Çelik Sektöründe 2023 - 42. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2023 - 42. Haftanın Öne Çıkanları


EUROFER, Çelik Sanayiinin Varoluşsal Zorluklarına Çözüm Bulmak İçin Sağlam Bir AB-ABD Küresel Düzenlemesi Çağrısında Bulunuyor

Avrupa Çelik Derneği’ne (EUROFER) göre 20 Ekim'de Washington'da yapılması planlanan AB-ABD Zirvesi’nin, dünya çapında çelik sektörünün karşı karşıya olduğu iki varoluşsal zorluğun üstesinden gelmek için küresel bir çözümün önünü açması gerektiği ve söz konusu iki zorluğu, piyasa dışı kapasite fazlalığı ve karbon yoğunluğu olarak nitelendirdiği ifade ediliyor. EUROFER, yalnızca güçlü, uluslararası bağlayıcı bir anlaşmanın, hükümet destekli, karbon yoğunluklu fazla kapasitenin 600 milyon tona ulaştığı yeni küresel bağlama yeterince yanıt verebileceğini belirtti. 

EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, "Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından açık bir rehberlik sağlayacak ve Sürdürülebilir Çelik ve Alüminyum Küresel Düzenlemesi’nin (GASSA) temel unsurlarını içerecek iddialı bir çerçevenin ana hatlarını çizen geçici bir anlaşmanın duyurulmasını bekliyoruz. Ayrıntıların önümüzdeki aylarda üzerinde çalışılması gerekecek. GASSA, ortak bir vizyona sahip transatlantik ortaklarını birbirine bağlayan uluslararası bir anlaşma olmalı ve aynı zamanda birbirine yakın ticaret politikaları ve tedbirleriyle benzer düşüncelere sahip diğer ülkelere de açık kalmalıdır. Tek başına gerçekleştirilen bireysel eylemlerin kapasite fazlalığı ve karbondan arındırma üzerinde küresel bir etkisi olamaz” dedi. Son zamanlarda OECD’nin, kapasite fazlalığının, 600 milyon tonu (toplam OECD çelik kapasitesinden daha fazla) aştığı küresel çelik pazarının bozulmasıyla ilgili ciddi endişelerini dile getirdiği ve bu kapasite fazlasının, esas olarak Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunduğu belirtiliyor. Ayrıca, pazar dışı yeni kapasite genişletmeleri, öncelikle çok karbon yoğun, geleneksel kömür bazlı fırınlara odaklanıyor.

2026 yılına kadar 150 milyon tonluk çelik kapasitesinin daha faaliyete geçmesi planlanırken, küresel çelik talebinin zayıf kalması bekleniyor.

Eggert, "CO2 emisyonlarını onlarca yıldır sabit tutan bu yeni kapasite, tek başına tüm AB çelik sanayiinin toplamından daha fazla CO2 emisyonuna sebep olacak ve AB çelik sanayiinin 2050'ye kadar olan tüm emisyon azaltma çabalarını yalnızca üç yıl içinde silecek," diye vurgu yaptı. EUROFER’e göre, bugün küresel çelik endüstrisinin, küresel CO2 emisyonlarının %10'undan fazlasından sorumlu olduğu ve AB çelik üretiminin, buna yalnızca küçük bir katkıda bulunduğu (toplam küresel çelik emisyonlarının %6'sı) ifade ediliyor. Küresel çelik sanayii ve diğer büyük endüstriyel emisyon kaynakları, 2050 yılına kadar karbondan arındırılmazsa, BM'nin 1,5 ve hatta 2 santigrat derecelik artışın altında kalma yönündeki iklim hedefine ulaşılamayacağı aktarılıyor.

Eggert, "GASSA, küresel çelik endüstrisinde önemli emisyon azaltımlarına ulaşmak için benzersiz ve belki de tek fırsattır. AB çelik sanayii, şu anda en savunmasız durumda; son on yılda AB'de ve dış pazarlarda yaklaşık 30 milyon ton satış kaybetmiş durumda. Karbon nötrlüğe geçiş yapmak ve AB'nin stratejik özerklik hedefini sürdürülebilir bir şekilde desteklemek için etkili bir GSSA'ya ihtiyacımız var. Geleneksel ticaret araçları amaca uygundur, ancak bunların amacı küresel piyasa dışı kapasite fazlasını ele almak değildir; Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) ise şartları eşitleme konusundaki etkinliğini hâlâ kanıtlaması gerekmektedir", ifadesinde bulundu. ( EUROFER, 16 Ekim 2023 )

Demir Cürufu Kullanımı, Karbon Emisyonlarını Azaltıyor

Almanya Duisburg merkezli Euroslag, Avrupa Birliği ve İngiltere tarafından 2022 yılında 38,5 milyon metrik ton demir cürufu ürettiğini, üretilen bu cürufların inşaat malzemesi ya da gübre olarak kullanabileceğini öne sürdü. Bunun, çelik endüstrisinin yan ürünlerinin 2000 ile 2022 arasındaki dönemde 1,1 milyar tondan fazla doğal kayanın yerini aldığı anlamına geldiği söylendi. Ayrıca, Portland çimento klinkeri yerine granüle yüksek fırın cürufu kullanılması, 408 milyon tonluk emisyonun önlenmesini sağladı. Geçtiğimiz yıl yüksek fırın cürufu, 38,5 milyon tonluk demir cürufunun 21,3 milyon tonunu oluşturdu. Bunun 17,57 milyon tonu (%82,5) çimento ve betonda, 3,07 milyon ton trafik yolu yapımında ve 0,66 milyon ton diğer kullanımlar için kullanıldı. Toplam 17,0 milyon ton çelik üretimi cürufunun 12,07 milyon tonu (%70,2) yol inşaatına, 2,20 milyon ton metalurji işine, 1,57 milyon ton gübreye, 0,67 milyon ton çimento ve betona ve 0,69 milyon ton diğer uygulamalara gitti.  Avrupa Demir Cürufu Üreticileri ve İşleyicileri Birliği EUROSLAG Başkanı ve FEhS Yapı Malzemeleri Enstitüsü Genel Müdürü Thomas Reiche'a göre, "Özellikle inşaat sektöründe ikincil hammaddeler yoluyla kaynakların korunması ve iklime zarar veren CO2 emisyonlarının azaltılması olağanüstü ekolojik ve ekonomik öneme sahiptir." Reiche, demir cüruflarının kullanımının buna önemli bir katkı sağladığını söyledi ve EUROSLAG'ın önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak muazzam zorlukların üstesinden gelmek için çok taraflı olarak çalıştığını, "her şeyden önce çelik endüstrisinin dönüşümü, araştırma ve ulusal ve Avrupa yönetmeliklerinde düzenlemeler yoluyla" çalıştığını ekledi. ( SteelRadar, 18 Ekim 2023 )

Avusturya Kurumları Hurda Analizini Araştırıyor

Avusturyalı çelik üreticileri ve araştırma kurumlarının, hurda seçiminin yapay zeka ve spektral analiz yoluyla iyileştirilmesine yönelik bir araştırma projesi başlattıkları haber veriliyor. InSpecScrap adlı projenin, çelik üreticisi voestalpine, inşaat demiri üreticisi Marienhütte'nin yanı sıra TU (Teknik Üniversite) Graz araştırma enstitüleri, Joanneum Araştırma, Know Center ve yeterlilik merkezi K1-MET'i kapsadığı ifade ediliyor. Avusturya Metalurji ve Malzeme Derneği (ASMET) ve voestalpine'in Donawitz tesisine ev sahipliği yapan Styria’nın, eyalet hükümeti tarafından "Green Tech X" adlı yarışmadaki on projeden biri olarak başlatıldığı kaydediliyor. Bu nedenle InSpecScrap "yeşil" çelik trendinden faydalanıyor ve bu trendi tamamlıyor. Projenin lansman etkinliğinde katılımcıların, halihazırda hurda sahasında bulunan hurdanın bileşimi ve kalitesine ilişkin tüm özellikleri tespit etmeyi hedeflediklerini açıkladıkları kaydediliyor. ( Kallanish, 18 Ekim 2023 )

Duferco Yeni Fabrikasının Açılışını Yapıyor

İtalyan profil üreticisi Duferco Travi e Profilati, Brescia yakınlarındaki San Zeno Naviglio tesisinde kapasite ve sürdürülebilirliği artıran yeni Akıllı Profil Üretim (SMB) haddehanesinin açılışını yaptı. SMS tarafından tedarik edilen yeni SMB haddesi, şirketin ürün yelpazesini genişletme, kaliteyi artırma ve kapasiteyi yükseltme hedeflerini karşılıyor. Şirket, uluslararası düzeyde profiller için "en iyi maliyetli üretici" olmayı planladığını belirtiyor. Yeni tesis, toplam 250 milyon € (264 milyon $) yatırımla 700.000 ton/yıl kapasiteye sahip. San Zeno Naviglio tesisinin büyük bölümü temiz enerji kullanacak. Duferco, bir rüzgar enerjisi üreticisi ile uzun vadeli bir enerji alım anlaşması imzaladı ve bu anlaşma, tesiste kurulu fotovoltaik kapasite ile birleştiğinde değirmenin tamamen yenilenebilir enerji ile çalışmasını sağlayacak. Bu sayede karbon ayak izi azaltılacak ve yılda 28.000 ton CO2 tasarrufu sağlanacak. Tesis dijitalleştirildi ve "sıfır atık" politikası doğrultusunda üretim sürecini ve enerji tüketimini optimize etmek için yapay zeka kullanacak. Duferco Başkanı Antonio Gozzi, "Tesis, enerji ve su tasarrufu sağlamak ve ürün kalitesinin yanı sıra güvenliği de garanti altına almak için en modern dijital teknolojileri ve veri analizini kullanıyor. Çelik endüstrisinde inovasyon ve sürdürülebilirlik el ele gidiyor. İnsan faktörü, odaklanma, empati, yetkinlik, kararlılık makinenin yerini alamayacağı vazgeçilmez bileşenler olsa bile, yapay zeka çığır açan bir paradigma değişimine yol açmıştır" dedi. (SteelRadar, 19 Ekim 2023 )

Kobe Steel Kakogawa Tesisindeki Yüksek Fırınında Karbon Emisyonunu %25 Azalttı

Japon çelik üreticisi Kobe Steel, Nisan-Haziran döneminde test ettiği yeni bir teknolojiyle Kakogawa tesisinde bulunan 4.844 m³'lük yüksek fırınında karbon emisyonunu %25 oranında azalttığını açıkladı. Test sürecinde Kobe Steel Group mühendislik birimi tarafından geliştirilen Midrex sıcak briketlenmiş demir üretim teknolojisi ve çelik birimi tarafından geliştirilen yüksek fırın teknolojisi kullanıldı. Söz konusu teknolojiler diğer şirketlerin yüksek fırınlarında da kullanılıyor. Buna ek olarak, söz konusu teknolojinin test sürecinde dünyanın en düşük kok oranı (230 kg/tHM) da elde edildi. Şirket karbon emisyonunun biraz daha azaltılması ve karbon azaltma maliyetlerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere düşük karbonlu yüksek fırın teknolojilerini geliştirmeye devam edeceğini belirtti. ( SteelOrbis, 20 Ekim 2023 )


( Kaynak: TÇÜD Günlük Bülten )

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ