SteelData - 2017 Yılında Türkiye 202 Ülkeye Çelik İhraç Etti; 95 Ülkeden Çelik İthalatı Yaptı
2017 Yılında Türkiye 202 Ülkeye Çelik İhraç Etti; 95 Ülkeden Çelik İthalatı Yaptı

SteelData verilerine göre, 2017 yılında, Türkiye'nin toplam çelik ürünleri ihracatı % 8,3 artışla 18,3 milyon ton, ithalatı ise % 6,8 düşüşle, 16,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Miktar açısından ihracatın ithalatı karşılama oranı % 96’dan % 112’ye çıktı.

İhracat
 • Yarı ürün ihracatı (kütük) 3 misli civarında artışla 858.000 tona ulaştı.
 • Uzun ürün ihracatı 0,8 milyon ton düşüşle, 9,3 milyon tona geriledi. Uzun ürünler ihracatı düşüş gösteren tek ürün grubu oldu.
 • 2017 yılında ihracatın parlayan yıldızı yassı ürünler oldu ve yassı ürün ihracatı 1,2 milyon ton (%39,1)artışla 4,3 milyon ton ile rekor seviyeye yükseldi.
 • Boru ve demir çelikten eşya ürünlerinin ihracatında da %  civarında artış yaşandı.

İthalat
 • Yarı mamul ithalatı 1,3 milyon ton düşmüş olmasına rağmen, halen 4,8 milyon ton gibi oldukça yüksek bir seviyede kaldı.
 • Uzun ürün ithalatı 0,2 milyon ton düşüşle 1,4 milyon tona geriledi.
 • Yassı ürün ithalatı ise, 0,35 milyon ton artışla, 9 milyon ton ile rekor seviyeye ulaştı.SteelData verilerine göre, 2017 yılında en büyük çelik ihraç pazarları ABD, İsrail, İtalya ve Irak oldu.
 • 2017 yılında, Türkiye 202 ülkeye çelik ihracatı yaptı.
 • 2017 yılında Türkiye'nin toplam çelik ürünleri ihracatı % 8 artışla, 18,32 milyon tona yükselirken, en büyük ihraç pazarı olan ABD'ye yönelik ihracat %22 (500.000 ton) düşüşle 1,81 milyon tona geriledi. Buna rağmen ABD en büyük ihraç pazarı konumunu sürdürdü.
 • İsrail 2. sıradaki yerini korurken, % 83 artışla 1 milyon ton sınırını aşan İtalya 5 basamak birden yükselerek 3. sıraya yerleşti.
 • İspanya'ya yönelik ihracatta da % 77 gibi oldukça yüksek bir oranda artış yaşandı.
 • Geçen yıl hiç ihracatın yapılmadığı Singapur ise, 0,54 milyon tonluk ihracat ile 9. sıradan sıralamaya girdi.
 • Geçtiğimiz yıl 2. sırada yer alan Mısır'a yönelik ihracat, Mısır'ın kısıtlayıcı uygulamaları nedeniyle % 65 oranında düşüşle, 480.000 tona geriledi.
 • SteelData verilerine göre, 2017 yılında Türkiye'nin en büyük 15 çelik ihraç pazarı içerisinde, en yüksek birim ihracat değeri Almanya'ya yapılan ihracatta gözlendi. Almanya'ya yapılan toplam demir çelik ürünleri ihracatımızın ortalama ton başına değeri 1528 $ oldu. Almanya'yı 839 $/ton ile İngiltere, 764 $/ton ile Romanya ve 702 $/ton ile Hollanda takip etti.
 • Ton başına ihracat değeri en düşük olan ülkeler 449 $/ton ile Singapur, 454 $/ton ile Yemen ve 535 $/ton ile İsrail gibi ağırlıklı inşaat demiri ihracatı yapılan ülkeler oldu.


SteelData verilerine göre, 2017 yılında Türkiye 95 ülkeden çelik ithalatı yaptı. Toplam ithalatın 47’si 3 ülkeden; % 79’u 10 ülkeden gerçekleştirildi.
 • En büyük ithalat kaynağı 4,7 milyon ton ile Rusya oldu. Rusya’yı 1,7 milyon ton ile Ukrayna ve 1,3 milyon ton ile Brezilya takip etti.
 • Türkiye toplam çelik ithalatının % 28,6’sını Rusya’dan, % 10,3’ü Ukrayna ve % 8,1’i Brezilya’dan olmak üzere, % 47,1’i 3 ülkeden gerçekleştirildi.
 • En fazla ithalatın yapıldığı 10 ülkenin toplam ithalattaki payı % 78,9 oldu.
 • Rusya’dan yapılan ithalatta yarım milyon tonun üzerinde artış yaşanırken, Ukrayna’dan yapılan ithalat 673.000 ton ve Çin’den yapılan ithalat 1,36 milyon ton azaldı.

2017 yılında temel kaynaklardan gerçekleştirilen toplam çelik ithalatına ilişkin birim fiyatlar ilginç veriler barındırıyor.

SteelData verilerine göre, 2017 yılında en fazla ithalatın yapıldığı 10 ülke içerisinde;
 • En yüksek birim fiyatla ithalat, ton başına 1495 $ ile Almanya'dan yapıldı.
 • Almanya'yı 1141 $/ton ile İtalya menşeli ürünler takip etti.
 • İlginç bir şekilde, üçüncü sırada ortalama 1230 $/ton birim fiyatla Çin menşeli ürünler yer aldı. Aynı zamanda Çin, en büyük 4. ithalat kaynağı.
 • Çin'den yapılan birim ithalat değeri 2016 yılındaki 667 $/ton seviyesinden, % 84 artışla, 1230 $/ton oldu.
 • Çin'den yapılan ithalatta birim fiyatlardaki yüksek oranlı sıçramada, 2016 yılında 1 milyon tonun üzerinde bulunan Çin menşeli yarı mamul ithalatının 2017 yılında sıfırlanmış olması etkili oldu.
 • Çin'in arkasından 4. sırada 992 $/ton ile G. Kore yer alıyor.
 • En büyük 10 tedarikçi ülke içerisinde en düşük birim fiyatlar ilk 3 tedarikçide gözlendi.
 • Ton başına ortalama fiyatlar, Brezilya menşeli ürünlerde 449 $/ton, Ukrayna menşeli ürünlerde 463 $/ton ve Rusya menşeli ürünlerde 486 $/ton oldu.


2017 yılında Türkiye yalnızca yarı mamullerde birim ihracatı, birim ithalat değerinin üzerinde gerçekleşti. Toplam çelik ürünlerinde ton başına ihracat 730 $/ton olurken, ton başına ithalat 757 $/ton oldu.

Yarı mamullerde ortalama ton başına ihracat 507 $/ton, ithalat ise 442 $/ton seviyesinde gerçekleşti. Uzun ürünler ile boru ürünlerinde birim ihracat/ithalat fiyatları arasındaki yüksek fark, ithal edilen ürünler ile ihraç edilen ürünlerin niteliklerinin farklı olduğunu ortaya koyuyor.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ