Çelik Sektöründe 2019 - 18. Haftanın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2019 - 18. Haftanın Öne Çıkanları


Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Kurulu Yapıldı

29 Nisan 2019 Pazartesi günü, Le Méridien Otel Etiler/İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Fuat TOSYALI, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığına Hasan T. ÇOLAKOĞLU seçildi.

Yapılan seçimlerin sonucunda Yönetim Kurulu aşağıdaki isimlerden oluştu. Yönetim Kurulu: Başkan: Fuat TOSYALI Başkan Vekili: Adnan ASLAN Muhasip Üye: Uğur DALBELER Üye: Mehmet BAŞARAN Üye: Mustafa BAŞTUĞ Üye: Süleyman Savaş ERDEM Üye: Halil ŞAHİN Üye: Necdet UTKANLAR Üye: Ömer Faruk ÖZ Üye: Fatma Tuba YAZICI Üye: Hikmet YEŞİLYURT

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fuat TOSYALI’nın Genel Kurul’da yapmış olduğu konuşmada şu ifadelere yer verildi; “Sayın Başkan, Genel Kurulumuzun değerli üyeleri Hepinizi saygı ile selamlıyorum. Bilindiği üzere, çelik sektörümüz 2018 yılının ikinci yarısından bu yana ciddi sıkıntılarla mücadele etmektedir. 2018 yılının ikinci yarısından itibaren, yurtiçi tüketimde yaşanan olağanüstü daralmaya ek olarak, ABD ve AB'nin başını çektiği dünya çapındaki korumacı politikalara rağmen, sektörümüz üretimden taviz vermemiş, kayıplarını yeni pazarlara yönelerek telafi etme gayreti içerisinde olmuştur. Bu gayretlerimiz bir taraftan üretim kaybının yüzde 0,6 gibi ihmal edilebilir bir seviyede kalmasına, diğer taraftan ise, ihracatımızın yüzde 20,5 artışla 22 milyon ton ve 18 milyar dolar seviyesine ulaşmasına imkân sağlamıştır. İhracatımızın 18 milyar dolar seviyesine ulaşması ile çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 108’den yüzde 138’e yükselmiş ve sektörümüz ihracatın ve ekonominin lokomotifi olma konumunu, geliştirerek sürdürmeyi başarmıştır. Çelik sektörümüzün tüm kuruluşlarının büyük pay sahibi olduğu bu sonuçlarla gurur duyuyoruz. Ülkelerin karşılaştıkları zor dönemler, girişimcilerin dayanıklılıklarını sergilemeleri için fırsatlar barındırmaktadır. Türk Çelik sektörü, her zaman olduğu gibi, ülke çıkarlarının gerektirdiği fedakârlıkları, hiç tereddüt etmeden yerine getirmektedir. Sektör olarak kriz dönemlerinin, yatırımların geri dönüşü açısından ciddi fırsatlar sunduğunun idraki içerisindeyiz. 2000’li yıllarda da benzer durumu yaşadık ve 6 yıllık dönemde, 66 yılda ulaşılan kapasiteyi bir misli arttırdık. Şimdi de üye kuruluşlarımızın art arda yaptığı açıklamalar ve üzerinde çalıştıkları projeler, sektörümüzün bu defa yeni kapasitelerden ziyade, yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımları ile gerek ithal ikamesi ve gerekse ihracata yönelik ürünler üreterek, Türk ekonomisine büyük katkılar yapma gayreti içinde olduğunu ortaya koymaktadır. Geçmişte yatırımlarımızı yapar iken, devletten hiçbir yardım almadık. Bundan sonra da yatırımlarımızda sektöre yönelik devlet yardımı alamayacağımızın farkındayız. Aslında yardım da beklemiyoruz. Sektörün üzerindeki, diğer ülkelerde olmayan, çevre katkı payı, enerji fonu, YEKDEM gibi yüklerin kaldırılarak, objektif rekabet şartlarının oluşturulması, ayrıca Serbest Ticaret Anlaşmaları imzalanırken sektörümüzün zarar görmemesinin sağlanması, uluslararası piyasadaki konumumuzun güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Bu vesile ile son zamanlarda sektörümüze karşı olumlu yaklaşımları ve vergi düzenlemelerinden dolayı, Ticaret Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diğer taraftan, ABD, AB ülkeleri ve Kanada’nın yüksek iç piyasa fiyatlarına rağmen, koruma tedbirleri ile çelik sektörünün karlılığını arttıran, tesislerin modernize edilmesine ve yeni yatırımlar yaparak rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlayan, koruma önlemleri kadar olmasa da, yetkililerden en azından haksız rekabete karşı gerekli tedbirlerin alınmasını talep ediyoruz. Çelik sektörümüz bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da kendisine verilecek desteği misli ile ekonomiye döndürme gayreti içinde olacaktır.” ( TÇÜD, 30 Nisan 2018 )

EUROMETAL: Avrupalı Alıcıların İthalata İhtiyacı Yok

30 Nisan tarihinde İstanbul’da düzenlenen 7. YİSAD Yassı Çelik Konferansı SteelOrbis Piyasa Sohbetleri’nde konuşan Avrupa çelik ve metal distribütörleri birliği EUROMETAL, başkanlık üyesi Alexander Julius, 2018’in ikinci yarısında AB’de görünür çelik tüketimin yıllık %1,4 arttığını, ithalatın ise koruma önlemlerine rağmen yıllık %15,3 artışla çok daha güçlü yükseldiğini belirtirken, AB’de iç piyasa çelik arzının yıllık %2,5 düştüğünü söyledi. EUROMETAL’e göre, 2018’in son çeyreğinde görünür çelik tüketiminde ithalatın payı %25 seviyesinde yer alırken, 2018 yılında çelik talebinde görülen %2,6 artıştan en çok AB dışındaki ülkelerin yararlandı, yılın tamamında ise ithalat %12,3 arttı. Julius, 2019 yılında görünür tüketimin %0,5, 2020 yılında ise %1,2 artmasını bekliyor. Julius, Avrupalı alıcıların tüm taleplerinin AB’li üreticiler ve çelik servis merkezleri tarafından karşılandığını, bu yüzden ithalata ihtiyaç olmadığını dile getirdi. AB dışından gelen arzın AB çelik servis merkezlerine büyük etki etmediğini söyleyen Julius, tahmin edilemeyen fiyat gelişmeleri, azalan talep ve ithal ürünlerin uzun teslim sürelerine karşılık Avrupalı tedarikçilerin kısa teslim süreleri düşünüldüğünde AB çelik servis merkezlerinin temkinli tutumlarını sürdürdüklerini aktardı. Türkiye’nin ihracatına ilişkin yorum yapan EUROMETAL başkanlık üyesi, Türkiye’nin ihracatında görülen artışın ülke ekonomisinde görülen gerilemeyle desteklendiği ve bu durumun devam etmesinin beklendiğini belirtirken, Türkiye’nin ihracat piyasalarını çeşitlendirmeye çalıştığını söyledi. Asya’da hızlı büyüme görülen piyasalar da dahil olmak üzere bazı piyasalarda engellerle karşılaşıldığını belirten Julius, alternatif pazar arayışına giren ülkelerin Türkiye ile sınırlı olmadığını, bu yüzden rekabetin, büyük bir fiyat baskısı olan ve tüketim hacmi düşük ülkelere kaydığını ifade etti. Julius, İngiltere’nin AB’den ayrılması halinde İngiltere’nin herhangi bir ülke ile olan serbest ticaret anlaşmalarının geçersiz sayılacağını hatırlattı. İngiltere’nin AB’nin çelik ürünlerine ilişkin koruma önlemlerini devam ettireceğini, mevcut 72 ticaret önleminin 42’sinin uygulamada kalacağı düşünülüyor. EUROMETAL yetkilisi ayrıca İngiltere AB’den çıkarsa, ticaret önlemleri 28 ülke düşünülerek tasarlandığı için AB’nin de ticari önlemlerini güncellemesi gerekeceğini söyledi. (SteelOrbis, 02 Mayıs 2019 )

Fatih Çıtak: Korumacılık Önlemleri Yerine Yeni Gelişmelere Odaklanmalıyız

30 Nisan tarihinde İstanbul’da düzenlenen 7. YİSAD Yassı Çelik Konferansı ve SteelOrbis Piyasa Sohbetleri toplantısı yassı çelik piyasasından 300’e yakın katılımcıyı bir araya getirdi. Konferansın ilk oturumunda konuşan Oyak Maden Metalürji Pazarlama Direktörü Fatih Çıtak, dünyadaki ticaret önlemlerinin önemli bir konu olduğunu, fakat Türkiye’nin Avrupa’nın ve ABD’nin aldıkları kararlarda bir değişikliğe gitmeyeceklerini varsayarak önüne bakması gerektiğini belirtti. Çıtak, “Avrupa ve ABD’nin yaptığı gibi, ülkemizdeki çelik tesislerini sürdürülebilir ve karlı bir şekilde çalıştırmak için ne yapılabileceğine odaklanmamız gerekiyor. Biz kendi içimizde birlik gösteremezsek azar azar yıpranacağız. Dünya kendi önlemlerini almışken, Türk çelik sektörü tüketiminin yarısını ithal ederek ayakta kalamaz. Olur da söz konusu vergi ve kotalar kaldırılırsa, o zaman başka bir dünyadan bahsedebiliriz, fakat o zamana kadar bu konuları geride bırakmamız gerekiyor” dedi. Dünya ekonomisine baktığımızda çok fazla risk faktörü olduğunu belirten Çıtak, Japonya’da bozulan demografik yapıdan, Avrupa’nın teknolojik ilerlemelere ayak uyduramamasına kadar, dünya genelinde ekonomik büyüme trendinin aşağıya inmesiyle de birlikte, ekonomik ve çelik tüketimi açısından birçok olumsuz durum olduğunu belirtti. Çıtak, bu durumun Türkiye çelik sektörünün koruma ve önlem alma zamanın geldiğini gösterdiğini ifade etti. Çıtak konuşmasında, dünyada çelik sektörünü uzun vadede etkileyecek gelişmelerden bahsetti. Bu gelişmelerden ilki olarak veri yönetiminden bahseden Çıtak, “Bunda on yıl önce sanayide emek, sermaye, teknoloji ve makineler önemliydi. Şimdi veri yönetimi onların arasında önemli bir yer teşkil ediyor. 24 saat içinde takip edilmesi gereken çok fazla veri olduğu için stok planlama, üretim planlama, dağıtımın nereye kurulacağı, doğru kapasitenin ne olduğu ve satış potansiyelinin nasıl tahmin edileceği konusunda veri sistemleri kullanılarak yapılıyor. Biz bu sistemin farkında olmazsak bize kota uygulayan ülkelerin arkasında kalmış olacağız” dedi. Çıtak, akıllı şehirler ve toplumda değişen alışkanlıkların da çelik tüketiminde etkili olacağını belirterek, tarih boyunca toplumların kolay ve hızlı yolların peşinden gittiğini ve önümüzdeki dönemde kentleşmenin artacağını ifade etti. Öte yandan, Çıtak, kitlesel kişiselleştirme, hammadde ve kaynak yeterliliği ve enerji kaynaklarının değişmesinin de çelik sektörü kapasitelerini etkileyeceğini söyledi. ( SteelOrbis, 02 Mayıs 2019 )

Kardemir, Savunma Sanayisine Çelik Tedariki İçin Çalışmalarına Hız Verdi

2016 yılında devreye aldığı Çubuk ve Kangal Haddehanesinde üretilen katma değerli çelik ürünleri ile başta makine imalat olmak üzere, birçok farklı sektöre çelik tedarik etmeye başlayan Kardemir, otomotiv sanayisine yönelik çelik geliştirme faaliyetlerinden sonra, savunma sanayisi için de çelik geliştirme çalışmalarına hız verdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kardemir Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan; “Katma değerli ürün gamımızı artırma çalışmalarımız kapsamında her geçen gün genişlettiğimiz ürün portföyümüze artık savunma sanayisinde kullanılan çelik kalitelerini de eklemeye başlıyoruz. Yönetim Kurulumuzun desteği ile savunma sanayimize çelik tedariki için Kardemir bünyesinde kurulan komisyonumuz, sektördeki birçok kamu kurum ve özel sektör firmaları ile görüşerek, savunma sanayimizdeki yerlilik payını artırmak ve sektörde ihtiyaç duyulan çelikleri üretmek için gerekli ürün geliştirme çalışmalarına başladı. Çok yakın bir zamanda savunma sanayimizin ihtiyaç duyduğu çeliklerin Kardemir’de sürdürülebilir olarak üretiminin yapılmasını sağlamak ve sektördeki yerlileştirme çalışmalarına katkı vermek en öncelikli konularımızdan biri olacaktır” dedi. ( Kardemir, 02 Mayıs 2019 )

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ