Çelik Sektöründe 2018 - 5. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2018 - 5. Haftanın Öne Çıkanları

2018 Yılında Çin’de Çelik İşleyen Sanayilerin Çelik Tüketiminin Yavaşlaması Bekleniyor
Çin Metalurji Sanayii Planlama ve Araştırma Enstitüsü’nün (MPI) tahminine göre 2017 yılında çelik talebindeki artıştan sonra, 2018 yılında her çelik işleyen başlıca sanayide tüketimdeki büyümenin kayda değer seviyede yavaşlayacağı duyuruluyor. MPI’ye göre geçtiğimiz yıl reel çelik tüketiminin % 7,7 oranında artışla 725 milyon tona sıçradığı, söz konusu sıçrayışın beklenenden daha hızlı gerçekleşen ekonomik büyümeden kaynaklandığı, Çin’in GSYİH’sinin, % 6,5 seviyesindeki tahmine kıyasla geçtiğimiz yıl % 6,9 oranında artış gösterdiği, bunun sonucunda da çelik tesislerinin yüksek seviyedeki iç satışlardan ve sürekli yükselen kârdan yararlandıkları kaydediliyor. Çelik tesislerinin çoğunun mali sonuçlarını oldukça yükselttikleri ve hatta zarar eden pek çok tesisin güçlü iç piyasa sayesinde kâra dönmeyi başardıkları ifade ediliyor.

Diğer taraftan bu yılın Çinli çelik üreticileri için geçtiğimiz yıl gibi olmayacağının tahmin edildiği, çelik tüketiminin sadece % 0.7 oranında artışla 730 milyon tona gelmesinin beklendiği, söz konusu tahminin 2018 yılında ekonomik büyümenin daha yavaş olacağı yönündeki öngörü ile paralel olduğu; Çin’in GSYİH büyüme hedefini %6,5 seviyesinde belirlediği bildiriliyor. Bu bağlamda, % 7,5 oranında artış gösteren ve geçtiğimiz yıl Çin’in toplam çelik tüketiminin % 53’ü aşan kısmını kapsayan inşaat sektöründen gelen çelik talebinin, 2018 yılında sadece 1 milyon ton ya da % 0,3 oranında artmasının beklendiği, buna ek olarak Shanghai Ganglian E-commerce analisti Jerry Zeng’e göre inşaat sektörüne yönelik yatırımların bu yıl hafifçe azalmasının beklendiği aktarılıyor.
En büyük ikinci çelik tüketicisi konumundaki makine sektörünün ise 2018 yılında çelik alımlarını sadece % 1,5 oranında artışla 136 milyon tondan 138 milyon tona yükseltmesinin beklendiği belirtiliyor. Son olarak Jerry Zeng’in, makine, otomotiv sanayii, beyaz eşya ve diğer çelik tüketen sektörlerin daha yavaş büyümesinin beklendiğini ve bu durumda çelik piyasasının zayıflayacağını öngördüğü vurgulanıyor. ( Metal Expert, 30 Ocak 2018 )

Schmolz+Bickenbach Asco Industries’in Fransa’daki Varlıklarını Devralıyor

İsviçre merkezli vasıflı çelik üreticisi ve dağıtımcısı Schmolz+Bickenbach, Belçika merkezli vasıflı çelik üreticisi Asco Industries’in Fransa’daki varlıklarını almak için sunduğu teklifin Strasbourg mahkemesi tarafından kabul edildiğini ve 1 Şubat itibarıyla söz konusu varlıkları devralacağını açıkladı.

Schmolz+Bickenbach, Asco Industries’in Fransa’daki varlıklarının alınmasıyla birlikte, mühendislik sektöründeki faaliyetlerini güçlendirerek, Avrupa’da yüksek kaliteli vasıflı uzun çelik sektöründeki konumunu da genişleteceğini belirtti. Bahsi geçen varlıklar şirketin Avrupa vasıflı uzun çelik sektörünün konsolidasyonunda aktif bir role sahip olma stratejisi doğrultusunda alınırken, Schmolz+Bickenbach ve Asco Industries’in tesisleri arasında ürün yelpazesini ve üretim ağını entegre etmek için mükemmel olanakların bulunduğu bildirildi. Schmolz+Bickenbach’a göre, sürdürülebilir endüstriyel anlayış, tesislerin daha iyi kullanılmasını ve dolayısıyla daha verimli üretim stratejisi ve maliyet avantajı sağlayacak. Bununla birlikte, 23 Ocak’ta Avrupa Komisyonu, Schmolz+Bickenbach’ın Asco Industries’in Fransa’daki varlıklarını almasını onayladığını, yapılan teklifin, iki şirketin faaliyetleri arasındaki benzerliğin limitli seviyede olması sebebiyle rekabet konusunda endişe yaratmadığını açıkladı. İngiltere merkezli Liberty House Group da söz konusu varlıklar için teklif sunarak beş yıl içinde 300 milyon €’dan fazla yatırım yapmayı planladığını bildirmişti. ( SteelOrbis, 29 Ocak 2018 )

Gerdau, Teksas’da Bulunan Filmaşin Tesisini ve İki Alt Tesisini Optimus Steel’e Satıyor

Brezilyalı üretici Gerdau’nun, Teksas’da bulunan filmaşin tesisinin yanı sıra iki alt tesisinin Optimus Steel’e 92,50 milyon dolara satışı için bir anlaşma imzaladığı bildiriliyor. Beaumont’da bulunan tesisin yılda 700.000 ton üretim kapasitesi olduğu, buna ek olarak filmaşin ve rulo inşaat demiri üretimi yaptığı, iki alt tesisin adlarının ise Beaumont Wire Products ve Carrollton Wire Products olduğu belirtiliyor. Amerika Metal Piyasası’nda ABD iç piyasa filmaşin fiyatlarının, 24 Ocak 2018 tarihinde 10 Ocak 2018’deki fob tesis 600 $/short tondan, fob 630 $/ short tona yükseldiği rapor ediliyor. Ocak ayının başlarında Gerdau’nun, ABD’deki bazı inşaat demiri üretim üniteleri ve tesislerini 600 milyon dolar karşılığında Commercial Metals Co’ya (CMC) satmayı kabul ettiği hatırlatılıyor. ( Metal Bulletin, 01 Şubat 2018 )

Sektörlere "İthal Etme, Yerlisi Var" Denilecek

Yerli ürün hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ithal ürüne yönelen kullanıcı sektörler, bu konuda bir platform kurulması ile birlikte ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içinden karşılayabilecek. Sektörler ayrıca üreticiye ürün talebinde de bulunabilecek. İthal ürünler yerine yerli üretim malların tercih edilmesi için tedarikçilerle alıcılar arasında ürünlerin teknik özellikleri ve ebatları gibi konularda düzenli bilgi paylaşımının yapılabileceği bir platform kurulacak. Böylece, ithal ürün kullanan alıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içinden karşılayabilecek.

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan 2017-2019 dönemine ilişkin Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) Eylem Planı'ndan yaptığı derlemeye göre, ithal ürünler yerine yerli üretimin tercih edilmesi için sektörler arasında iş birliği imkânları artırılacak. Bu kapsamda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince (TOBB) ilgili sivil toplum örgütleri ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katılımıyla ortak çalışma yapılacak. Tedarikçilerle kullanıcı sektörler arasında iş birliği imkânlarının geliştirilmesini sağlayacak bir platform kurulacak. Talep üreticiye iletilecek Çalışmada, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle akademisyenler yer alacak. TOBB sektör meclisleri de sektörler arası iş birliği imkânlarını değerlendireceği bir rapor hazırlayacak.

Oluşturulacak platformda, tedarikçi sektörler ürettikleri ürünün kalitesi, standardı, ebadı gibi teknik özellikleri ya da ürün ve üretim süreçlerini geliştirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalar hakkında kullanıcı sektörleri düzenli aralıklarla bilgilendirecek. Böylece, yerli ürün hakkında daha önce yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeniyle ithal ürüne yönelen kullanıcı sektörler, ihtiyaçlarının bir bölümünü yurt içi tedarik kaynaklarından karşılayabilecek. Kullanıcı sektörler de taleplerini üreticilere iletme imkânına sahip olacak. Tedarikçi sektörler, bu sayede yurt içi talepten daha fazla pay alırken, kullanıcı sektörler yurt içi tedarik imkânlarını artırabilecek.

Yapılacak çalışmayla ham çelik üreticileriyle çelik boru üreticileri, yassı çelik üreticileriyle beyaz eşya ve makine üreticileri gibi sektörler arasında iş birliği imkânları artırılacak. Beyaz eşya ve elektronik gibi kullanıcı ve tedarikçi sektörler arasında da iş birliği kurulacak. Çalışma sayesinde, yerli tedarikçi sektörler ve kullanıcı sektörlerin değişen ihtiyaçlarıyla doğacak yeni talepler için gelecek döneme yönelik ürün ve üretim süreçleri de planlanabilecek. Ortak Ar-Ge yapılacak Şirketlerin ortak amaçlarına dönük Ar-Ge çalışmalarında iş birliği yapılması için de modeller geliştirilmesi öngörülüyor. Ortak Ar-Ge modeliyle birden fazla paydaşın içinde yer alması gereken alanlarda, ticarileşebilir ürün geliştirmek için birlikte hareket edilecek. Yurt dışında bu amaçla geliştirilen ortak Ar-Ge modelleri de incelenecek. Ortak Ar-Ge'nin, eczacılık, sağlık, tıbbi cihazlar, ileri malzemeler gibi ileri teknoloji gerektiren alanlarda öne çıkması planlanıyor. ( Dünya, 31 Ocak 2018 )

AISC, Çin’den İndüksiyon Ocağı İthalatının Yasaklanması İçin Çağrıda Bulundu

ASEAN Demir ve Çelik Konseyi’nin (AISC), ASEAN’daki hükümetlere Çin’den indüksiyon ocakları ithalatının, bölgede çelik sektörünü olumsuz yönde etkileyecek olması nedeniyle yasaklanması için çağrıda bulunduğu haber veriliyor. Çin’in artık kullanılmayan indüksiyon ocaklı tesislerini ASEAN ülkelerine taşıması nedeniyle çelik sektörünün olumsuz yönde etkilendiği göz önünde bulundurularak AISC’in, Çin’den indüksiyon ocağı ithalatının yasaklanması için ASEAN’a çağrıda bulunduğu kaydediliyor. AISC’in, söz konusu husus ile ilgili olarak ASEAN demir ve çelik sanayindeki yeni gelişmeler ile ilgili endişelerini dile getirmek istediklerini, Çin’in standart altı karbon çelik üretimi yapmak için eski indüksiyon ocaklı tesisleri bölgeye taşıdığını ifade ettiği aktarılıyor. AISC’in raporuna göre, Çin’in toplam kapasiteleri 120 milyon ton civarında olan 600 indüksiyon ocaklı üreticinin bulunduğunu tahmin ettiği, özellikle indüksiyon ocaklarının standart altı çelik üretimi yaptığı ve zararlı gaz salması nedeniyle çevre dostu olmadığı, bunun yanı sıra elektrik ark ocaklarından daha fazla elektrik tükettiği, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Çin’in bölgeye indüksiyon ocaklarını taşımasının karbon çelik üretimine uygun olmayan eski bir teknolojinin transferi ile sonuçlanabileceği vurgulanıyor. ( Metal Expert, 02 Şubat 2018 )

SSAB, LKAB ve Vattenfall Fosilsiz Çelik Üretimi İçin Pilot Tesis Kuracak

İsveçli vasıflı çelik üreticisi SSAB, İsveçli demir cevheri üreticisi LKAB ve İsveçli elektrik şirketi Vattenfall ile çelik sektöründe karbondioksit salımını azaltmak için kurduğu HYBRIT ortaklığı kapsamında Kuzey İsveç’te fosilsiz kaynaklardan elde edilen elektrikle üretim yapacak pilot tesis kurmayı planladığını duyurdu. Pilot tesisin planlanması ve tasarımı için çalışmaların bu sene bahar döneminde başlayacağı bildirildi. SSAB tarafından yapılan açıklamaya göre, tesisin plan ve tasarım çalışmaları için 20 milyon SEK (2,53 milyon $) civarında yatırım yapılması beklenirken, masrafların yarısı İsveç Enerji Ajansı tarafından karşılanacak, diğer yarısıysa SSAB, LKAB ve Vattenfall tarafından karşılanacak. İsveç Enerji Ajansı, söz konusu pilot tesis için yapılan ön fizibilite çalışmaları ve dört yıllık bir araştırma projesi için daha önce ise 60 milyon SEK (7,6 milyon $) katkıda bulunmuştu. Tesis sayesinde İsveç’te toplam karbondioksit salımının %10, Finlandiya’da ise %7 azalması bekleniyor. Karbondioksit salımlarının azaltılmasının ise Paris Anlaşması gereği İsveç için önemli olduğu belirtildi. HYBRIT CEO’su Mårten Görnerup, İsveç Luleå’da pilot fosilsiz çelik tesisinin ve Norrbotten’de demir cevheri kaynaklarının kurulması için plan ve tasarım sürecinin başlayacağını duyurmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ve bu sene yaz döneminden önce temel atmayı hedeflediklerini ifade etti. Görnerup, bu sene bahar dönemindeyse projenin Finlandiya’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesi için imkânları araştırmaya başlayacaklarını belirtti. Bununla birlikte, SSAB, bahsi geçen pilot tesis projesinden önce de Oxelösund’daki yüksek fırınının dönüştürülmesi yoluyla İsveç’te karbondioksit salımını 2025 yılına kadar %25 civarında azaltmayı planladığını açıkladı. SSAB, 2030 ve 2040 yılları arasında da İsveç, Luleå’daki ve Finlandiya, Raahe’deki yüksek fırınlarını da yenileyerek kalan karbondioksit salımının çoğunu azaltmayı ve 2045 yılına kadar fosilsiz üretime geçme hedefine ulaşmayı hedeflediğini belirtti. ( SteelOrbis, 02 Şubat 2018 )

ArcelorMittal, 2018 Yılında Çelik Talebinin Artacağını Öngörüyor

ArcelorMittal ‘in, 2017 yılının beklenenden daha güçlü bir büyüme ile tamamlanmasının ardından 2018 yılında küresel görünür çelik talebinin yıllık % 1,5- 2,5 oranında artış göstereceğini öngördüğü bildiriliyor. ArcelorMittal’e göre, 2017 yılında küresel çelik talebinin firmanın daha önceki tahmini olan % 2,5-3 oranına kıyasla daha yüksek seviyede gerçekleşerek yıllık bazda % 3,2 oranında artış gösterdiği belirtiliyor. Çoğu bölgede çelik talebinin beklenenden daha hızlı büyüdüğü, Brezilya’nın çelik talebinin 2017 yılında ArcelorMittal’in % 2,5-3 oranındaki tahminine kıyasla %4,6 oranında artış gösterdiği, BDT’nin görünür çelik talebinin ise geçtiğimiz yıl % 2- 2,5 oranındaki tahmine kıyasla % 5,4 seviyesinde büyüdüğü ifade ediliyor. 2018 yılında ArcelorMittal’in Avrupa’da talebin % 1-2 oranında artış göstererek büyümeyi sürdüreceğini tahmin ettiği, ABD’de boru ve tüp sektörleri de dâhil olmak üzere talebin %1,5-2,5 oranında artışla toparlanacağını, Brezilya’da talebin % 6,5-7,5 gibi kayda değer bir artış kaydedeceğini ve BDT’de ise talebin % 2-3 oranında büyüme gerçekleşeceğini öngördüğü kaydediliyor. Son olarak firmanın, 2017 yılında Çin’in görünür çelik talebinin % 3,5 oranında artış ile beklenenden daha fazla büyüdüğünü, genel talebin konut sektöründe beklenen zayıflamanın güçlü altyapı, otomotiv piyasası ile kısmen dengelenmesi yönündeki öngörü ile 2018 yılında da bu seviyede (-%0,5/+%0,55) gerçekleşmesinin beklendiği aktarılıyor. ( Kallanish, 02 Şubat 2018 )

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ