Çelik Sektöründe 2016-52. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-52. Hafta’nın Öne Çıkanları

Yassı Çelik Ürünlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ Yayımlandı

Yassı Çelik Ürünlerin Denetimine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: Sgm-2016/37) 10 Aralık 2016 tarih ve 29914 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, imal edilerek piyasaya arz edilecek olan bazı yassı çelik ürünlerinin tebliğ koşullarına uygunluğunun denetlenmesine imkan sağlıyor. Buna göre, tebliğ kapsamına giren,

· Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünler (rulo halinde olmayan); Kalınlığı 15 mm geçen, dikdörtgen ve kare şeklinde kesilmiş.
· Galvanizli rulo ve levha sac.
· Boyalı rulo ve levha sac.
· Galvanizli dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçen).
· Galvanizli dilme sac (genişliği 500 mm’yi geçmeyen).
· Boyalı dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçen).
· Boyalı dilme rulo sac (genişliği 500 mm’yi geçmeyen).

ürünlerinin, ürün sertifikaları ile birlikte satışının yapılması koşulu getirilmiş bulunuyor. Tebliğe göre, ürün sertifikasında,

· İmalatçı firmanın unvanı ve adres bilgileri.
· Üretim partisinin izlenebilirliğini sağlayan lot numarası veya döküm numarası yahut ürünü tanımlayıcı bilgileri.
 · Üretim partisine uygulanan uluslararası ve ulusal standartların numarası veya müşteri teknik şartnamesinin kodu.
· Üretim partisine ait muayene veya test raporunun numarası.
· Ürünün üretimine ilişkin ilgili standardında belirtilen fiziksel ve kimyasal özellikleri ve bu özelliklere ilişkin istenilen değerleri karşılayan muayene sonuçları.
· Ürün sertifikasının özgün tanımlama kodu, düzenleme tarihi ve yetkili personelin onayı.

bilgilerinin yer alması zorunlu tutuluyor. Tebliğde belirtilen yassı çelik ürünlerin izlenebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla ürün partisinin üzerinde belirtilen lot veya döküm numarasının veya ürünü tanımlayıcı bilgilerin ürün sertifikasında da bulunması ve eşleşmesi gerektiği; Tebliğ hükümleri çerçevesindeki ürünlerin, denetiminde ve denetim sonucunda ürünlerin ilgili Tebliğe uygun olmaması halinde, 4703 sayılı Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı ve Tebliğ’in yayımlandığı 10 Aralık 2016 tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe gireceği ifade ediliyor. ( Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 12 Aralık 2016 )

Moody’s, ABD Çelik Sanayiinin Görünümünü Negatiften Durağana Çevirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in, ABD çelik sanayiinin görünümünü negatiften durağana çevirdiği ve Moody’s’in görünümünü yükseltmesinin, yükselen fiyatlar ve tesislerin kapasite kullanım oranlarındaki artışın yanı sıra, azalan ithalattan kaynaklandığı ifade ediliyor. Moody’s Kıdemli Başkan Yardımcısı Carol Cowan’ın, ABD çelik sanayiinin 2017 yılında bu yılki olumlu gelişmelerin üzerine inşa etmeye devam edeceğini öngördüğü belirtiliyor. ABD’de HRC fiyatlarının, geçtiğimiz haftaki 560 $/tondan 600 $/tona yükseldiği ve geçen yılın aynı dönemindeki 355 $/tondan % 69 oranında artış gösterdiği belirtiliyor. Öte yandan ABD’de yerleşik tesislerin kapasite kullanım oranlarının, 2 Aralık Cuma günü ile biten haftada % 68.9 seviyesinde bulunduğu ve Moody’s’in sözkonusu seviyenin 2017 yılında %70-74 aralığına ulaşacağını tahmin ettiği bildiriliyor. İç piyasada beklenenden yüksek seviyede gerçekleşen üretimin, çelik ithalatının ilk on aylık dönemde % 19 oranında düşüşle 27.50 milyon tonda kalmasından kaynaklandığı açıklanıyor. Moody’s’in, ithalattaki düşüşün, ABD’li çelik üreticilerinin başarılı sonuçlar aldıkları ticari davalardan kaynaklandığını belirttiği vurgulanıyor. (Metal Bulletin, 12 Aralık 2016 )

Baotou, Soğuk Haddeleme Projesini Devreye Aldı

Baotou Iron & Steel’in, 3,53 milyon ton kapasiteli yüksek kalite yassı ürün projesini tamamen devreye aldığı ve söz konusu tesisin Batı Çin’de otomobil ve beyaz eşya sektörlerine çelik tedarik edeceği duyuruluyor. Baotou’nun, söz konusu projeye 2014 yılının Nisan ayından bu yana 1,16 milyar dolar yatırım yaptığı ve 3,52 milyon ton soğuk haddeleme kapasitesine ek olarak projede, yılın başlarında devreye alınan asitleme, tavlama ve iki sürekli sıcak daldırma galvanizleme hattının da bulunduğu açıklanıyor. Baotou Group Başkanı Wei Shuanshi’nin, söz konusu projenin Baotou’nun yerli demir, niobyum, nadir element ve diğer kaynaklara erişim avantajına sahip olduğunu belirttiği ve firmanın küresel çapta en büyük nadir element alaşımlı çelik üreticileri arasına girmeyi hedeflediği ifade ediliyor. ( Kallanish, 12 Aralık 2016 )

Moody’s: Avrupa ve Rusya Çelik Piyasalarının 2017 Yılı Görünümü Olumsuz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, fiyat düşüşü, karlılık baskısı ve devam etmekte olan ithalat baskısı nedeniyle Avrupa çelik piyasasının 2017 yılı için görünümünün olumsuz olduğunu açıkladı. Bununla birlikte Moody’s, Rusya çelik piyasasının 2017 yılı görünümünün de yerel talepteki düşüş nedeniyle olumsuz olduğunu bildirdi. Antidamping vergilerine rağmen, Avrupa’da çelik ithalatının önümüzdeki yıl da artmaya devam edeceğini belirten Moody’s, bu durumun Avrupalı çelik üreticilerinin fiyatlarına ve karlarına baskı uygulayacağını ifade etti. Moody’s, Avrupa çelik piyasasının görünümünü etkileyen diğer faktörleri ise, çelik fiyatlarındaki canlanmanın sürdürülebilirliği konusundaki belirsizlik, 2017’de talep artışında beklenen %1 civarındaki zayıf artış ve artan hammadde maliyetlerinin karlılığı tehdit etmesi olarak açıkladı. Rusya ile ilgili olarak ise Moody’s, ülkedeki yerel çelik talebinin ekonomi, tüketici güveni ve satın alma gücü dengelenene kadar zayıf kalmasını beklediğini bildirdi. Ayrıca Moody’s, ülkenin ihracat pazarlarındaki ticaret koruma önlemlerinin de Rus çelik üreticileri için tehdit oluşturduğunu belirtti. (SteelOrbis, 12 Aralık 2016 )

SteelOrbis, 13 Aralık 2016 MPI: Çin’in Çelik İhracatı 2017 Yılında Düşecek

Çin Metalurjik Planlama ve Araştırma Enstitüsü’nün (MPI), Çin’in net ihracatının 2016 yılında kayda değer ölçüde düşeceğini öngördüğü ve 2016 yılının ikinci yarısında Çin’in ihracatında ticari engellerin etkilerinin göze çarpmaya başlamasının, ihracatı azaltacak önemli bir faktör olacağını belirttiği ifade ediliyor. MPI’nin, bu yıl net ihracatın 95 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini ve 2017 yılında % 7,9 oranında düşüşle 87,5 milyon tona gerileyeceğini öngördüğü bildiriliyor. 2016 yılının 11 aylık döneminde net ihracatın 88,66 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği vurgulanıyor. Ayrıca MPI’nin, küresel çelik talebinin 2016 yılındaki 1 milyar 525 milyon tondan % 0,6 oranında artarak, 2017 yılında 1 milyar 534 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiği, söz konusu öngörünün, 2016 yılında Çin’in net ihracatının küresel çelik tüketimindeki payının % 6,2’den % 5,7 ‘ye düşeceğine işaret ettiği kaydediliyor. ( Kallanish, 13 Aralık 2016 )

2017 Yılının İlk Çeyreği İçin Koklaşabilir Taş Kömürünün Referans Fiyatı 85 $/ton Yükseldi

Koklaşabilir taş kömürünün 2017 yılının ilk çeyreği için referans fiyatının dün belirlendiği, yeni seviyenin, 4. çeyreğe kıyasla 85 $/ton ya da % 42,5 seviyesinde daha yüksek olduğu bildiriliyor. Avustralya’da yerleşik Glencore ve Kanadalı Teck Resources’ın, Oaky Creek ve Standard çıkışlı koklaşabilir kömürü Japonya’da yerleşik Nippon Steel & Sumitomo Metal’e fob 285 $/ton seviyesinde tedarik edecekleri haber veriliyor. Buna ek olarak Peabody Energy’nin, PCI kömürünü fob 200 $/tondan satışa sunarken, alım bağlantısı tekliflerinin, fob 180 $/ton seviyesini geçmediği, öte yandan spot fiyatların, fob 172-175 $/ton aralığında bulunduğu ifade ediliyor. ( Metal Expert, 13 Aralık 2016 )

Özbal Boru ve Erciyas Birleşiyor

Çelik boru üreticisi Özbal Çelik Boru yapılan çalışmalar sonucunda mali durumun ileriye dönük olarak sürdürülemez olması nedeniyle yeniden yapılanma gereği doğduğunu ve bu kapsamda şirketin Erciyas Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ile devir yolu ile birleştirilmesine karar verildiğini açıkladı. Özbal Boru’dan yapılan açıklamada, “bu birleşme neticesinde, sağlanacak lojistik avantajlardan dolayı, gerek iç pazarda gerekse de dış pazarlarda yeni yapının rekabetçi konumu güçlendirilmiş ve sipariş süreçlerinde de esneklik imkanı sağlanmış olacak” denildi. Özbal Boru, 2015 yılının kasım ayında %51 hissesini Erciyas Holding’e devretmek için anlaşma imzalamıştı. ( SteelOrbis, 13 Aralık 2016 )

2017 Yılında Çin’de Çelik Üretimi ve Talebinde Düşüş Görüleceği Öngörülüyor

Çin Metalurjik Sanayi Planlama ve Araştırma Enstitüsü’nün (MPI), 2017 yılında Çin’in çelik üretiminde ve talebinde düşüş yaşanacağını, ardından demir cevheri talebinin de azalacağını öngördüğü, buna ek olarak MPI’nin, yerli çelik üreticilerinin rekabetçilik sıralamalarına ilişkin tahminini belirttiği aktarılıyor.

MPI’nin, 12 Aralık tarihindeki basın toplantısında 2017 yılında çelik sanayiine ilişkin öngörülerinin yanı sıra 2016 yılı sektör değerlendirmelerini yayımladığı ve otomotiv sektörünün çelik talebinin büyüdüğü az sayıda sektörden biri olmaya devam edeceğini, ancak söz konusu büyümenin yavaşlayarak tek haneye düşeceğini öne sürdüğü kaydediliyor. Altyapı yatırımlarının çelik ray talebini artıracağını, ancak diğer başlıca çelik tüketen sektörlerde ise talebin düşüş yaşayacağını belirten MPI’nin, 2016 yılında Çin’in toplam çelik talebinin, % 0,9 oranında artışla 670 milyon ton seviyesinde gerçekleşeceğini, öte yandan önümüzdeki yıl % 1,5 oranında düşüşle 660 milyon tonda kalacağını tahmin ettiği ifade ediliyor.

Son olarak MPI’nin, Baowu Iron & Steel, Shagang, Hebei Iron & Steel, Xinxing Ductile Iron Pipes, Rizhao Iron & Steel ve Citic Pacific Special Steel’in, 2017 yılının en rekabetçi çelik üreticileri olacağını dile getirdiği vurgulanıyor. ( Kallanish, 14 Aralık 2016 )

Çelik Üretiminin Yan Ürününden Yapılan Çimento, Büyük Ölçüde CO2 Azaltımına Öncülük Edebilir

Çelik üretiminin, dünya çapında her yıl 100 milyon ton civarında cüruf ürettiği, ve söz konusu atık dağının büyük ölçüde çöp yığını oluşturduğu belirtiliyor. Eindhoven Teknik Üniversitesi (TU/e) yapı malzemeleri profesörü Jos Brouwers’ın, sanayi ortaklarıyla çimento üretilip üretilemeyeceğini araştırmak için çalışmakta olduğu, başarılı olması durumunda, Hollanda'da araç trafiğinden yıllık olarak açığa çıkan CO2 emisyon miktarından daha fazlası kadar azaltım sağlanabileceği ifade ediliyor.

Ham demirin çelik haline dönüştürülmesiyle, yılda 125 milyon ton civarında üretilen çelik cürufunun, çoğu atık yığını oluştururken yalnızca küçük bir bölümünün kullanıldığı kaydediliyor. Profesör Jos Brouwers’ın, söz konusu durumu, mineralojik kompozisyonunun çimentoya çok benzemesi nedeniyle israf olarak gördüğü rapor ediliyor. Cürufun, çimento ile aynı bileşenleri farklı oranlarda barındırdığı ve çimento sanayiinin küresel toplam emisyonların %5’ini oluşturan çok yüksek miktarlarda CO2 salımı yaptığı bildiriliyor. Bu nedenle ekstra CO2 emisyonu olmayan çelik cürufunun, çimento ile ikame edilmesinin çevre ve sanayi açısından olumlu sonuç vereceği açıklanıyor. 

Ancak bunun gerçekleşmesinden önce, Brouwers’ın ekibinin bir takım bilimsel ve teknik engellerin üstesinden gelmek zorunda oldukları, ilk olarak araştırmacıların, çelik cürufunun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yakından incelemek için en yeni yöntemler kullanacakların, aynı zamanda çimento benzeri nitelikler açısından farklı katkıların neler getirebileceğine detaylı bir şekilde analiz edecekleri aktarılıyor. Daha sonra bu bilgiyi ve hesaplama modellerini yeni çimento ve beton çeşitlerini tasarlamak ve test etmek için kullanacakları rapor ediliyor. Brouwers’ın, çelik üretim sürecini ayarlayarak çelik cürufu bileşimini değiştirmenin önemli olduğunu; çelik kalitesinin sürekliliğinin ve cüruf özelliklerinin daha elverişli olmasının sağlanabileceğini belirttiği vurgulanıyor. ( SteelGuru, 15 Aralık 2016 )

KARDEMİR Genel Müdürlüğüne Ercüment Ünal Atandı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Genel Müdürlüğü görevine Ercüment Ünal atandı. Fabrikanın, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Ünal'ın vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevine asaleten atandığı belirtildi. Açıklamada, "Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nü vekaleten yürütmekte olan Ercüment Ünal, 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle asaleten atanmıştır. Satış ve Pazarlama Koordinatörlüğü'nü vekaleten yürüten Reyhan Özkara da asaleten atanmıştır. Şirketimizin Yatırımlar ve Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Nüvit Gürkan Gürpınar ise 16 Aralık 2016 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi. Uğur Yılmaz'ın 24 Ekim 2016'da bu görevden ayrılmasının ardından fabrikada Ticari Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmekte olan Ercüment Ünal, Genel Müdürlük görevini vekaleten yürütüyordu.

Geri alım için ayrılacak fon

Fabrika tarafından KAP'a yapılan diğer bir açıklamada ise "Yönetim kurulumuz tarafından, yatırımcılarımızı korumak amacıyla şirketimizin, borsada nominal bedeli 50.000.000 TL tutarına kadar kendi paylarından geri alımının gerçekleştirilmesine ve geri alım için ayrılacak fonun en fazla 50.000.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. (BloombergHT/Fortune Turkey/Dünya, 16 Aralık 2016 )

Hebei Iron & Steel, Sırbistan’daki Tesisine 2017 Yılında 120 Milyon Dolar Tahsis Edecek

Çinli çelik devi Hebei Iron & Steel Group Başkanı Yu Yong’un (Hesteel Group), 2017 yılında Sırbistan’daki yassı mamul tesisi Hesteel Serbia Iron & Steel llc Belgrade’a (eski Zelezara Smederevo) 120 milyon dolar tahsis etmeyi planladığı aktarılıyor. Sözkonusu fonun, üretimi daha da geliştirmek için yeniden inşa faaliyetlerinin yanı sıra, ekipman ve teknolojilerin temin edilmesine yönelik olacağı bildiriliyor. Hesteel’in, Sırbistan’daki tesisi Haziran ayında satın aldığı ve tesise 300 milyon dolardan fazla yatırım yapmayı ve üç-dört yıl içinde üretim kapasitesini 2,1 milyon ton seviyesine yükselmeyi hedeflediği ifade ediliyor. ( Metal Expert, 16 Aralık 2016 )


( TÇÜD Günlük Bültenleri’nde yer alan, bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ