Çelik Sektöründe 2024 - 10. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2024 - 10. Haftanın Öne Çıkanları


Danieli Kroman Çelik’e “Dijital Çelikhane” Tedarik Edecek

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Türk çelik üreticisi Kroman Çelik’ten yeni bir “dijital çelikhane” siparişi aldığını duyurdu. Söz konusu ekipman, şirketin 2010 yılında yine Danieli’den tedarik ettiği mevcut çelikhanesinin yanına inşa edilecek. Danieli, Kroman Çelik’in yeni yatırımla birlikte ürün portföyünü genişletmenin yanı sıra enerji/elektrot tüketimini ve karbon salımını azaltmayı amaçladığını ifade etti. Dijital çelikhanenin yanında çift pota ocağı ve duman işleme ile su arıtma tesisi gibi yardımcı ekipmanlar da tedarik edilecek. Döküm kapasitesi 150 mt seviyesinde yer alacak yeni tesisin önümüzdeki yılın sonunda devreye alınması planlanıyor. ( SteelOrbis/Kallanish/Metal Expert, 04 Mart 2024 )

Tenova Çelik Üretiminde Yeşil Hidrojen Kullanımı İçin İtalyan Şirketlerle İş Birliği Yapıyor

Techint Group’un metal ve madencilik sektörlerine yönelik yenilikçi çözümler alanında faaliyet gösteren şirketi İtalya merkezli Tenova, çeliğin tavlanmasında kullanılacak hibrit tavlama teknolojilerinin test edileceği bir proje için İtalyan şirketler De Nora ve Snam ile iş birliği yapacağını açıkladı. Proje, çelik sektöründe hidrojen geçişini kolaylaştırmak ve AB’de karbon emisyonunu yıllık 7,5-25 milyon mt azaltmak için çok yakıtlı brülörlerin test edilmesini içeriyor. Buna göre Tenova, Castellanza’da bir elektrolizör kuracak ve brülörü tamamen hidrojen kullanarak test ederek söz konusu teknolojinin faydalarını ve potansiyel risklerini değerlendirecek. Snam hidrojen depolama sistemiyle ilgilenirken, De Nora Avrupa’da gerçekleştirilen bir projede ilk kez kullanılan son teknoloji sistem olan Dragonfly® elektrolizörünü tedarik edecek. Söz konusu testler yeşil enerji üretiminden hidrojen üretimi ve depolamasına kadar tüm üretim zincirini kapsayacak ve süreç kontrolü ile güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere fırınların elektrolizörlere sorunsuz bir şekilde entegre edilmesine yönelik standartları belirleyecek. ( SteelOrbis, 04 Mart 2024 )

Thyssenkrupp İtalya’da Yeni Dilme Hattı Devreye Aldı

Almanya merkezli Thyssenkrupp Steel Europe elektrikli mobilite yatırımı kapsamında İtalya’da bulunan Motta Visconti tesisinde yeni bir dilme hattı devreye aldığını açıkladı. Dakikada 500 metreye kadar malzeme dilmek ve 0,20 mm kalınlıktan itibaren ince silisli çelik kesmek üzere tasarlanan hat, otomotiv sektörüne yönelik yüksek verimli silisli çelik üretimine olanak tanıyacak ve tesisin silisli çelik üretim kapasitesini iki katına çıkaracak. Thyssenkrupp Electrical Steel Italia’nın Genel Müdürü Roberto Briano, “Yeni hat 30 yıldan daha eski olan mevcut hattın yerini aldı ve müşterilerimizin özellikle yüksek kaliteli silisli çeliğe yönelik artan talebini karşılamak üzere inşa edildi,” dedi. ( SteelOrbis, 04 Mart 2024 )

Çin’de Elektrik Ark Ocaklı Üretimin Payı 2030 Yılına Kadar %20’ye Ulaşacak

Çin’de Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Maliye Bakanlığı, Ekoloji ve Çevre Bakanlığı, Çin Merkez Bankası, Devlete Bağlı Varlık Yönetimi Komisyonu ve Piyasa Yönetmelikleri Dairesinden oluşan yedi kurum, ülke içindeki elektrik ark ocaklı üretimin toplam üretim içindeki payını 2030 yılına %20’nin üzerine çıkarmak için teklif yaptı. Teklif, imalat sektörünün daha çevreci hale gelmesini, karbondan arındırma hedefleri çerçevesinde yeni rekabetçi avantajlar sağlamayı, modern bir sanayi sisteminin inşasının hızlandırılmasını ve yeni bir sanayileşme anlayışının benimsenmesini amaçlıyor. Çin Devlet Konseyi, 2023’ün Aralık ayında, uzun vadede ülkenin hava kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan bir plan açıklamıştı. Çin, bu plan dahilinde elektrikli ark ocaklı çelik üretiminin payının artırılmasını teşvik edecek ve 2025’e kadar bu payı %15’e çıkaracak. (SteelOrbis, 05 Mart 2024 )

Uwe Hadwich: Türkiye Elektrik Ark Ocaklı Çelik Üretimi Sayesinde Karbonsuzlaşmada Avantajlı

5 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nın ikinci oturumunda konuşan Korchiff Automotive Küresel Tedarik Direktörü Uwe Hadwich, karbonsuzlaşma hedefleri ve otomotiv sektörüne ilişkin bilgiler paylaştı. Hadwich ilk olarak otomobil şasisi üretimi ve tedarikinde uzman olan Kirchoff Company hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Akabinde Avrupa’nın batısında yassı çeliğin çoğunlukla bazik oksijen fırın yöntemi kullanılarak üretiliyor olmasına rağmen çoğu üreticinin doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocaklı üretime yatırım yaptığını ifade etti. 2025-2026 yılından itibaren çelik üreticilerinin hidrojen arzının enerji yoğunluğu ve yüksek fiyatlar sebebiyle sınırlı olmasına bağlı olarak ilk etapta indirgeyici madde olarak doğal gaz kullanacağını aktardı. Kirchoff yetkilisi, ayrıca tozaltı ark ocağının ürünlerdeki düşük hurda içeriğine bağlı olarak elektrik ark ocağına kıyasla avantajlı olduğuna da dikkat çekti. Bununla birlikte Türkiye’de çelik üretiminde hurda dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş çelik kullanımının yaklaşık %86 seviyesinde yer aldığını ve bu sayede Türkiye’nin karbonsuzlaşma bakımından avantajlı bir konumda olduğunu vurguladı. Geri dönüştürülmüş çelik kullanımında Türkiye’yi %70 ile ABD ve %58 ile AB’nin takip ettiğini de ekledi. Dünyanın en büyük iki çelik ihracatçısının ABD ve AB olduğunu belirten Hadwich, Türkiye’nin 2022 yılında 21 milyon mt ile en büyük hurda ithalatçısı olduğunu kaydetti. Ancak elektrik ark ocağı yatırımları ve doğrudan indirgenmiş demir kullanımındaki artışla birlikte ABD ve AB’nin hurda akışının gelecekte değişeceğini, dolayısıyla doğrudan indirgenmiş demir kullanımının artırılmasıyla sektörün hurda ihtiyacının bir kısmının karşılanabileceğini söyledi. Yeşil çeliğe değinen Hadwich, AB’nin yeşil çeliğin yassı çelik üretimindeki payını 2030 yılına kadar %50’ye çıkarmayı planladığını ve karbon salımındaki düşüşün her şirketin karbon ayak izinin farklı olması sebebiyle yaklaşık 2030 yılına kadar ortalama %30 seviyesine çıkacağını belirtti. Öte yandan her şeyin yolunda gitmesi ve yeşil hidrojen arzının yeterli olması halinde AB’nin karbon salımını %30’dan fazla düşüreceğinin de altını çizdi. Son olarak otomotiv sektörünü değerlendiren Korchiff yetkilisi, Avrupa ve Kuzey Amerika’nın pandemi sebebiyle başlayan arz sıkıntısını 2023 yılında aştığını ifade etti. AB’de hükümetlerin teşvikleri durdurmasının ardından benzinli araçların elektrikli araçlara kıyasla yeniden talep görmeye başladığını, elektrikli araçların toplam üretimin yaklaşık %30’unu oluşturacağını ve toplam üretimin %40’ının Çin’den karşılanacağını aktardı. Ayrıca AB, Japonya ve Güney Kore’de otomobil üretiminin bu yıl düşeceğini de ekledi. ( SteelOrbis, 06 Mart 2024 )


( Kaynak: TÇÜD Günlük Bülten )

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ