Çelik Sektöründe 2016-23. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çelik Sektöründe 2016-23. Hafta’nın Öne Çıkanları

Çin’in Shadong Vilayeti Kapasite Fazlalığını Azaltma Planlarını Açıkladı

Çin’in Shadong vilayetinin, geçtiğimiz hafta düzenlenen bir basın toplantısında, çelik sanayiinde kapasite fazlalığını azaltma hedeflerini açıkladığı ve işten çıkarılan işçilere istihdam sağlamayı planladığı, sözkonusu planların Shadong vilayetin önümüzdeki üç yıl içerisinde, 9 farklı sanayi alanında, kapasite fazlalığını %80 oranında kapatma hedefine ulaşmasına yardımcı olacağı ifade ediliyor. Shadong yerel hükümetinin, ham çelik üretim kapasitesini yılda 15 milyon ton azaltmayı ve 2020 yılının sonuna kadar 54.207 işçiye yeniden istihdam sağlamayı planladığı, vilayetin 2016 yılında 2.7 milyon ton, 2017-18 yıllarında 7.95 milyon ton ham çelik kapasitesini kapatmayı, 2020 yılında ise 4.35 milyon ton kapasite fazlalığını ortadan kaldırmayı amaçladığı belirtiliyor. Diğer taraftan, Çin Maliye Bakanlığı’nın, çelik ve kömür kapasitesini azaltmak için, merkezi bütçeden 4.2 milyar dolar ayırdığı vurgulanıyor. ( Kallanish/Metal Expert, 23 Mayıs 2016 )

Liberty House: Geri Dönüşüm İngiltere Çelik Sektöründeki Canlanma İçin Önemli

İngiltere çelik sektöründeki kriz üzerine konuşan Liberty House CEO’su Sanjeev Gupta, yıllık 21 milyon mt’luk çelik tüketiminin %80’inin yurt dışından karşılandığına dikkat çekti. Gupta,” İngiltere’de çelik üretimini karlı hale getirmenin bir yolunu bulabilirsek, sadece sektördeki istihdamı korumak ve artırmakla kalmayız, aynı zamanda üretimde çelik kullanan birçok yüksek katma değerli sektörü de iyileştirebiliriz” dedi. Liberty House CEO’su, İngiltere’de üretilen çelik miktarının iki katına çıkarılabileceğine böylece de yıllar içinde kaybedilen birçok imalat sektörünün geri kazanılabileceğine inandığını, bunun da çevreci ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabileceğini söyledi.
Gupta, çeliği geri dönüştürmeye başlamaları gerektiğini ifade ederek, yüksek fırınlarda, şu an ithal kömür ve demir cevheri kullanıldığı için fiyat açısından rekabetçi olamayan, üretilen yeni çelik ve elektrik ark ocaklarında eritilen hurda miktarı arasında bir denge oluşturulması gerektiğini belirtti. Gupta, İngiltere hükümetinin sanayide kullanılan yüksek enerji fiyatları sorununa çözüm aramaya başladığını ve İngiltere çelik sektörünün uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanarak çelik üretimini hem rekabetçi hem de çevresel olarak sürdürülebilir hale getirmesi gerektiğini söyledi.
Liberty House’da yapmaya çalıştıklarının da tedarik zincirinde geri dönüştürülmüş ve yeni sıvı çelik arasında sağlıklı bir denge oluşturmak olduğunu vurgulayan Gupta, zamanlar bu dengenin ark ocaklarında eritilen geri dönüştürülmüş çeliğe daha çok yaklaşacağını ve kısa vadeli enerji fiyat reformunun da sektörün düşük maliyetli yenilenebilir enerji kullanımına yöneleceğini belirtti. (SteelOrbis, 23 Mayıs 2016 )

Ilva İhalesinin Son Günü Yeniden Değişti

İtalya’da yerleşik zarar eden çelik üretim tesisi Ilva’nın ihalesinde fiyat tekliflerinin son gününün yeniden değiştirilerek, sürecin uzatıldığı ifade ediliyor. Ilva tesisi ile ilgilenen potansiyel yatırımcıların, mevcut durumda, teklif sunmak için 23 Haziran 2016 tarihine kadar süreleri olduğu, bir önceki tarihin ise 23 Mayıs olarak belirlendiği, ancak daha sonra 30 Mayıs’a ertelendiği kaydediliyor. Şubat ayında tesisin ihalesine 25 firmanın kabul edildiği belirtiliyor. Buna ek olarak, İtalya hükümetinin, Ilva tesisindeki 11.000 işçiyi kurtarmak adına elinden geleni yaptığı vurgulanıyor. ( Kallanish, 24 Mayıs 2016 )

Çin, Devlete Ait Olan Yeniden Üretim Faaliyetine Başlayan Firmaları Hedef Aldı

Çin Kamu Varlıkları Denetim ve Yönetim Komisyonu’nun (SASAC), önceden üretimi durdurup daha sonra üretim faaliyetlerine yeniden başlayan, 345 orta ölçekli “zombi” firmayı hedef alığı kaydediliyor. Merkezi hükümetin, sözkonusu firmaları şirket birleşmeleri, yeniden yapılandırma ya da kapatma yoluyla saf dışı bırakmayı planladığı, zombi firmaların çoğunun çelik ve kömür sanayiinde faaliyet gösterdiği, ayrıca SASAC’ın, önümüzdeki üç yıl içerisinde, hukuki varlıklarının % 20’sini ve kendisine bağlı zarar eden kuruluşlarının %30’unu elden çıkartmayı hedeflediği haber veriliyor. (Kallanish, 25 Mayıs 2016 )

Çin Wugang’ı Kapasite Fazlalığını Azaltma Projesinde Pilot Tesis Olarak Seçti

Çin Halk Cumhuriyeti Başbakanı Li Keqiang’ın, Wuhan Iron & Steel’in (Wugang), kapasite fazlalığını azaltma projesinde pilot tesis olarak seçildiğini ve tesiste çalışan işçilerin başka bir tesise yönlendirileceğini açıkladığı, ayrıca Wugang’a borçlarını ödemesi için, merkezi hükümet desteği sunduğu ifade ediliyor. Wugang’ın, 2016 yılında kapasite fazlalığını 4.42 milyon ton azaltmayı planladığı, tesisin 2015 yılında 15.4 milyon ton ham çelik üretimi yaptığı, ancak 2016 yılının sonuna kadar 1.537 metre küp yüksek fırınını, 90 t konverterini ve nervürlü demir üretim hattını kapatacağı, bunun yanı sıra Wugang’ın levha üretimini de azaltacağı haber veriliyor.
Başbakan Li’nin, merkezi hükümetin, tesise verdiği mali desteği artırarak, Wugang’ı pilot proje olarak belirlediğini belirttiği, ayrıca Başbakan’ın Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu’ndan, Wugang’ın borçlarını ve masraflarını ödemek için mali destek talep ettiği bildiriliyor. Diğer taraftan Wugang’ın, 2016 yılının sonuna kadar, 10.000 işçisini çelik sanayii dışında faaliyet gösteren başka tesislere yönlendireceği, sözkonusu hedefin pilot projenin bir parçası olduğu vurgulanıyor. ( Kallanish, 26 Mayıs 2016 )

UK Steel: “G7’nin Çelik Kapasite Fazlalığına Karşı Harekete Geçmesi Çok Önemli”

Çelik üreticilerinin, Çin’in çelik üretimine yönelik olarak harekete geçilmesi yönünde G7 liderlerine yaptıkları küresel çaptaki çağrının, en çok İngiltere’de destek bulduğu bildiriliyor. Japonya’da düzenlenen G7 zirvesine katılan Dünya liderlerine gönderilen bildiride, uluslararası ticari grupların, liderleri mevcut çelik krizinin çelik üreticileri üzerinde baskı unsuru oluşturmaya devam edeceği konusunda uyardığı, ayrıca sözkonusu sorunun kaynağına inmek için, bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini vurguladıkları kaydediliyor.
İngiltere çelik sanayiinin, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana çok zor dönemlerden geçtiği ve küresel çapta düşen çelik fiyatlarından dolayı, İngiltere’de çelik üretiminin neredeyse durma noktasına geldiği, ayrıca çelik kapasite fazlalığının fiyatları iyice düşürdüğü rapor ediliyor. UK Steel’in yöneticisi Gareth Stace’in, Çin hükümetinin, küresel çelik kapasite fazlalığında katkısının yadsınamaz olmasının yanı sıra, haksız ticari faaliyetlerde bulunarak çelik ticaretinin akışını bozduğunu açıkladığı, ayrıca G7 liderlerinin sözkonusu sorunları çözmek için harekete geçmemeleri durumunda, devlet teşvikli firmaların, teşvik almayan tesislerin kapanması pahasına faaliyetlerini sürdüreceğinin de altını çizdiği belirtiliyor. ( Kallanish, 26 Mayıs 2016 )

Çelik Birlikleri G7 Ülkelerini Küresel Çelik Kapasite Fazlası İle İlgili Harekete Geçmeye Çağırdı

Başlıca 12 çelik birliği G7 ülkelerinin liderlerini, ekonomileri, sanayileri ve işçileri olumsuz etkileyen küresel çelik kapasitesi fazlası sorununa karşı harekete geçmeye çağırdı. Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü, Japonya Demir ve Çelik Birliği (JISF), Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), Kanada Çelik Üreticileri Birliği (CSPA), İngiltere Çelik Endüstrisi Birliği (UK Steel), Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux (A3M), İtalyan Çelik Üreticileri Birliği (Federacciai), Çelik Üreticileri Birliği (SMA), Boru İthalat Komitesi (CPTI), Kuzey Amerika Vasıflı Çelik Sanayi (SSINA) ve Avrupa Çelik Boru Üreticileri Birliği (ESTA) yaptıkları ortak açıklamada, küresel çelik kapasitesi sorununu çözmede, adil olmayan ticareti engellemede ve çelik ticaretindeki bozulmaları önlemede hükümetlerin uyguladığı önlem ve politikaların büyük önem arz ettiğini belirtti.

Açıklamada hükümetlerin piyasadaki duruma bakmaksızın sürekli olarak çelik kapasitesini artırmaya teşvik eden politikalar uyguladığına ya da zarar ettiği için kapanacak duruma gelen çelik tesislerine destek olarak ayakta kalmalarını sağladığına dikkat çekildi. Çelik kapasitesi fazlası sorununu çözmek için hükümetlerin ortak adımlar attığına dikkat çekilen açıklamada, Japonya’da gerçekleşecek G7 zirvesinde Dünya Ticaret Örgütü’nün kararları ve yükümlülükleri çerçevesinde piyasa ekonomisi statüsü yeterli olmayan ülkelerden yapılan ihracata karşı etkili önlemlerin devam ettirilmesi gerekliliğinin konuşulması için çağrı yapıldı. ( SteelOrbis, 26 Mayıs 2016 )


( Bir önceki haftanın gelişmelerinden derlenmektedir. )
www.muctebabekcan.com


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Ülkemiz Demir Çelik Sektöründe Sonu Hazin Biten Bir Proje - Sivas Demir Çelik ( Sidemir )

ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1973 - 1977 DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 1979-1983 DEMİR ÇELİK SANAYİİ