Çelik Sektöründe 2016-32. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-32. Hafta’nın Öne Çıkanları

İran, DRI’ye İhracat Vergisi Uygulamayı Planlıyor

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı’nın çelik üreticileri ile bir araya geldiği toplantıda, bakanlık yetkililerinin, DRI ihracatına %15 oranında vergi uygulamasının ihtimal dahilinde olduğunu belirttikleri haber veriliyor. Söz konusu uygulamanın, iç piyasada DRI fiyatlarının düşmesine yol açacağı, ayrıca DRI kapasitesinin oldukça büyümesine rağmen, lojistik ve teknolojik sorunlardan dolayı İran’ın bu alandaki ihracat potansiyelinin belirsiz olduğu kaydediliyor. ( Metal Expert, 25 Temmuz 2016 )

Çin, Devlet Güdümlü Firmaların Kapasitesini %10 Azaltmayı Hedefliyor

Devlet Güdümlü Varlıkların Denetim ve Yönetimi Komisyonu (SASAC) Başkanı Xiao Yaqing’in, Çin’in bir sonraki hedefinin, iki yıl içinde merkezi hükümet güdümlü tüm firmaların kapasitelerini %10 oranında azaltmak olduğunu açıkladığı ifade ediliyor. Çin’in çelik kapasitesinin ilk defa 1 milyar ton seviyesini 2012 yılında aştığı ve mevcut durumda 1,2 milyar tona yaklaştığı, kapasite fazlalığının büyük bir kısmına devlet güdümlü çelik üretim firmaların sebep olduğu kaydediliyor. Kapasite kapatmanın yanı sıra, Çin’in işgücünü %20 oranında azalmayı da planladığı belirtiliyor. Çin’in, geçtiğimiz yıllarda kapasite fazlalığını azalttığı yönündeki açıklamalarına rağmen, 2016 yılının Haziran ayında Çin’de ham çelik üretiminin %1,3 oranında artışla 100 milyon ton gibi bir rekor seviyeye ulaştığı haber veriliyor. ( Kallanish, 25 Temmuz 2016 )

POSCO, İran Çelik Projesinin Fizibilite Çalışmasını Eylül Ayında Bitirmeyi Planlıyor

Güney Kore’de yerleşik POSCO’nun, İran’da yerleşik çelik üretim tesisi Kohan Diar Parsian Steel’in inşası için gerekli olan fizibilite çalışmasını Eylül ayında bitirmeyi planladığı ifade ediliyor. Temmuz ayının başında POSCO’nun, yassı ürün tesisi olması planlanan Pars Kohan Diar Parsian Steel’in (PKP) fizibilite çalışmasını Eylül ayında bitirmeyi hedeflediklerini açıkladığı, söz konusu çalışmanın sonuçlarına göre POSCO’nun projeye devam edip etmeyeceğine karar vereceği, ayrıca Mayıs ayında POSCO ve PKP arasında mutabakat anlaşması imzalandığı rapor ediliyor. PKP projesinin iki aşaması olduğu, ilk aşamanın FINEX teknolojisi kullanarak yılda 1,6 milyon ton HRC üretim yapacak entegre tesisinden oluştuğu; ikinci aşamanın ise 600.000 ton kapasiteli CRC ve HDG tesisinin kurulmasını kapsadığı belirtiliyor. ( Metal Expert, 25 Temmuz 2016 )

Çin’in Çelik Üretimi, Çevre Denetlemesinden Etkilenmedi

Çin hükümetinin, kapasite fazlalığının azaltılmasına yönelik kontrollerin sıkılaşacağını açıkladığı, ancak aşırı sıkı çevre denetlemelerinin, şimdiye kadar herhangi bir çelik üretim tesisinin kapanmasına yol açmadığı bildiriliyor. Temmuz ayının ortalarından itibaren Çinli yetkililerin, ülkedeki yedi eyalette faaliyet gösteren tesislerde yılsonuna kadar, toplamda 33 milyon ton çelik üretim kapasitesini devre dışı bırakmaya karar verdikleri ve kapasite fazlalığını toplamda 45 milyon ton civarında azaltmayı planladıkları kaydediliyor.

2016 Yılına Ait Kapasite Fazlalığı Azaltma Planı,

Eyalet
Miktar ( milyon ton )
Hebei
14.220
Liaoning
6.020
Sichuan
4.200 per 2016-2017
Jiangsu
3.900
Yunnan
3.760
Hubei
2.280
Shandong
2.270
Toplam
33 milyon tondan fazla

Söz konusu programa dahil olan tesislerin, Temmuz ayı sonunda onaylanacağı, ancak Çin’de kapasite fazlalığını en etkili şekilde çözmesi düşünülen çevre denetlemelerinin amacına ulaşamadığı ve mevcut kapasitenin azaltılmasıyla doğrudan bir ilişkisinin olmadığı haber veriliyor. Çevre denetlemelerinin amacına ulaşamamasının nedeninin, denetlemelerin yeterince etkili olmamasından ziyade, Çin hükümetinin üretim kesintilerine hazır olmamasından kaynaklandığı, bunun yerine hükümetin, Çin’de üretim kapasitesine hiçbir etkisi olmayan, köhne ve kullanılmayan teçhizatları devre dışı bırakmayı seçtiği belirtiliyor. 2016 yılının başında başlayan yeni çevre denetlemelerinin, şimdiye kadar herhangi bir tesisin kapanmasına yol açmadığı, aynı zamanda Çin’de hava kirliliğinin sınırı aştığı ve yüzlerce tesisin çevre kirliliği düzenlemesine uymamasına rağmen, söz konusu tesislere üretim süreçleri sekteye uğramadan ceza uygulandığı rapor ediliyor. ( Metal Expert, 26 Temmuz 2016 )

Çin’de “Zombi” Tesisler Yeniden Canlanıyor

Mart–Nisan döneminden bu yana, kapatıldığı düşünülen çelik üretim tesislerinin çoğunun, piyasadaki kısa vadeli toparlanmanın ardından yeniden üretim faaliyetlerine başladıkları, bunun sonucu olarak ham çelik üretiminin oldukça yükseldiği ve Haziran ayında rekor seviyeye ulaştığı ifade ediliyor. Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan (NDRC) bir uzmana göre, kredi gevşetme ve ilk çeyrekte yükselen fiyatların çelik üretimini tetiklediği, ayrıca zombi olarak tanımlanan pek çok tesisin yeniden kâr etme ihtimali gördüğü ve söz konusu tesislerin stoklarını boşaltmamanın yanı sıra, günlük çelik üretim miktarlarını 4.000 ton seviyesine çıkardıkları haber veriliyor. Diğer taraftan Çin’in önümüzdeki üç yıl içinde 345 devlet güdümlü zombi tesisi devre dışı bırakmayı hedeflediği, ancak çelik kapasitesinin yarısını özel tesislerin oluşturduğu ve merkezi hükümetin söz konusu tesislere yaptırım yapamayacağı bildiriliyor. Çin’in 2015 yılında kapasite fazlalığını 90 milyon ton seviyesinde azalttığı vurgulanıyor. ( Kallanish, 26 Temmuz 2016 )

Çin Çelikte Frene Basıyor

Çin Sanayi Bakanı Yardımcısı Feng Fei, ülkede yılın ilk yarısında ham çelik üretim kapasite fazlasının 13 milyon ton düşürüldüğünü, ancak bunun yıllık hedefin üçte biri kadar olduğunu ve kapasite azaltma çalışmalarının yılın ikinci yarısında hızlanacağını söyledi. Çin’in kömür ve çelik üretiminde kapasite fazlasını azaltma planlarının mimarı olarak bilinen Feng, düzenlenen basın toplantısında ülkesinin 2016 yılı için koyduğu kapasiteyi 45 milyon ton azaltma hedefine ulaşacağından emin olduğunu söyledi. Feng, “Genel olarak yılın ilk yarısında çalışmamızın odağı misyon planlanmasıydı ve ikinci yarıda hedefleri bölüştürüp, politikalar hazırlamaktan gerçekten kapasite azaltımına kadar yapacağımız uygulamalarla yeni bir döneme gireceğiz” dedi. Yılın başında sanayi bakanının yayınladığı resmi rakamlara göre, Çin’in 1,13 milyar ton toplam çelik üretim kapasitesi bulunuyor. Kapasite geçen yıl 804 milyon ton olan üretimin çok üzerinde yer alıyor. Çin orta vadede çelik üretim kapasitesini 2020 yılına kadar 100 milyon ile 150 milyon ton arasında azaltmayı planlıyordu. Ancak Feng, gelecek beş yılda kapasitenin 140 milyon ton azaltılmasının beklendiğini ifade etti. ( Dünya, 26 Temmuz 2016 )

Çin’de Yerleşik Çelik Firmalarının Görücü Usulü Evliliği Başlamadan Çatırdadı

Çin hükümetinin, Çin’de yerleşik çelik üreticileri arasında rekabet gücü en yüksek, en modern ve küresel kapasite fazlalığından nasibi almış olan çelik üreticisini, zarar etmesinin yanı sıra, borç batağına sağlanmış rakibini kurtarmaya zorladığı ve kredi analistlerinin söz konusu olası şirket evliliğinin başarısız bir evlilik olacağını değerlendirdikleri haber veriliyor. Çin’de yerleşik ikinci en büyük çelik üreticisi konumundaki Baosteel Group ve ülkedeki en büyük altıncı çelik üreticisi olan Wuhan Iron and Steel Group’un, 26 Haziran tarihinde birlikte yeniden yapılandırma yapmayı planladıklarını borsada ayrı ayrı duyurdukları bildiriliyor. Söz konusu devlet güdümlü tesislerin, konu ile ilgili detay vermedikleri, ancak sanayi uzmanlarının, Çin hükümetinin devlet güdümlü tesislerin sayısını azalmak amacıyla Baosteel’den Wuhan Steel’in tamamını ya da bir kısmını devralmasını istemiş olma ihtimali üzerinde durdukları kaydediliyor. İki firmanın yeniden yapılandırılış şeklinin hükümetin, devlet güdümlü tesislerin baskın olduğu diğer ağır sanayileri nasıl şekillendireceğine dair ipucu vermesi bakımından önemli olduğu belirtiliyor. Buna ek olarak yatırımcıların, Baosteel’in olası birleşme sonrasında, Wuhan Steel’in yüksek maliyetli üretim faaliyetlerini durdurma yetkisinin olup olmayacağını ya da işgücünü korumak adına kârlılığın feda edilip edilmeyeceğini gözlemleyecekleri değerlendiriliyor. Baosteel ve Wuhan Steel sözcülerinin konu ile ilgili olarak yorum yapmayı kabul etmedikleri, ancak her iki firmaya da yakın olan kaynakların, firmaların önümüzdeki aylarda tam birleşmeye kadar tüm seçenekleri değerlendirecekleri yönünde duyum aldıkları açıklanıyor. Diğer taraftan her iki firmanın da söz konusu yeniden yapılandırma kararını hoş karşılamadıkları, Baosteel’in kendi kârlılığını sürdürmekte zorlandığı bir zamanda, bir başka firmanın sorumluluğunu sırtlamak istemediği, Wuhan Steel’in ise kontrolünü bir başkasına devretmeye sıcak bakmadığı vurgulanıyor. (Reuters, 28 Temmuz 2016 )


( TÇÜD Günlük Bültenleri’nde yer alan, bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ