Çelik Sektöründe 2016-35. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-35. Hafta’nın Öne Çıkanları

ArcelorMittal ve SAIL’in Hindistan’daki Otomobil Çeliği Ortaklığı Aralık Ayında Faaliyete Geçecek

Hint haber ajansı Press Trust of India’nın (PTI) yaptığı açıklamaya göre, Dünyanın lider çelik ve maden şirketi ArcelorMittal ve Hindistan'ın önde gelen çelik şirketi Steel Authority of India Limited’in (SAIL) Hindistan’da faaliyet gösterecek olan otomobil çeliği ortaklığı bu sene aralık ayında üretime başlayacak. ArcelorMittal ve SAIL geçen sene mayıs ayında Hindistan'da ortak bir otomotiv çeliği üretim tesisi açmak üzere mutabakat anlaşması imzaladı. Söz konusu ortaklıkta Hindistan'ın hızla büyüyen otomotiv sektörüne ileri teknoloji ürünler sağlayacak olan son model bir soğuk haddeleme tesisi ve diğer bitirme hatları inşa edilecek. Bu senenin başında ise, Hindistan’da bakanlıklararası bir grup, ArcelorMittal ve SAIL arasında çıkmaza giren ortaklık görüşmeleri için çözüm üretmek ve ortaklığı hızlandırmak amacıyla bir toplantı düzenledi. ( SteelOrbis, 15 Ağustos 2016 )

İran, Baosteel ile Çelik ve Maden Alanında İşbirliği Yapmayı Düşünüyor

İran Maden ve Mdencilik Sanayii Kalkınma ve Yenileme Örgütü’nün (IMIDRO), Çin’de yerleşik çelik devi Baosteel’in, İran ile çelik ve maden arama sektöründe işbirliği yapmakla ilgilendiğini açıkladığı haber veriliyor. Baosteel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Chen Zaigen’in, Imidro Yönetim Kurulu Başkanı ve Baosteel’in üst düzey yöneticileri ile yaptığı toplantıda söz konusu işbirliğinin, Çinli ve İranlı yetkililerin ikili ilişkileri geliştirme kararını destekler nitelikte olduğunu belirttiği kaydediliyor.

İran’ın, 2025 yılına kadar, yılda 55 milyon ton çelik üretim kapasitesine ulaşmak istediğini ve söz konusu hedefi gerçekleştirmeye yönelik hammadde tedarikini sağlamak için maden arama sektöründe geniş çaplı projelerin başlatıldığını belirten Imidro Başkanı Mehdi Karbasian’ın, maden arama faaliyetleri sayesinde İran’ın demir cevheri rezevlerinin önümüzdeki yıla kadar %30-50 oranında artacağını öngördüğü bildiriliyor.

İran’ın konsantre demir cevheri üretiminin, İran yılının ilk dört aylık döneminde %16 oranında artışla 9.61 milyon tona yükseldiği, ayrıca İran Çelik Üreticileri Derneği’ne göre, ülkenin 3.3 milyar ton mevcut, 2.5 milyar ton ise ileriye dönük demir cevheri rezervlerinin bulunduğu rapor ediliyor. Aynı zamanda İran’da yerleşik doğrudan indirgenmiş demir üretimi yapan çelik üreticilerinin, iç piyasadaki kapasitenin yetersiz olması nedeniyle yılda 10 milyon ton pelet ithal etmeleri gerektiği ve bu sebeple İran’ın, yılda 39 milyon ton ek peletleme kapasitesi oluşturarak, yabancı yatırımcıları demir cevheri ve maden arama faaliyetlerine teşvik ettiği rapor ediliyor. (Kallanish, 16 Ağustos 2016)

İran’da Yeni Bir Uzun Mamul Üreticisi Faaliyet Göstermeye Başlayacak

İran’da yerleşik Kavir Damghan Steel Complex’in (KADASCO), çelik üretim tesisinin açılışının ardından sonbaharda ticari kütük tedarik etmeyi planladığı, firmanın, nihai uzun mamul üretimine başlamayı hedeflemesi nedeniyle, piyasaya ticari yarı ürünleri sadece geçici olarak tedarik edeceği bildiriliyor. KADASCO’nun, gerekli tüm işlemleri tamamladığı ve olan 300.000 ton kapasiteli tesisin Eylül ayında açılacağı, sözkonusu tesisin ilk aşamada 150 mm kütük üretimine başlayacağı, ayrıca üretilen yarı ürünlerin, tesis uzun mamul üretimine geçene kadar iç piyasada satılacağı kaydediliyor. Buna ek olarak KADASCO’nun, 300.000 ton kapasiteli nervürlü demir tesisi için görüşmeler yaptığı, ancak nervürlü demir tesisinin ne zaman açılacağı hususunda bir bilginin mevcut olmadığı, ayrıca firmanın, 300.000 ton kapasiteli DRI modülü inşa etme gibi bir planının da mevcut olduğu ve sözkonusu planın önümüzdeki altı ay içerisinde hayata geçirileceği yönünde bilgi veriliyor. Uzun mamul üretimine başladıktan sonra KADASCO’nun, hem iç hem de dış piyasaya uzun mamul tedarik etmeyi planladığı, ancak tesisin coğrafik konumu nedeniyle Güney limanlarına sevkiyatların yüksek maliyet nedeniyle, ihracat faaliyetlerinin sorun teşkil edebileceği rapor ediliyor. ( Metal Expert, 17 Ağustos 2016 )

İranlı Çelik İhracatçıları Slab Satışlarında Başarı Yakaladı, Brezilya İşbirliğini Teşvik Ediyor

İran’da yerleşik en büyük çelik üreticileri olan Khouzestan Steel Company KSC) ve Mobarakeh Steel Company (MSC)’nin, mevcut İran yılın sonuna kadar çelik ihracatını büyütme planı uyarınca slab ihracatını arttırdıkları, firmaların sadece ihracat miktarlarını yükseltmekle kalmadıkları, aynı zamanda ihracat rotalarını da genişlettikleri ifade ediliyor. 

Slab satışlarındaki çeşitlilik konusunda en başarılı firmanın KSC olduğu ve firmanın dış piyasaya yönelik sevkiyatlarda ( toplam 625.000 ton) kütük ve slab ihracatının payı ile ilgili bilgi vermeyi kabul etmemesine rağmen, mevcut İran yılında (20 Mart-20 Temmuz) firmanın yassı mamul üretiminde kullanılan yarı ürün ihracat payının oldukça yükseldiğinin tahmin edildiği, sözkonusu çıkarımın yeni ihracat rotalarının ortaya çıkmasıyla desteklendiği haber veriliyor. Haziran-Temmuz döneminde KSC’nin, Brezilya’da yerleşik ve yüksek fırınındaki üretim faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle kaynak sıkıntısı yaşamakta olan Companhia Siderurgica Nacional’a (CSN), sırasıyla 80.000 ton ve 50.000 ton slab ihraç ettiği, ayrıca firmanın Uzak Doğu’ya da düzenli slab ihracatı yaptığı kaydediliyor. 

Dünya’nın en büyük yarı ürün ihracatçısı konumundaki Brezilya’nın, İranlı slab tedarikçileriyle işbirliğinin geliştirilmesine açık olduğu bildiriliyor. KSC Uzak Doğu ve Brezilya’ya yönelik ihracata öncelik verirken, MSC’nin Avrupa piyasasına odaklandığı, firmanın İtalya’da yerleşik Marcegaglia ile bir anlaşma imzaladığı ve sözkonusu anlaşmanın HRC tedarikinin yanı sıra ayda 20.000-30.000 ton slab sevkiyatını kapsadığı, ayrıca Avrupa’nın İran çıkışlı HRC’ye anti-damping davası açması göz önünde bulundurularak, slab ihracatının MSC’nin Avrupa piyasasındaki konumunu korumasını sağlayabileceği rapor ediliyor. (Metal Expert, 17 Ağustos 2016 )

Çin’in Hubei Eyaleti Kapasite Fazlalığını Azaltma Planını Yayımladı

Hubei eylaetinin yerel yönetiminin, çelik ve kömür sanayindeki kapasite fazlalığını azaltma planını yayımladığı ve eyaletin üç yıl içerisinde 2.99 milyon ton ham çelik kapasitesini kapatacağını açıkladığı ifade ediliyor.

Hubei Eyaletinin Kapasite Kapatma Faaliyetleri 2015-2017

Firma - 2015 ham çelik üretimi (t) - Ekipman Kapasite (t/y) - Son tarih
Wuhan Hexing Metal Products Co. -132.000 - 35t EAO - 300.000 - 2017
Wuhan Minguang Metal Products – 21.000 - 35t EAO – 250.000 - 2017
Hubei Danfu Iron & Steel - n/a - 2x40t EAO – 300.000 2017
Chibi Minfa Construction Material Co. – 47.000 - 5x25t EAO – 600.000 - 2017
Yangxin Huabao Iron & Steel – 17.000 - 1x20t EAO; 2x30t EAO  - 30.000 - 2017
Macheng Xinxin Precision Casting – 55.000 - 70t EAO – 300.000 - 2017- 2018
Huangshi Zhonghong Iron & Steel – 158.000 - 50t EAO – 400.000 - 2017- 2018
Shishou Shunfa Iron & Steel – 293.000 - 40t EAO – 400.000 - 2017- 2018

Toplam 723.000 – 2.980.000

Kapasite kullanımını, ürün kalitesini, yüksek kalite ürün tedarikini ve ekonomik durumu düzeltmek için Hubei’nin önümüzdeki üç yıl içerisinde ham çelik kapasitesini 2,99 milyon ton azaltacağı, ancak sözkonusu plana Wuhan Iron and Steel’in ham çelik üretiminin dahil olmadığı, ayrıca eyaletin 2016 yılında ilave 2,28 milyon ton kapasite kesintisi planladığı haber veriliyor. Demir üretiminde kullanılan 400 metreküp veya altındaki yüksek fırınların, 30 ton ve altı konverterlerin yanı sıra elektrik ark ocaklarının kapatılacağı ya da devre dışı bırakılacağı bildiriliyor. Hubei eyaletinin ham çelik üretiminin ilk yarıda %4 oranında artışla 15,06 milyon tona ulaştığı vurgulanıyor. ( Kallanish, 17 Ağustos 2016 )

Hindistan’ın Çelik Üretimi, Önümüzdeki 5 Yıl İçerisinde Artacak

Araştırma şirketi BMI Research’ün, çelik tüketen sektörlerde talebin iyileşmesi ve hükümetin desteğiyle Hindistan’ın çelik üretimindeki büyümenin önümüzdeki beş yıl içinde hız kazanacağını öngördüğü kaydediliyor. BMI’nin tahminlerine göre, 2016-2020 yılları arasında Hindistan’da yıllık çelik üretiminin, 2011-2015 yılları arasındaki %5,3’lük artışa kıyasla % 7,3 oranında büyüyeceği, söz konusu büyümenin inşaat ve otomotiv sektörünün yanı sıra altyapı sanayiinde talebin yukarı yönlü seyrini sürdürmesinden kaynaklanacağı haber veriliyor. Buna ek olarak BMI’nin, Hindistan’da çelik üretiminin 2016 yılındaki 92,7 milyon ton seviyesinden, 2020 yılına kadar 127,1 milyon tona çıkacağı ve ülkenin küresel çelik üretimindeki payının, 2020 yılında %5,8’den %7,8’e yükseleceğini öngördüğü bildiriliyor. Ayrıca BMI’nin tahminlerinin, Dünya Çelik Derneği’nin (worldsteel) Hindistan’ın çelik tüketiminin artacağı yönündeki öngörüleriyle örtüştüğü, worldsteel’in Hindistan’ın çelik tüketiminin hem 2016 hem de 2017’de %5,4 oranında artış göstererek, 2017 yılında 88,3 milyon tona yükseleceğini tahmin ettiği rapor ediliyor. Öte yandan, bu yıl çelik üretiminde beklenen artışın henüz gerçekleşmediği ve 2016 yılının ilk yarısında Hindistan’ın ham çelik üretiminin 46,4 milyon ton seviyesinde bulunduğu ve söz konusu miktarın geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla sadece %2,7 daha yüksek olduğu açıklanıyor. ( Metal Expert, 18 Ağustos 2016 )

Voestalpine Kuzey Amerika’daki Yatırımlarını Artırıyor

Avusturyalı çelik üreticisi Voestalpine AG, Almanya merkezli bir otomobil üreticisinden aldığı 500 milyon $’lık siparişi yerine getirebilmek için Kuzey Amerika’daki iki tesise 60 milyon $’dan fazla yatırım yapacağını duyurdu. Bu kapsamda şirket, 2014 yılında Georgia, Cartersville’de açılan otomobil yedek parça tesisinin üçüncü büyüme aşamasına girdiğini ve aynı zamanda Alabama, Birmingham’da yeni bir tesis için de yatırım yapmaya başladığını açıkladı. Söz konusu yatırımlarla birlikte şirket, 2020 yılına kadar iki bölgedeki istihdamı 400 kişi civarında artıracağını ve aynı zamanda NAFTA bölgesindeki gelirini 1,2 milyar €’dan (1,35 milyar $) 3 milyar €’ya (3,38 milyar $) çıkarmayı planladığını belirtti. ( SteelOrbis, 18 Ağustos 2016 )


( TÇÜD Günlük Bültenleri’nde yer alan, bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ