7-8-9-10. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARI’NDA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

  
7-8-9-10. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARI’NDA DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

Beş Yıllık Kalkınma Planları’nda Demir Çelik Sektörü dizisine şöyle bir giriş yapmıştım:

Ülkemizde planlı kalkınma dönemi 1962 yılı sonunda başlamıştır.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda şu açıklamalar yer almıştır:

“Türkiye’de Planlı Kalkınma Dönemi;

İnsan hak ve hürriyetlerini, milli dayanışmayı, sosyal adaleti, ferdin ve toplumun huzur ve refahını gerçekleştirmeyi ve teminat altına almayı mümkün kılacak bir demokratik düzeni kesin olarak seçmiş olan Türk Milletinin, Anayasamızda açık ifadesini bulan iktisadi ve sosyal hayatı, keyfi ve plansız davranış tecrübelerine son verip adalete, tam .çalışma esasına ve herkesin insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına göre düzenleme arzu ve azmine uygun olarak :

Milli tasarrufu artırmak, yatırımları toplum yararına, gerektirdiği önceliklerle, yöneltmek ve iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleştirmek üzere Birinci Beş. Yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Planı hazırlanmıştır.

Asıl amaç, sosyal meselelerin çözümü ve genel refah seviyesinin yükseltilmesidir. Ancak, bütün kaynakların başlangıçta buna yöneltilmesi amaca ulaşılmasını geciktirir. Zira, önemli olan, bu amaca uzun sürede yöneltilecek kaynakları en yüksek seviyeye çıkarmaktır. Bu sebeplerle bazı konularda kısa süre içinde fedakarlık yapılması, bunların uzun süre açısından ele alınmaları ve hedeflerin perspektif plan çerçevesinde uzlaştırılması gerekir. Temel hedefimiz; sosyal adalet, istihdam ve dış ödeme dengesinin yüksek bir gelir seviyesinde gerçekleştirilmesidir.”

1962 yılında başlayan planlı dönemde bugüne kadar 10 plan hazırlanmıştır. Kamu için emredici, özel sektör için yol gösterici mahiyette olan kalkınma planları bugün için eski etkinliğini yitirmiş olsa da, içerdikleri bilgiler, hedefler ve önlemler ile daima yararlı başvuru kaynağı olmuştur.

Bu husus Demir Çelik Sektörü için de geçerlidir. Bu noktadan hareketle, Kalkınma Planları’nın demir çelik sektörü ile ilgili bölümlerini özetleyerek da olsa bir araya getirmenin, yıllar içinde sektörün gelişimini nasıl yönlendirebildiğini veya yönlendiremediğini anlamak açısından yararlı olacağını düşünüyorum.

Sonraki dönemde gelişen Stratejik Planlama çalışmalarında da geçerli olduğu gibi, aslında ortaya konan Kalkınma Planı Raporları’ndan önemlisi bu planların hazırlanması sürecidir. Sektörün tüm ilgililerinin bir araya gelerek daha iyi tanışmasını, fikir alışverişi yapmasını sağlayan bir platform olarak oluşturulan İhtisas Komisyonları ile önemli yararlar sağlanmıştır.”

Şu ana kadar ilk altı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nın demir çelik sektörü ile ilgili kısmını paylaştım.

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ile birlikte planlama yaklaşımında da değişikliğe gidilmiş ve ana planlarda sektörel ayrımdan vazgeçilmiştir. Bu nedenle;

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 1996 - 2000
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 2001 – 2005
Dokuzuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2007 -2013
Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı 2014 -2018

metinleri içinde demir çelik sektörüne özel bölümler bulunmamaktadır.

Buna karşın Kalkınma Bakanlığı web sitesinden 8,9 ve 10. Beş Yıllık Kalkınma Planları’na ait Demir Çelik Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK)  Raporlarına ulaşabilmek mümkündür.
  
14.11.2016
Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ