve metallerin test Ar-Ge Merkezi inşa edilmesi ve MATİL tarafından işletilmesi amacıyla Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB), Matil Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları (MATİL) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol çerçevesinde ÇİB, MATİL ve İTÜ'nün çalışma alanlarında beraberce saptayacakları konularda yürütücülüğü ÇİB ve MATİL tarafından üstlenilen ulusal veya uluslararası seviyede eğitim, etüt, araştırma ve teknoloji uygulama geliştirme veya faaliyetleri gibi alanlarda beraberce ve işbirliği içinde çalışması, ülkenin uluslararası düzeyde metal ve metal dışı sektöründeki etkinliğin artırılabilmesi için komşu ve yakın ticari ilişkilerin sürdüğü diğer ülkeler başta olmak üzere ÇİB ve MATİL tarafından gerek görülen tüm ülkelerin kamu ya da özel kuruluşlarıyla projeler gerçekleştirilmesi, metal ve metal dışı malzemelerin akreditasyon işlemlerinin beraberce ve işbirliği içinde gerçekleştirilmesi, metal ve metal dışı malzemeler özelinde proje geliştirilmesinin teşvik edilmesi, laboratuvar altyapısı ve üniversite sanayi iş birliklerinin geliştirilmesi, benzeri alanlarda iş birliği yapılması ve araştırma projelerinin oluşturulmasına yönelik çerçevenin oluşturulması, eğitim ve teknoloji konu başlıklı projelerin gerçekleştirilerek azami ölçüde fayda sağlanması hedefleniyor.

İşbirliği kapsamında, teknolojinin ülkeye metal ve metal dışı malzemeler üretiminin etkin biçimde değerlendirilebilmesi için her çeşit laboratuvar, teknik altyapı teknokent ve pilot ölçekte çözümler üretilmesine yeni ürün veya kullanım alanı için malzeme geliştirilmesine, standardizasyon oluşturulmasına yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Anlaşma, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek için kurulacak Ar-Ge merkezinin kurulumundan sonra 10 yıl boyunca geçerli olacak. Protokol kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan bilimsel, teknolojik araştırma ve projelerle ilgili olarak taraflar birbirlerinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm ortağı olacaklar. Kurulacak merkezin tüm genel giderlerinin ÇİB ve MATİL tarafından karşılanacağı belirtildi. (DÜNYA, 08 Temmuz 2022 )

 

( Kaynak: TÇÜD Günlük Bülten )

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ