Çelik Sektöründe 2016-25. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-25. Hafta’nın Öne Çıkanları

AB, Çin’e Piyasa Ekonomisi Statüsü Vermeyi Kabul Edebilir

Avrupa’da yerleşik çelik üreticilerinin, düşük fiyatlı ithalattan korunmayı zorlaştıracağından endişe etmeleri nedeniyle, Çin’in Avrupa Birliği’ne yönelik çelik ithalatının, Çin’e piyasa ekonomisi statüsü verilmesine engel teşkil ettiği bildiriliyor. Çin’in eski Dış Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı görevini yürüten ve Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) katılımı konusunda baş müzakereci olan Long Yangtu’nun, AB’nin Çin’de yerleşik firmaların piyasa ekonomisi statüsünü elde etmelerine izin vermesi gerektiğini açıkladığı belirtiliyor. Ayrıca Çin’in 2001 yılında imzaladığı protokol uyarınca, Çin’de yerleşik firmaların serbest piyasada rekabet etmeleri durumunda, firmalara doğrudan piyasa ekonomisi statüsü verilmesi gerektiğini öne süren Yangtu’nun, AB’nin sözkonusu kararı etkileyen güçlü korunma önlemleri olduğunun da altını çizdiği haber veriliyor. Çinli ekonomistlerin, AB’nin Çin’e piyasa ekonomisi statüsü vermesi durumunda bile, ABD’nin yaptığı gibi kuralları değiştirerek üçüncü ülkelere uygulanan fiyatları kullanarak damping belirlemesi yapabileceğini, ancak sözkonusu kararın alınması konusunda Çin’in daha fazla söz sahibi olacağını dile getirdikleri rapor ediliyor. Diğer taraftan İtalya, Fransa ve İspanya’nın, Çin’e piyasa ekonomisi statüsü vermeye kesinlikle karşı oldukları, ancak İngiltere, Hollanda ve Belçika’nın Çin’i destekleyebileceği vurgulanıyor. AB’nin kararı hangi yönde olursa olsun, iki ekonomik devin arasındaki ticaretin yakın gelecekte sorun teşkil etmeye devam etmesinin öngörüldüğü kaydediliyor. ( Kallanish, 7 Haziran 2016 )

Tosyalı Cezayir, Üretim Faaliyetlerini Entegre Ediyor

Tosyalı Cezayir’in üretim faaliyetlerini entegre etmek için çalışmalarını sürdürdüğü, sözkonusu faaliyetlerin, firmanın büyüme programının ikinci aşamasında üretim giderlerini azaltacağı bildiriliyor. Firmanın, yakın zamanda Sinosteel Engineering & Technology (Sinosteel) ile peletleme projesi için, EPC kontratı imzaladığı vurgulanıyor. Kontrat uyarınca Sinosteel’in, 263.5 milyon dolar karşılığında Tosyalı Cezayir için yılda 4 milyon ton kapasiteli peletleme tesisi inşa edeceği ve sözkonusu tesisin inşaatının 2 yıl içerisinde tamamlanmasının beklendiği belirtiliyor. Buna ek olarak, peletleme tesisinde üretilen peletin, 2.5 milyon ton kapasiteli DRI modülünde ve daha sonra 2.3 milyon ton kapasiteli kütük ve uzun mamul üretim ünitesinde kullanılacağı, sözkonusu ünitelerin faaliyete 2016 yılının sonunda başlamasının öngörüldüğü bildiriliyor. Peletleme tesisinin üretim faaliyetleri başlayana kadar, hammaddenin ithal edileceği tahmin ediliyor. ( Metal Expert, 7 Haziran 2016 )

İran, Bu Yıl İhracat Miktarını 5.5 Milyon Ton Seviyesine Çıkarmayı Hedefliyor

Yaptırımların kısmen kaldırılması üzerine, bu yıl İran’ın çelik ihracatını kayda değer miktarda artırması yönünde beklentinin oluştuğu, buna ek olarak iç piyasada talebin hala zayıf seyrettiği, sözkonusu durumun, üreticilerin iç piyasaya alternatif aramasına neden olabileceği ve bu koşullarda ihracatçıların sayısının artabileceği ifade ediliyor. İran Çelik Derneği Genel Sekreteri Seyed Soltan Khalifeh’nin, 21 Mart 2016 tarihinde başlayan mevcut İran yılında, İslam Cumhuriyeti’nin, 6 milyon ton ham çeliğe eşdeğer olan 5.5 milyon ton çelik ürün ihraç etmeyi planladığını açıkladığı kaydediliyor. Sözkonusu ihracat miktarının geçtiğimiz yıla kıyasla %33 oranında daha fazla olduğu, geleneksel tedarikçilerin payının %80 civarında olacağı, Mobarakeh Steel Company’nin (MSC), 2 milyon ton, Khoutzestan Steel Company’nin (KSC), 1.3 milyon ton ve Esfahan Steel Company’nin (ESCO) ise 1 milyon ton çelik ürün ihraç etmeyi hedeflediği rapor ediliyor. Geriye kalan %20’lik dilimi ise yeni tedarikçilerin ya da daha önce az miktarda ihracat yapan çelik üretim tesislerinin oluşturacağı belirtiliyor. Kütük ve uzun mauk üreticisi Khorasan Steel’in bu yıl çelik ürün ihracatını 30.000 tondan 300.000 tona çıkartmayı planladığı belirtiliyor. Ayrıca Kish South Kaveh Company’nin, Nisan ayının sonunda Ürdün’e 20.000 ton ihraç ederek kütük piyasasına giriş yaptığı, bunun yanı sıra levha üreticisi Khouzestan Oxin’in ihracat miktarını, Avrupa’da yerleşik bir firmaya 130.000 ton levha ihraç ederek artırmayı planladığı bildiriliyor. ( Kallanish, 7 Haziran 2016 )

Eurocoal: Koklaşabilir Kömür, Kömür Ticaretinin % 18’ini Oluşturuyor

Avrupa Kömür ve Linyit Derneği’nin (Eurocoal), 1.1 milyar ton küresel denizaşırı taş kömür ticaretinin 200 milyon tonunu koklaşabilir kömürün oluşturduğunu açıkladığı ifade ediliyor. Avustralya’nın PCI kömürü de dâhil olmak üzere, koklaşabilir kömür ihracatının, 2015 yılında 18.5 milyon tonda kaldığı, ABD’nin koklaşabilir kömür ihracatının % 25 oranında düşüşle 28 milyon ton, Kanada’nın %3 oranında düşüşle 28 milyon ton, Rusya’nın %11 oranında düşüşle 22 milyon ton ve Çin’in ise 1 milyon ton seviyesinde gerçekleştiği haber veriliyor. Avrupa’daki en büyük koklaşabilir kömür ihracatçısı ülkelerden olan Çek Cumhuriyeti’nin, 2015 yılında 1.8 milyon ton koklaşabilir kömür ihraç ettiği ve 1.1 milyon ton koklaşabilir kömür ithal ederek, net koklaşabilir kömür ihracatçısı konumuna yükseldiği belirtiliyor. Çek Cumhuriyeti’nin kok üretiminin hafifçe düşerek 2.3 milyon tona gerilediği, ayrıca Polonya’nın, buhar kömürü de dahil olmak üzere taş kömürü ihracatının, geçtiğimiz yıl %10 oranında artışla 9 milyon tona yükseldiği kaydediliyor. 2015 yılında Avrupa’nın en büyük koklaşabilir kömür ithalatçısı ülkelerin %5 oranında artışla 12.3 milyon tonla Almanya ve koklaşabilir kömür ithalatı %25 oranında düşüşle 4.7 milyon tona gerilemesine rağmen İngiltere olduğu, ardından sırasıyla % 12 ve % 6 oranında düşüşle 3.5 milyon tonla İtalya ve Hollanda geldiği bildiriliyor. İthalatı %45 oranında düşüşle 1.8 milyon tona gerileyen Slovakya’nın ise, koklaşabilir kömür ithalatı en çok düşen ülke olduğu vurgulanıyor. ( Kallanish, 8 Haziran 2016 )

Yeni Haddehanelerin Üretime Başlamasıyla, Rusya Kütük İhracatını Arttıracak

Rusya uzun ürün iç piyasasındaki olumsuz koşullar ve ihraç pazarlarındaki sıkı rekabet ortamında, 2016 yılında Rusya’da yeni kütük çelikhane ve haddehanelerin devreye girecek olmasının, ülkenin kütük ihracatını arttırabileceği, bunun yanında, bütün çelik üreticilerinin EAO tabanlı tesislere sahip olmaları nedeniyle, ülkenin hurda ihracatının da ciddi ölçüde artmasının beklendiği ve bu durumun da, hurda ihracatçılarının konumlarını etkileyebileceği haber veriliyor.
2016 yılında, Rusya’nın inşaat demiri arzının 1.1 milyon ton artış göstermesinin beklendiği, yıllık 500.000 ton kapasiteli TEM-PO Metallurgical Works, 300.000 ton kapasiteli Ishstal ve 350.000 ton kapasiteli StavSteel’in, bu yıl üretim yapacakları ifade ediliyor. Rusya: Çelikhane ve Haddehane Kapasite Artışı Projeleri, 2016 Bölge Kare Kütük, '000 t Nihai Uzun, '000 t Güney StavSteel 500 350* Volga TEM-PO Kamsky Metallurgical Works 500 500 Ishstal 300 300 Bu yılın ilk çeyreğinde, Rusya’da inşaat sektöründeki yavaşlama ile birlikte, inşaat demiri tüketiminin % 22 oranında düşüş gösterdiği, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde % 78 seviyesinde bulunan Rusya’da yerleşik nervürlü demir üreticilerinin kapasite kullanım oranlarının, bu yılın ilk çeyreğinde % 60’a gerilediği bildiriliyor. ( Metal Expert, 09 Haziran 2016 )

Brezilya: Çelik Sektörü “Eşi Görülmemiş Bir Krizle” Karşı Karşıya

Brezilya çelik endüstrisinin, üretim ve istihdam anlamında 2016 yılında da erimeye devam edeceğini belirten ArcelorMittal Brazil CEO’su Benjamin Baptista’nın, “Brezilya çelik endüstrisi, eşi görülmemiş bir krizden geçiyor. Bu kriz, firmaları üretimlerini kısmak zorunda bıraktı. Bu süreç halen devam ediyor” dediği kaydediliyor. Çelik tüketicisi sektörlerin taleplerinin azalmaya devam etmesi ve ülkedeki ekonomik koşulların zayıf seyretmesi nedeniyle, 2016 yılının ilk çeyreğinde Brezilya çelik sektörünün % 60 kapasite kullanım oranı ile çalıştığı, 2013-2016 döneminde Brezilya’nın çelik tüketiminin % 31 oranında düşerek, 2006 yılındaki seviyesine gerilediği haber veriliyor.

Kısa vadede Brezilya ekonomisinde toparlanma beklentisi olmadığını, yüksek faiz ve vergi oranlarının, politik belirsizliklerin ve vergi artışı olasılığının iç piyasada çelik tüketimine zarar verdiğini belirten Baptista’nın, “Mevcut durum itibariyle, Brezilya’da yerleşik tesisler, üretimlerini sürdürebilmek için, tamamen ihraç satışlarına bağımlı durumdalar. 2015 yılında Brezilya’nın çelik ihracatı % 40 oranında arttı” dediği ifade ediliyor. ( SteelFirst, 09 Haziran 2016 )

İran’da Yerleşik Mobarakeh Steel Company (MSC), Bu Yıl DRI Üretimini Artıracak

İran’da yerleşik en büyük çelik üreticisi konumundaki Mobarakeh Steel Company’nin (MSC), yeni tamamlanan DRI modülüyle birlikte, bu yıl sünger demir üretimini artıracağı bildiriliyor. Mayıs ayında, MSC’nin Sefid Dasht Steel Complex tesisinde faaliyet gösterecek olan 1,5 milyon ton kapasiteli DRI modülünün, mevcut durumda deneme üretimi aşamasında olduğu ve resmi açılışının yakın zamanda yapılacağı belirtiliyor. Firma temsilcilerinden birinin, üretilecek sünger demirin MSC’nin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacağını belirttiği ve buna ek olarak firmanın sünger demiri iç piyasada satma olasılığını da göz ardı etmediğinin altını çizdiği kaydediliyor. Mevcut durumda MSC ve alt kuruluşlarının, (Saba Steel Complex ve Hormozgan Steel Complex) yılda 11.7 milyon ton DRI ve 8 milyon ton çelik üretim kapasitesi olduğu vurgulanıyor. (Metal Expert, 10 Haziran 2016 )


( Bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )

www.muctebabekcan.com

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ