Çelik Sektöründe 2016-20. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-20. Hafta’nın Öne Çıkanları

ABD Kapasite Fazlalığı Konusunda Çin’e Baskı Yapmaya Devam Edecek

Çin’in, OECD toplantısında çok uluslu kapasite fazlalığını azaltma anlaşmasına dahil olmamasına rağmen, ABD hükümeti ve çelik sanayiinin kapasite fazlalığı kesintileri konusunda Çin’e baskı yapmaya devam edeceği ifade ediliyor. Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü CEO’su Thomas Gibson’ın, önümüzdeki hafta Çinli ve ABD’li yetkililerin, küresel kapasite fazlalığı konusunu yeniden görüşmek amacıyla ikili görüşmeler için bir araya geleceklerini dile getirdiği kaydediliyor. Ayrıca Gibson’un, çelik kapasite fazlalığı meselesinin çözüme kavuşturulmadığının, yaklaşan G7 ve G20 toplantısında bu konunun yeniden ele alınacağının altını çizdiği bildiriliyor. ABD’nin, kapasite fazlalığının kapatılması konusunda müttefikleri olan Kanada, AB, Japonya, Meksika, Kore, İsviçre ve Türkiye’den Çin’e ticari yaptırımlar uygulayarak baskı yapmalarını beklediği haber veriliyor. ( Kallanish, 4 Mayıs 2016 )

İran Posco ile Anlaşma İmzaladı

İran Maden Sanayii Kalkınma ve Geliştirme Örgütü’nün (Imidro), Posco ile çelik üretim teknolojisi transferine yönelik 1.16 milyar dolarlık mutabakat anlaşması imzaladığı haber veriliyor. Sözkonusu mutabakat anlaşmasının, Posco başkanı Oh Joon Kwon’un Tahran ziyaretinde imzalandığı, anlaşmanın 2 yıl süreyle geçerli olacağı belirtiliyor. Mutabakat anlaşmasının Posco’nun İran’da yerleşik çelik üretim tesislerine yılda 1.6 milyon ton yatırım yapmasına olanak sağlamasının muhtemel olduğu, 2014 yılından beri görüşülen ve İran’a uygulanan yaptırımlarım kaldırılmasından sonra hız kazanan sözkonusu proje için, Şubat ayında Posco’nun ön anlaşma imzaladığını tasdik ettiği kaydediliyor. Diğer taraftan, Posco ve alt kuruluşlarının, Chabahar’da yerleşik Pars Kohan Diar Parsian Steel adı altındaki çelik üretim tesislerin toplamda % 8’lik hissesini devralmayı planladıkları rapor ediliyor. ( Kallanish 4 Mayıs 2016 )

Hindistan Çelik Sektörüne Japon Yatırımcı Çekmeye Çalışıyor

Hindistan hükümetinden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre, hükümet Authority of India Limited (SAIL) ve Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) gibi devlete bağlı çelik şirketlerinin azınlık hisselerini satın almaları için Mitsubishi Asset Management Company ve Sumitomo Asset Management Company gibi Japon yatırımcılarla görüşmelere başladı. Hükümet yetkilisi, başlıca Japon çelik üreticileri ile de görüşüp görüşmediğini açıklamaktan kaçınırken, Japon çelik üreticilerinin Hint şirketlerinden azınlık hissesi almaya istekli olmadıklarını ise doğruladı. Hindistan hükümeti, 2 yıldır %100 bağlı kuruluşu olan RINL’nin en az %10 hissesini satmayı planlıyor ve hükümetin hisse satma planları olumsuz sermaye Türkiye Çelik Üreticileri Derneği celik.org.tr 8/25 piyasası koşulları sebebiyle sürekli erteleniyor. Hükümet SAIL’deki hissesinin ise %5’ini satmak istiyor. ( SteelOrbis, 5 Mayıs 2016 )

10 Çelik Derneği, Çin’i Kapasite Fazlalığı’nın Çözümü Konusunda Birlikte Çalışmaya Davet Ediyor

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI), Çelik İmalatçıları Derneği (SMA), Kanada Çelik Üreticileri Derneği (CSPA), Kuzey Amerika Özel Çelik Sanayii (SSINA), Boru İthalatçıları Komitesi (CPTI), Meksika Demir ve Çelik Üreticileri Derneği (Canacero), Latin Amerika Çelik Derneği (Alacero), Avrupa Çelik Derneği (Eurofer), Brezilya Çelik Enstitüsü, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nin, 5 Mayıs 2016 tarihinde yayınladıkları ortak bildiride şu hususlara yer verilmiştir.

 “BRÜKSEL - 18 Nisan 2016 tarihinde, dünyanın dört bir yanından gelen üst düzey yetkililer ve küresel çelik sanayii temsilcileri, çelik sanayiini sarsan ve ciddi boyutlara ulaşan kapasite fazlalığı sorununa çözüm üretmek üzere, Brüksel’de bir araya geldi. OECD tarafından düzenlenen “ Çelik Kapasite Fazlalığı ve Yapısal Düzenlemeye Yönelik Üst Düzey Toplantı” Belçika’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

 Toplantının sonunda Kanada, Avrupa Birliği, Japonya, Meksika, Kore Cumhuriyeti, İsviçre, Türkiye ve ABD, iki önemli konunun altını çizen bir ortak bildiri yayınlamıştır.

Bildiride değinilen ilk konu “çelik sanayiinin karşı karşıya olduğu zorlukların, uluslararası diyaloglar yoluyla çözülebilecek küresel bir mahiyet taşıması”; altı çizilen ikinci önemli konu ise “çelik sektörünün yüz yüze olduğu sorunlar, yapısal ve döngüsel ekonomik gelişmeler gibi pek çok sebepten kaynaklansa da, hükümet desteğinin çelikte ciddi ölçülerde kapasite fazlalığı oluşmasına, haksız ticarete ve çelik ticaretinin akışının bozulmasına katkıda bulunmasıdır”.

Hükümetler, küresel çelik sanayiinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelinmesini teminen bir dizi adımın atılması konusunda mutabakat sağlamışlardır. Bu adımlar arasında şu hususlar da yer almaktadır.

Hükümetin ve hükümete bağlı kuruluşların:

1. sürekli zarar eden çelik üretim tesislerinin varlığını ve üretim faaliyetlerinin sürdürmelerine imkan sağlayacak devlet teşviki vermemeleri,
2. aksi takdirde oluşturulması mümkün olmayan ilave çelik üretim kapasitesine yatırımı teşvik etmemeleri,
3. rekabet ortamını bozacak teşvik ve desteklerde bulunmamaları
· Hükümetin veya hükümete bağlı kuruluşların yayınladığı planların, politikaların, direktiflerin ve yönetmeliklerin, net çelik üretim kapasitesinin genişletilmesini teşvik edici unsurlar içermemesi; ayrıca sürekli zarar eden ve ekonomik üretim yapamayan çelik üretim firmalarının piyasadan çekilip, üretim faaliyetlerini durdurmalarına müsaade edilmesi,
· Hükümetlerin işbirliği içerisinde çalışarak, çelik üretim tesislerinin kapanmasının beraberinde getirdiği işçileri ve sektörü olumsuz yönde etkileyecek sorunlara ortak çözümler üretmelerinin yanı sıra, devamlı olarak zarar eden çelik üretim tesislerinin kapatılmasını kolaylaştıracak politikaları tanımlaması ve teşvik etmesi
· (1) Kapasite ile ilgili gelişmelerde, 2. Çelik sektörüne yönelik destek tedbirlerinin oluşturulması ve sanayi politikalarının uygulanması alanında bilgi paylaşımında bulunulması
· Tamamen ya da kısmen devlet kontrolünde olan tesislerin, rekabeti baltalayan özel menfaatler almasının önüne geçilmesi olarak belirtilmiştir.

Dünyanın dört bir yanından gelen çelik üreticileri, 8 Hükümetin yayınladığı bildiriyi küresel çelik kapasite fazlalığının çözülmesi bakımından önemli bir adım olarak kabul etmiştir.

Ancak, çelik sanayii mensuplarından bazıları, dünya çelik kapasitesinin yarısı civarındaki bölümünü teşkil eden Çin’in, bildiriye katılmaması yönündeki endişelerini dile getirmişlerdir.

ABD, Kanada, Meksika, Latin Amerika, Brezilya, Avrupa ve Türkiye’yi temsil eden on çelik derneği temsilcileri “Çin hükümetinin, çelik kapasite fazlalığı sorununa çözüm bulma konusunda diğer hükümetlerle ortak hareket etmeye yanaşmaması bizleri hayal kırıklığına uğratmıştır, ancak sekiz büyük çelik üreticisi ülkenin, çelik sektöründeki kapasite fazlalığına çözüm üretmek amacıyla öneriler getirmeye ve piyasaları alt üst eden devlet teşvikinin yanı sıra, çelik rekabetçiliği baltalayan ve atıl kapasitenin ayakta kalmasına imkan sağlayan her türlü desteği ortadan kaldırmaya yönelik girişimlerde bulunarak bizlere destek vermesinden cesaret alıyoruz. Kapasite fazlalığı krizinin, tek bir toplantıda çözüme kavuşturulmasını beklemedik; ancak temel çelik üreticisi konumundaki ülkelerin, krizin çözümünü teminen belirlenen ilkeler etrafında taahhütlerde bulunup, sözkonusu krizi çözmek için birlikte çalışılması konusunda mutabakat sağlamasını ümit ettik. Toplantıya katılan pek çok ülkenin fikir birliğine varmasına rağmen, Çin’in desteğinin olmaması, sözkonusu taahhütlerin yerine getirilmesi konusunda genel bir uzlaşma sağlanmasını engelledi.” açıklamasında bulunmuştur.

Çelik dernekleri, Brüksel’deki toplantıyı çözüme yönelik atılmış büyük bir adım olarak görmekte, Çin Hükümeti’ni “önümüzdeki dönemde OECD ve diğer platformlarda yapılacak global kapasite fazlalığının çözümüne yönelik çalışmalara yapıcı bir şekilde katılmaya” davet etmektedir. ( Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, 6 Mayıs 2016 )


( Bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ