Çelik Sektöründe 2022 - 40. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2022 - 40. Haftanın Öne Çıkanları 


Kriz Önlemleri İle İlgili Farklı Yaklaşımlar, AB’de Şartları Dengesizleştiriyor

Bir çelik fabrikası temsilcisinin, her Avrupa ülkesi tarafından uygulanan farklı kriz önlemlerinin Avrupa Birliği'nin oybirliğiyle hareket etme fikrine zarar verme olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Kuzeybatı Avrupalı bir çelik üreticisinin üst düzey yöneticisinin, AB birliğine zarar verebileceğinden korktuğu bir eğilim konusunda "Enerji bölgesel bir maliyet faktörüdür ve dikkatli olmazsak ulusal bir faktör haline gelir," dediği bildiriliyor. Alman hükümetinin, ulusal endüstriyi enerji maliyetleri ve Ukrayna'daki savaşın diğer sonuçları konusunda desteklemek için 200 milyar €'luk (194 milyar dolar) bir “koruyucu paket” duyurduğu ifade ediliyor. Almanya’nın yardımının iç talebi canlandıracağını, aynı zamanda sanayilerini desteklemek için daha az paraya sahip ülkelerde Almanya dışındaki fiyatlandırma üzerinde baskı yaratacağını savunan yöneticinin, sonunda bu durumun, Avrupalılar arasında eşit olmayan şartlar yaratacağını söylediği kaydediliyor. Yaptırımlar ve koruma önlemlerinin, AB genelinde oybirliğiyle hareket edilmesi gereken bir diğer konu olduğunu belirten yöneticinin, Avrupa Komisyonu'nun Rus menşeli slabın yasaklanmadan önce iki yıllık bir ödemesiz süre verme kararını eleştirdiği ve bu kararın, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Avrupa çelik üretim kapasitesinin %20-25'inin devre dışı kaldığı bir zamanda gerçekleştiğine dikkat çektiği bildiriliyor. Yöneticinin “Özünde bu karar, Ruslara ait haddehanelerin düşük maliyetli Rus slabı ile yerel piyasa fiyatlarını düşürme kabiliyetine sahip olduğu anlamına geliyor,” diye yorumda bulunduğu anlaşılıyor. ( Kallanish, 11 Ekim 2022 )

IREPAS Başkanı: Küresel Uzun Mamul Piyasasının Durumu Ne Yazık Ki Kötüye Gidiyor

SteelOrbis 2022 Sonbahar Konferansı & 87. IREPAS Toplantısı 9 Ekim tarihinde Monako’da 39 çelik üreticisinden 107 temsilci ve 43 hammadde tedarikçisinden 69 temsilci olmak üzere 400’ün üzerinde katılımcıyla başladı. Küresel uzun çelik üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS’ın Başkanı Murat Cebecioğlu açılış konuşmasında küresel uzun mamul piyasasının durumunun arz fazlası, enerji fiyatları ve enflasyon açısından kötüleştiğini, yetersiz talep nedeniyle stokların beklenenden daha uzun sürede tükendiğini söyledi. Cebecioğlu, “Durum dramatik, önümüzde büyük bir belirsizlik var,” dedi. En son Mayıs ayının sonunda İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda piyasada arz fazlasının görülmeye başladığı vurgulanmıştı. Enerji fiyatları özellikle Avrupa’daki üretimi olumsuz etkilemeye başlarken, enflasyon da tüketimi olumsuz etkileyen bir diğer faktör olmuştu. Cebecioğlu, başta AB olmak üzere neredeyse her yerde enerji fiyatlarında benzeri görülmemiş bir artış kaydedildiğini belirtti. Yakın zamanda üretim kesintilerinin beklendiğini, bunun da talepte kaydedilen düşüşü dengeleyeceğini ve ardından fiyatlarda büyük artışlar kaydedilebileceğini ifade etti. Rusya’nın çelik ihracatının fiyatların seyrini etkilemeye devam edeceğini belirten IREPAS Başkanı, dünya çapındaki çoğu üreticinin pazar erişiminin sınırlı olmasından ve özellikle Rusya’nın tutarsız fiyatlarıyla yeni pazarlar aramasından dolayı yüksek düzeyde rekabetle karşı karşıya kaldığını bildirdi. Küresel uzun mamul piyasasının önümüzdeki birkaç çeyrekte büyük bir belirsizliklerle karşılaşacağını kaydeden Cebecioğlu, tesis kapanışlarının arttığını, bu nedenle arz-talep dengesine beklenenden daha erken ulaşılabileceğini ifade etti. ( SteelOrbis, 11 Ekim 2022 )

Sürdürülebilirlik 'Uzun Çelik Sektörü İçin Henüz Bir Öncelik Değil'

7 Ekim Cuma günü görüş belirten kaynaklara göre, uzun çelik sektöründeki alıcıların hem yeşil çelik ürünleri satın alıp hem de kullanımları mevzuatta yazılı olmadıkça rekabetçi kalamayacaklarını belirttikleri aktarılıyor. Yeşil çelik girişimlerinin başarısının ve yeşil çeliğe yönelik iştahın yassı ve uzun çelik ürünlerinde aynı seviyede görülmediği ifade ediliyor. Yeşil çelik girişimlerinin, yassı ürün segmentinde önemli ölçüde ilgi gördüğü, söz konusu durumun, büyük oranda otomotiv sektörü üzerinde inşaat sektörüne kıyasla sürdürülebilir hale gelmesi için daha fazla baskı olmasından kaynaklandığı bildiriliyor. Otomobil üreticilerinin, yassı çelik ürünleri için önemli bir Pazar olduğu ve belirli bir tarihe kadar net sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşma sözü verdikleri, ancak uzun çeliğin ana alıcıları olan inşaat şirketleri aynı şeyi yapmadığı vurgulanıyor. Otomobil üreticileri için net sıfır emisyona ulaşma hedefinin önemli bir kısmının, yeşil çelik gibi daha sürdürülebilir malzemelerin satın alınmasını gerektirdiği aktarılıyor. COP26'da otomotiv üreticileri Ford, Mercedes-Benz ve Volvo’nun, 2035 yılına kadar yeni araç satışlarında net sıfır emisyon elde etme sözü verdikleri, buna ek olarak benzer şekilde, Şubat 2022'de Salzgitter’in, Alman otomobil üreticisi BMW ile 2026'dan itibaren düşük karbonlu çelik tedariki için bir anlaşma imzaladığı belirtiliyor. Bununla birlikte, otomotiv sektöründe sürdürülebilirliği yönlendiren baskıların mevcut durumda, ana inşaat demiri tüketicisi konumundaki inşaat sektöründe geçerli olmadığı anlaşılıyor. ( Fastmarkets, 12 Ekim 2022 )


 ( Kaynak: TÇÜD Günlük Bülten )

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ